Meșteșugurile urbane cuceresc Sibiul

Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul „Meșteșugurile urbane cuceresc Sibiul” își propune să familiarizeze un grup de 16 liceeni din colegiile tehnice și liceele din Sibiu, cu posibilitățile de învățare și exersare a patru categorii de meșteșuguri urbane: restaurarea mobilierului, designul vestimentar, pictura fațadelor și reclamelor, legătoria de cărți. În proiect vor fi implicați ca și formatori patru specialiști în meserii urbane care vor realiza cursurile introductive în cele patru categorii de meșteșuguri.

  sustine alearga

heritas_1

Fundația Heritas, Fundaţia Transilvană pentru Dezvoltare Integrată, Protecţie şi Revitalizare a Patrimoniului Cultural, Sibiu

Fundaţia HERITAS este succesoarea Proiectului de cooperareheritas_2 româno-german “Reabilitarea centrului istoric Sibiu/Hermannstadt”, derulat de către Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ) şi Primăria Municipiului Sibiu în perioada 2000-2007.
Fundaţia HERITAS este o organizatie non-profit, constituită ca organism neguvernamental, apolitic, cu scopul de a proteja şi a promova valori culturale patrimoniale transilvane specifice atât mediului urban cât şi celui rural. În decursul anilor fundația s-a specializat pe sectoarele de activitate reabilitare, dezvoltare urbană şi rurală, precum şi turism.
Fundația HERITAS sprijină dezvoltarea imaginii comunităților urbane și rurale din România prin derularea unei game largi de proiecte în domeniul conservării și al managementului patrimoniului cultural construit, al dezvoltării locale alături de instituții publice precum și alti parteneri din mediul ONG. Fundația încearcă să transforme imaginea comunităților într-un scop colectiv, ajutând astfel la realizarea obiectivelor strategice împreună cu partenerii implicați.
Astfel Fundația HERITAS dezvoltă și implementează proiecte de dezvoltare urbană și rurală, se implică în organizarea de evenimente din sfera specifică de activitate, inclusiv promovare turistică în zona rurală a Transilvaniei. Domeniile de acțiune pe care Fundația Heritas se concentrează la fiecare dintre sectoarele de activitate în parte sunt planificare, management și consultanță, traininguri și cursuri specializate, relații publice și conștientizare.
La HERITAS un accent deosebit este pus pe activitățile de informare și conștientizare adresate tuturor categoriilor de vârstă atât din zona urbană cât și cea rurală, pe participarea cetățenească, schimburile de experiență și planificarea strategică. Fundația își concentrează activitatea mai cu seamă pe regiunea Transilvaniei însă după cum experiența practică a arătat-o, instrumentarul dezvoltat de-a lungul anilor poate fi aplicat și altor zone ale țării. Fiecare proiect demarat și implementat este caracterizat printr-o abordare personalizată, iar efectul sinergic creat de însumarea valorilor fiecărui proiect în parte definește profilul fundației și conturează sustenabilitatea rețelei de proiecte derulate în timp.
Dintre proiectele derulate în ultimii trei ani de Fundația Heritas pentru dezvoltarea spiritului comunitar, pot fi amintite:
Festivalul Huet.Urban derulat în cadrul Agendei Culturale a orașului Sibiu, ediția a patra având loc în 31 mai/1 iunie 2014.
Campania pentru conservarea arhitecturii tradiţionale a satelor transilvane implementată în județul Sibiu în cadrul căreia au fost dezvoltate și un manual pentru elevi și o piesă de teatru ca materiale de conștientizare, Zilele arhitecturii Sibiu 2011, incluzând printre altele tururi ghidate pe tema arhitecturii Sibiului la început de secol XX.
“Societatea civilă şi primăriile – parteneri pentru dezvoltarea comunităţilor” un proiect pentru sprijinirea administrațiilor publice din Avrig, Biertan și Săliște,
De asemenea la începutul anului 2013 Fundația Heritas a organizat împreună cu Ordinul Arhitecților din România primul concurs de arhitectură din mediul rural din România în Mărginimea Sibiului, la Sibiel. Concursul a avut ca temă amenajarea unui spațiu public din centrul satului și s-a derulat cu implicarea în prealabil a comunității sătești.
În cadrul procesului de elaborare a noului Ghid de dezvoltare a municipiului Sibiu pentru perioada 2014-2024 Fundația Heritas derulează o campanie amplă de implicare a populației sibiene, în primul rând prin montarea în luna septembrie 2013 a unui pavilion în Piața Mare și a acțiunilor derulate aici timp de două săptămâni. Pentru a primi impulsuri pentru o metodologie de actualitate a dezvoltării urbane sustenabile și participative, fundația a organizat tot în luna septembrie o conferință internațională purtând titlul Sibiu-Smart City. Și în anul 2014 Fundația Heritas a planificat acțiuni de informare și implicare a populației sibiene pentru acest proiect, evenimente care se vor derula în zone cu vizibilitate ale unor cartiere din oraș.
Fondarea și promovarea unei rețele de 30 de ONG-uri și diverse alte instituții în vederea prezervării patrimoniului cultural transilvănean și a dezvoltării locale.
În ce privește implicarea în sprijinul comunității, Fundația Heritas își propune să continue și pe viitor activitățile culturale demarate în anii anteriori, cele îndreptate spre dezvoltarea urbană și rurală, spre întărirea spiritului comunitar în genereal și al asociațiilor de proprietari din Orașul de Jos al Sibiului în special și să se concentreze asupra evenimentelor care au ca subiect central cultura construită. Un obiectiv important pe care fundația îl urmărește de asemenea se referă la promovarea și facilitarea cooperării dintre ONG-urile cu activități asemănătoare.
Web: www.heritas.ro www.facebook.com/fundatiaheritas

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

În ultimii 20 de ani preocuparea pentru promovarea unei forme de învățământ care să susțină formarea de meseriași cu o bună calificare atât în domeniul meseriilor tradiționale cât și al celor urbane a scăzut treptat foarte mult în cadrul sistemului educațional românesc, astfel încât în prezent România se confruntă cu o penurie de astfel de specialiști. Majoritatea școlilor de arte și meserii și-au închis porțile în ultimii ani fiind restructurate, în defavoarea aprofundării  cunoștiințelor cu aplicabilitate practică.  În plus, din rândurile meșteșugarilor calificați care își desfășurau cu ani în urmă activitatea în țară, mulți au optat pentru munca în străinătate. Astfel s-a pierdut foarte mult din capacitatea de formare și baza de cunoștiințe a celor care odinioară transmiteau mai departe know-how-ul  în domeniul practic.

Pe de altă parte mai există cultivatori ai unor meserii tradițional și urbane. Aceștia își desfășoară activitatea, chiar și într-un cadru restrâns  și nu găsesc în mod organizat persoane deschise în a-și descoperi aplecarea spre un anumit meșteșug și cultivarea acestor talente.

În ultimii ani trendul educațional din România se îndreaptă spre acumularea a cât mai multe cunoștințe teoretice iar cele care susțin aprofundarea unor abilități practice sunt privite ca a fi inferioare. Cu toate acestea nu trebuie uitat că meseria este realmente “brățară de aur” atunci când e făcută cu îndemânare, talent și pasiune. La fel de adevărat este că nu fiecare dintre noi este făcut să își petreacă viața într-un birou, înconjurat de teancuri de hârtii și telefoane.

Răspunzând unei nevoi reale din rândul comunității, proiectul de față își propune să sensibilizeze un grup de tineri sibieni pentru o formare și școlarizare în patru meserii urbane în comunitatea locală sibiană și să le ofere specialiștilor din aceste domenii șansa de a-și prezenta meseria și priceperea.

Beneficiarii și grupul țintă?

Tineri liceeni (clasele IX-XI) din colegii tehnice și licee din Sibiu care doresc să se informeze și să facă primii pași în învățarea următoarelor categorii de meșteșuguri urbane: restaurare mobilier, design vestimentar, pictură fațade și reclame, legătorie cărți, alți tineri interesați cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani precum și patru specialiști în meserii urbane din Sibiu în calitate de formatori. Aceștia din urmă vor oferi o scurtă introducere de câte 4 zile unui grup de cel puțin câte 4 tineri interesați de domeniile lor de specialitate (în total 16 tineri sensibilizați pentru aceste categorii de meserii urbane). Fiecare dintre aceste grupuri de tineri va putea beneficia de un scurt curs introductiv în cele 4 meserii urbane propuse, astfel încât în decurs de 16 zile lucrătoare fiecare elev va frecventa toate cursurile propuse, beneficiind de o vedere de ansamblu asupra acestor meșteșuguri. Astfel, elevii vor fi mai bine orientați cu privire la meseria pe care vor dori să o urmeze ulterior sau să o practice ca activitate în timpul liber.

Obiectivele proiectului

  • prezentarea posibilității de învățare și exersare a patru categorii de meșteșuguri urbane locale de viitor (restaurare mobilier, design vestimentar, pictură fațade și reclame, legătorie cărți) către grupul țintă „tânăr licean sibian”
  • promovarea celor patru categorii de meșteșuguri urbane locale amintite mai sus ca sursă de creare a unui nucleu de meșteșugari care reprezintă artizanatul sibian
  • informare a min.16 tineri sibieni cu privire la activitățile pe care meseriile mai sus amintite le presupun și prezentarea activităților în cadrul unor ateliere practice; acești tineri pe de altă parte își informează membrii familiei și grupul de prieteni cu privire la proiectul în care sunt implicați (o medie de 7 persoane informate de către fiecare elev inclus în proiect, rezultă minim 112 persoane informate în afara celor vizate prin campaniei mai ample de promovare a proiectului în ansamblu)
  • schimbarea perspectivei asupra meșteșugurilor tradiționale care au conotații ușor învechite, lipsite de actualitate, punerea accentului asupra meșteșugurilor urbane ca artă
    -promovarea a patru meseriași urbani locali și a activităților acestora în cadrul proiectului (activitățile de proiect în sine și materialele de promovare)
  • exersarea abilităților manuale pe care aceste meserii le presupun de către tinerii care și-au exprimat interesul pentru deprinderea acestor meserii urbane
  • documentarea activităților de proiect prin fotografiile executate în cadrul atelierelor de formare a tinerilor meșteșugari urbani

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

La persoanele direct implicate în proiect precum și la prietenii, familiile și colegii lor de clasă se va promova o deschidere și o înțelegere profundă a meșteșugurilor locale. Meseriile urbane sunt prezentare ca îndeletniciri creative și practice și astfel aprecierea față de acestea va spori.

Proiectul contribuie la promovarea și sporirea valorii produselor și a serviciilor locale, astfel încât aprecierea meșteșugarilor va crește în mediul lor social apropiat.

Proiectul contribuie la facilitarea dialogului între generații.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

6000 RON

Bugetul total al proiectului

Promovare si Mediatizare Facebook 200 lei

Flyer / afise / carti postale / T-shirt-uri: 800 lei

1.000 lei

Remuneratie Mesteri 4 mesteri x 1.000 lei

4.000 lei

Materiale pentru ateliere 4 x 500 lei

2.000 lei

Echipa de organizare Mersul in scoli, organizare, contact cu mesteri, etc.

2.000 lei

Total

9.000 lei

Contributia proprie

3.000 lei

Obiectivul de strângere de fonduri prin semiMaraton

6.000 lei

heritas_2heritas_3heritas_4
  sustine alearga

Fundatia Comunitara Sibiu este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP cu nr. 30480