Target
20 000
RON
6 906 RON

Tabără pentru învățătorii debutanți

Asociația Învățătorilor din Sibiu AIS

Support a Runner Runner Registration

Tabără pentru învățătorii debutanți

Asociația Învățătorilor din Sibiu AIS

Proiectul își dorește să aducă plus valoare sistemului educațional prin formarea profesională temeinică a celor care pășesc pentru prima dată în fața elevilor. O resursă umană instruită înseamnă o investiție în generațiile viitoare. Prin intermediul acestui proiect dorim să instruim anual câte 10 cadre didactice debutante.
În cadrul taberei, profesori pentru învățământul primar cu experiență vor oferi soluții la problemele cel mai des evidenţiate de cadrele didactice debutante: comunicarea cu elevii, rezolvarea situaţiilor conflictuale, relaţiile cadru didactic – elevi – părinţi, proiectare didactică, modalităţi de evaluare.

Asociația Învățătorilor din Sibiu AIS
Asociația Învățătorilor din Sibiu AIS

AIS - Asociația Învățătorilor din Sibiu, a luat naștere din dorința unor cadre didactice de a împărtăși experiențele, în vederea îmbunătățirii actului educațional.AIS își dorește să găsească instrumentele necesare dezvoltării unor parteneriate trainice între comunitate, ONG-URI, firme și școli la nivelul învățământului primar, care să promoveze excelența în educație.
Valorile AIS au la bază calitatea în educație, coeziunea, perseverența și siguranța emoțională.Asociația s-a înființat în anul 2023, dar a reușit într-un timp scurt să elaboreze și să promoveze ateliere cu impact pozitiv asupra educației.Dintre acestea amintim: ”Sapiență prin experiență”- ateliere dedicate cadrelor didactice din înv. primar, în parteneriat cu Asociația Ascendis, ”Caută binele”-lansare carte/ mic concert muzical, eveniment dedicat copiilor și familiilor lor, în parteneriat cu Alec Blenche(Asociația Eduvit), ”Educație prin virtuți și povești” ateliere dedicate cadrelor didactice în parteneriat cu Asociația Eduvit, ”Gala Învățătorilor din Sibiu” prin care am recunoscut excelența, valoarea unor profesori aflati la început/ final de carieră, ”Și învățătorii au stresurile lor”-parteneriat cu Adrian Răulea.

Mulți tineri absolvă o facultate sau un liceu, însă nu sunt suficient de bine pregătiți din perspectiva actului educațional efectiv. Știu multă teorie, au abilități de predare însă nu știu cum să organizeze o clasă, cum să elaboreze o proiectare calendaristică pe unități de învățare, nu știu cum să transforme un conținut într-o reală experiență de învățare atractivă pentru elevi. În orice profesie, debutul este dificil și stresant, oricât de bine este pregătit debutantul. Teoria este una, iar practica este cu totul un alt proces. Toate se învață din mers. Această tabără își dorește să ofere un start sigur, plăcut unui cadru didactic aflat la început de drum. Își dorește să le ofere siguranță debutanților că ceea ce fac, fac bine. În același timp, o resursă umană bine instruită înseamnă un act educațional de calitate, așadar elevi foarte bine pregătiți și părinți mulțumiți. Vom acorda o șansa, atât debutanților din mediul rural, cât și celor din mediul urban. Le vom oferi pârghiile necesare debutanților ca, la rândul lor, să ofere experiențe educaționale individualizate fiecărui elev în parte.
Tabăra oferă un program intens de formare profesională adaptată fiecărui participant în parte, contribuie la creșterea stimei de sine în cazul debutanților dar și la creșterea calității actului educațional întreprins de aceștia. Considerăm că lecțiile susținute de debutanți vor fi mult mai atractive/ clare/ integrate/ adaptate elevilor. În același timp, părinții elevilor vor avea mult mai multă încredere în cadrul didactic debutant.
Tabăra va ajuta la dezvoltarea unei rețele de ajutorare/ mentorat dinspre și înspre debutanți (cei care au participat la programul taberei vor da mai departe ceea ce au învățat).
1.În cele 6 zile de tabără vom oferi un program intens de formare profesională adaptată fiecărui participant în parte
2.Vom urmări creșterea calității profesionale a resursei umane debutante - 10 cadre didactice vor avea acces la această tabără.
3. Formarea unor deprinderi/ abilități în rândul debutanților de a dezvolta proiecte educaționale personalizate fiecărei clase de elevi, astfel 220 de elevi vor avea acces la lecții adaptate, atractive care să stimuleze învățarea.
4. Elaborarea unor produse curriculare specifice învățământului primar actual.
5. Dezvoltarea unui climat de învățare de la profesor la profesor - transfer de bune practici.
6.Atragerea a încă trei profesori pentru învățământul primar cu experiență care să formeze debutanții.
 1. Documente curriculare 27 August 2024 - 27 August 2024

  Activitatea propusă constă în prezentarea detaliată și cu exemple concrete a principalelor documente școlare: plan - cadru, schemă orară, programa școlară, programa pentru curriculumul la decizia școlii, planificare calendaristică, proiectare de unități de învățare.

 2. Metodologia didactică actuală 28 August 2024 - 28 August 2024

  Prin această activitate ne propunem să prezentăm un pachet de repere metodologice actuale, metode moderne, care combină eficient și dimensiunile clasice ale metodologiei didactice propriu-zise. Va fi o activitate interactivă, în cadrul căreia profesorii debutanți, pentru a asimila mai ușor metodele propuse, vor juca, pe rând, rolul de profesor sau de elev.

 3. Evaluarea în învățământul primar 29 August 2024 - 29 August 2024

  Activitatea vizează oferirea unor exemple de bune practici în procesul de evaluare. Vom avea în vedere atât formele de evaluare (orală și scrisă, formativă, sumativă), cât și metodele de evaluare (clasice și complementare). Vom realiza diferite probe de evaluare și le vom înțelege rolul în procesul didactic.

 4. Activități extrașcolare 30 August 2024 - 30 August 2024

  Activitățile extrașcolare asigură transferul de cunoștințe, acumulate de elevi, în practică. Sunt componente educaționale valoroase, având un rol important în dezvoltarea socială și stimularea creativă a elevilor. Activitatea vizează prezentarea unor exemple de activități extrașcolare: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, serbări etc, cu scopul de a oferi idei pentru motivarea cadrelor didactice debutante implicate în a realiza activități extrașcolare interesante.

 5. Sesiune de întrebări și răspunsuri 31 August 2024 - 31 August 2024

  Activitatea de final presupune o sesiune de întrebări și răspunsuri. Oferă beneficiarilor direct implicați oportunitatea de a pune întrebări de clarificare sau orice întrebare legată de meseria de dascăl. E un context de socializare, de trasarea unor concluzii, oferire de feedback și încheiere a unei tabere reușite și inedite.

 6. Planificarea taberei 24 June 2024 - 28 June 2024

  În această etapă vom căuta pensiuni care să acomodeze participanții la tabăra dedicată debutanților, vom planifica numărul de ateliere necesare fiecărui subiect abordat: documente curriculare, metodologia didactică actuală, evaluarea în învățământul primar, activități extrașcolare.

 7. Recrutarea debutanților 01 July 2024 - 05 July 2024

  În această etapă vom selecta participanții, 10 învățători debutanți. Aceștia vor fi selectați în funcție de rezultatele obținute la examenul de definitivat/titularizare/ inspecțiile tematice pentru grad. Se vor purta discuții cu metodiștii care au fost în inspecții la cadrele didactice debutante și vor fi selectați cei care au obținut punctaje/note/calificative mai mici.

Running Icon

20 registered runners

Full Name Race
Iulia Cimpoca Runner
Support
Sanda Popa Runner
Support
Simona Maria VEȘTEMEAN Runner
Support
Ion Mateș Runner
Support
Timotei Hozat Runner
Support
Eduard Guțan Runner
Support
Teodora Guțan Runner
Support
Vlad Alexandru Vestemeanu Runner
Support
Andreea Detesan Runner
Support
Andra Luca Runner
Support
Icon

78 susținători înregistrați

Susținător Alergător susținut Cursă Sumă
Ana Toma Maria Denov 100 RON
Dicu Mihaela Simona Alina Simona Hoară 100 RON
Anonymous Maria Denov 100 RON
Raluca Frentz Maria Denov 50 RON
Ana Maria Ciogu Maria Denov 100 RON
Anonymous Iulia Cimpoca 50 RON
Emilia-Elisabeta Toma Iulia Cimpoca 50 RON
Anonymous Iulia Cimpoca 50 RON
Anonymous BANCIOIU CRISTINA GEANINA 30 RON
Nicoleta Luca Simona Maria VEȘTEMEAN 97 RON
 • Aged 19-25: 7
 • Aged 26 to 64: 3
 • Total direct beneficiary: 10