Familia De Poveste – sprijin pentru copiii din centrele de plasament

Fiecare pas contează
martie 25, 2022
Șura dă Aripi!
martie 25, 2022

Tinerii instituționalizați au nevoie de persoane motivate, echilibrate și pregătite să răspundă nevoilor lor. De 5 ani facem echipă cu personalul centrelor de plasament pentru a oferi copiilor sprijinul emoțional, încurajările și îndrumările de care au nevoie.

Unicef susține în Ghidului pentru întărirea forței de muncă din serviciile sociale pentru protecția copilului faptul că ”investiția în forța de muncă din serviciile sociale va aduce profituri mari pentru protecția copilului. Resurse umane dedicate și calificate în protecția copilului sunt esențiale pentru coordonarea eforturilor și resurselor și furnizarea unui sistem de sprijin pentru copii”.

Ne propunem să sprijinim persoanele care lucrează direct cu tinerii instituționalizați prin ateliere de art-terapie și prin crearea unor grupuri de suport și de învățare cu privire la nevoile copiilor.

54231 RON
Suma Incasata
28600 RON
Target189.62%

Personalul din centre este partenerul esențial alături de care încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor tinerilor instituționalizați, simțind în mod direct încărcătura emoțională și provocările pe care interacțiunea cu tinerii instituționalizați le aduce. Astfel, avem nevoie să creăm un  cadru sigur și propice, în care să vorbim despre aceste probleme și să găsim soluții împreună.

Conform studiului Resurse şi nevoi de suport în integrarea socială a copiilor şi tinerilor protejaţi în servicii rezidenţiale de protecţie a copilului, ”perfecţionarea personalului care lucrează în unităţile de tip rezidenţial este foarte importantă pentru creşterea calităţii serviciilor pe care acestea le oferă, cu implicaţii majore asupra vieţii tinerilor rezidenţi. Personalul cu rol educativ din serviciile de tip rezidenţial nu are acces corespunzător la cursuri de formare continuă, deşi resimt acut nevoia acestor instruiri.”

Această nevoie de instruire și sprijin constant este remarcată și de Vlad Alexandrescu, care consemnează în Copiii lui Irod, Raport moral asupra copiilor lăsați în grija statului, că ”acest personal ar trebui, de asemenea, să parcurgă un program de formare, evaluare și susținere specific nevoilor copiilor care cresc în lipsa unei familii organizate, abandonați”.

Ne așteptăm să identificăm și creștem motivația interioară a educatorilor și voluntarilor, precum și a nivelului de înțelegere a comportamentelor și nevoilor tinerilor, fapt care va duce la îmbunătățirea comunicării și asigurarea unui mediu benefic dezvoltării copiilor.

Un mediu incluziv, în care nevoile copiilor sunt înțelese și întâmpinate într-un mod empatic, orientat spre găsirea de soluții, va contribui semnificativ la dezvoltarea și pregătirea lor pentru viața independentă.

Prin consolidarea relației dintre personalul centrelor și voluntari vom crea o comunitate care să lucreze eficient în interesul copiilor instituționalizați, fapt care va duce și la creșterea gradului de retenție a personalului și voluntarilor.

Grupul țintă: personalul centrelor de plasament de tip rezidențial din județul Sibiu și voluntarii Asociației De Poveste.

Beneficiarii direcți: minim 10 persoane angajate în cadrul centrelor de plasament și minim 10 voluntari ai Asociației De Poveste.

Beneficiarii indirecți: copiii și tinerii instituționalizați, personalul DGASPC Sibiu, membrii comunității.

O1. Organizarea a 16 sesiuni art-terapeutice, de grup, cu o durată totală de 32 ore (2 ore/sesiune), pentru 16 beneficiari, în perioada septembrie 2022 - aprilie 2023.

O2. Organizarea a 8 întâlniri terapeutice de suport, cu o durata totală de 16 ore (2 ore/sesiune), pentru 12 de beneficiari ai proiectului, în perioada septembrie 2022 - aprilie 2023.

O3. Organizarea a 8 întâlniri de tip team-building, cu o durată totală de 16 ore (2 ore/întâlnire), pentru 20 de beneficiari ai proiectului, în perioada septembrie 2022 - aprilie 2023.

O4. Creșterea încrederii în echipă și consolidarea relațiilor dintre membrii acesteia.

O5. Creșterea gradului de calificare și dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare ale personalului din centrele de plasament și ale voluntarilor  Asociației De Poveste.

O6. Dezvoltarea abilităților necesare pentru adaptarea și performarea în mediul de lucru specific centrelor de plasament (precum reziliența, stabilirea de limite, etc).

O7. Crearea contextului favorabil pentru dezvoltarea unei comunități în domeniul social.

O8. Prin grupul de suport ne propunem creșterea frecvenței în utilizarea metodelor de disciplină pozitivă și exersarea strategiilor de rezolvare eficientă a problemelor.

O9. Prin întâlnirile art-terapeutice ne propunem oferirea cadrului sigur, în care copilul interior al fiecărui beneficiar să se simtă văzut, apreciat, susținut, inspirat și încurajat, și cultivarea unui spațiu interior echilibrat, hrănitor și expansiv, din a cărui energie fiecare beneficiar al proiectului să poată oferi mai departe copiilor din centrele de plasament.

O10. Prin intermediul întâlnirilor de tip team-building ne propunem să oferim informații utile, de specialitate pentru beneficiarii proiectului, care vor duce la creșterea nivelului de cunoștințe din domeniul traumei pentru o mai bună înțelegere a nevoilor tinerilor instituționalizați.

Activitatea 1: întâlniri art-terapeutice, de grup

Descrierea activității: În cadrul acestei activități vom realiza 16 ateliere art-terapeutice de grup. Cei 10 angajați ai centrelor de plasament și cei 10 voluntari ai asociației vor fi împărțiți în 2 grupe a câte 10 persoane, iar fiecare grup va beneficia de câte o sesiune art-terapeutică pe lună, timp de 8 luni, în perioada septembrie 2022 - aprilie 2023. Atelierele vor fi susținute de către Kristina Rațiu Demuth,  art-terapeut Farbenlicht, cu experiență în lucrul cu tinerii din centrele de plasament.

Activitatea 2: întâlniri ale grupului de suport

Descrierea activității: În cadrul acestei activități vom realiza 8 întâlniri de grup. Cele 12 persoane, angajați ai centrelor de plasament și voluntari de-ai asociației, vor participa la o întâlnire lunară, în perioada septembrie 2022 - aprilie 2023. Întâlnirile vor fi susținute de Adrian Bratu, psihoterapeut atestat, cu experiență în lucrul cu tinerii din centrele de plasament.

Activitatea 3: întâlniri de team-building
Descrierea activității: În cadrul acestei activități vom realiza 8 întâlniri de team-building, de grup. Cele 20 de persoane, angajați ai centrelor de plasament și voluntari de-ai asociației, vor participa la o întâlnire lunară, în perioada septembrie 2022 - aprilie 2023. Întâlnirile vor viza teme ca gestionarea emoțiilor, stres și reziliență, modul de lucru cu persoanele care au trecut prin traumă, tiparele de atașament și impactul lor, activități de cunoaștere, colaborare și creșterea capacității de lucru în echipă. Întâlnirile vor fi facilitate de Iulia Popa, psiholog clinician.

Activitatea 4: management de proiect

Descrierea activității: organizarea întâlnirilor și achiziția materialelor necesare (sept 2022 - aprilie 2023); asigurarea unei bune desfășurări a atelierelor și menținerea unei comunicări constante cu beneficiarii proiectului și terapeuții implicați în proiect (sept 2022 - aprilie 2023); contractarea și organizarea transportului pentru beneficiari (sept 2022 - aprilie 2023); monitorizarea cheltuielilor efectuate, analiza pieței și alegerea celor mai bune oferte pentru achiziția de materiale (sept 2022 - aprilie 2023); întocmirea actelor pentru decont și a registrului de casă (sept 2022 - aprilie 2023); întocmirea raportului narativ și financiar (aprilie - mai 2023);

Activitatea 5: comunicare

Descrierea activității: postări periodice pe Facebook (sept 2022 - aprilie 2023); trimiterea unui comunicat de presă la sfârșitul proiectului (sept 2022 - aprilie 2023); prezentarea proiectului pe pagina web a asociației (sept - oct 2022);

1. onorariu art-terapeut - 8.000 lei

O sesiune art-terapeutică durează 2 ore și participă 8 persoane, voluntari de-ai asociației și personal din centrele de plasament. 

În acest cost sunt incluse onorariul art-terapeutului pentru pregătirea și susținerea atelierelor și costul cu spațiul de desfășurare a atelierelor (pus la dispoziție de art-terapeut).

Se vor organiza două întâlniri art-terapeutice/lună:  una pentru personalul centrului de plasament din Turnu Roșu și voluntarii asociației și cea de-a doua pentru personalul centrelor de plasament Gulliver (Sibiu) și Orlat și voluntarii asociației.

cost individual: 500 lei/întâlnire art-terapeutică

cost total: 2 întâlniri/lună x 8 luni x 500 lei/întâlnire = 8.000 lei

2. onorariu psihoterapeut - întâlniri de suport: 2.400 lei

O întâlnire de suport, de grup durează aproximativ 2 ore și participă 12 persoane, voluntari de-ai asociației și personal din centrele de plasament. În onorariu sunt incluse coordonarea întâlnirii și pregătirea materialelor necesare.

cost individual: 300 lei/întâlnire

cost total: 1 întâlnire/lună x 8 luni x 300 lei/întâlnire = 2.400 lei

3. onorariu psiholog - întâlniri team-building: 2400 lei

O întâlnire durează 2 ore și participă aproximativ 20 de persoane, voluntari de-ai asociației și personal din centrele de plasament. În onorariu sunt incluse susținerea întâlnirii și pregătirea materialelor necesare.

cost individual: 300 lei/întâlnire

cost total: 300 lei/întâlnire x 8 întâlniri = 2400 lei

4. transport beneficiari - 10.400 lei

- Transport pentru întâlnirile art-terapeutice: 5.600 lei

Pentru întâlnirea art-terapeutică 1:  rută transport Turnu Roșu - Sibiu - Cisnădioara și retur

cost individual: 400 lei

cost total: 400 lei x 8 întâlniri = 3200 lei

Pentru întâlnirea art-terapeutică 2:  rută transport Orlat - Sibiu - Cisnădioara și retur

cost individual: 300 lei

cost total: 300 lei x 8 întâlniri = 2400 lei

- Transport pentru întâlnirile de suport: 2.400 lei

Rută transport: Orlat - Sibiu și retur

cost individual: 300 lei

cost total: 300 lei x 8 întâlniri = 2400 lei

- Transport pentru întâlnirile de team-building: 2.400 lei

Rută transport: Turnu Roșu - Sibiu și retur

cost individual: 300 lei

cost total: 300 lei x 8 întâlniri = 2400 lei

5. materiale - 600 lei

pensule: 100 lei

pasteluri pe bază de cretă: 100 lei

carton offset 250g/mp (250 coli 50x70cm): 200 lei

caiete A4 pentru schițe: 100 lei

coli A4: 50 lei

instrumente pentru scris (pixuri, creioane, markere): 50 lei

6. protocol pentru întâlniri (apă, suc, ceai, sărățele) - 1.600 lei

buget individual: 50 lei/întâlnire

Vor fi 16 întâlniri art-terapeutice, 8 întâlniri terapeutice de grup și 8 întâlniri de team-building.

32 întâlniri x 50 lei/întâlnire = 1.600 lei

7. închiriere spațiu pentru întâlnirile terapeutice de grup și team-building - 3.200 lei

cost individual: 200 lei/întâlnire

Vor fi 8 întâlniri terapeutice de grup și 8 întâlniri de team-building, cu o durată de 2 ore fiecare.

16 întâlniri x 200 lei/întâlnire= 3.200 lei

Asociația De Poveste

Asociația De Poveste este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2017 cu scopul de a sprijini copiii și tinerii din centrele de plasament din județul Sibiu și de a contribui la integrarea lor în comunitate.

Mijloacele prin care ne îndeplinim scopul sunt prezența voluntarilor în patru centre de plasament, cursuri de dezvoltare personală și orientare profesională, activități de conștientizare a situației copiilor și de implicare activă a membrilor comunității, ateliere de art-terapie și psihoterapie.
În ultimii 5 ani am fost prezenți constant în centrele de plasament din județul Sibiu, lucrând în colaborare cu personalul acestora. Avem o relație foarte bună de colaborare cu educatorii și șefii de centre, fiind partenerii noștri în toate activitățile desfășurate. Am fost și suntem martorii schimbărilor din cadrul centrelor de plasament și a felului în care aceste schimbări afectează întreg ecosistemul din ele.
Ne propunem să desfășurăm acest proiect alături de specialiști cu experiență în lucrul cu copiii și tinerii din centrele de plasament, care înțeleg foarte bine nevoile copiilor instituționalizați și pot oferi personalului din centre și voluntarilor sprijinul de care au nevoie:

- Adrian Bratu, psihoterapeut specialist, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu, va coordona grupul de suport.

- Kristina Rațiu-Demuth, art-terapeut acreditat, cu o experiență de peste 13 ani în domeniu, va susține atelierele de art-terapie Farbenlicht.

- Iulia Popa, psiholog clinician și psihoterapeut în formare, va facilita activitățile de team-building.


Sustinatori (365)

Nume, Prenume Sustine Alergatorul Cursa Localitate Data inscriere Susținere
anonim Ciobanu Alexandru Maratonul Continental - 42Km Selimbar 2022-03-25 22:00:29 100.00 lei
anonim Ciobanu Alexandru Maratonul Continental - 42Km Cluj-Napoca 2022-03-26 08:13:42 50.00 lei
anonim Butnarașu Carmen Crosul Visma - 5Km Cisnădie 2022-03-30 00:00:49 20.00 lei
Bodea Claudia Băiaș Andreea Cristina Semimaratonul Elrond - 21Km Viseu De Sus 2022-04-02 10:25:29 100.00 lei
Bodea Claudia Andrei Andreea Semimaratonul Elrond - 21Km Viseu De Sus 2022-04-02 10:29:05 100.00 lei
Bodea Claudia Pelmus Florica Semimaratonul Elrond - 21Km Viseu De Sus 2022-04-02 11:51:36 100.00 lei
Stroe Alexandra Veronica Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Ploiești 2022-04-08 23:37:03 50.00 lei
anonim Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-04-09 07:31:43 50.00 lei
anonim Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-04-09 07:38:17 50.00 lei
vintila cosmin Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km sibiu 2022-04-11 06:53:17 20.00 lei
Schuster Loredana Schuster Loredana Semimaratonul Elrond - 21Km Tunari 2022-04-11 07:34:45 250.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-11 12:26:53 50.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-11 12:58:27 50.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-12 13:31:02 30.00 lei
Dodson Maria Mihaela Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-13 13:13:35 100.00 lei
Cotie Denisa Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar 2022-04-15 06:40:56 50.00 lei
anonim Mînzăreanu Andrei wenglor 10K - 10Km Bucuresti 2022-04-15 12:56:21 100.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-15 14:55:14 50.00 lei
Din viața ta Stresul Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Bucuresti 2022-04-15 17:35:56 70.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-15 18:35:38 100.00 lei
Zgarcea Simona Ciobanu Alexandru Maratonul Continental - 42Km Selimbar 2022-04-16 10:13:40 50.00 lei
Zgarcea Simona Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar 2022-04-16 10:16:15 50.00 lei
Achim Andrei Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Mosnita Veche 2022-04-17 21:53:13 300.00 lei
Costi Ramona Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Timisoara 2022-04-17 22:04:33 100.00 lei
anonim Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Hunedoara 2022-04-17 22:30:05 100.00 lei
anonim Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Timisoara 2022-04-17 23:10:00 100.00 lei
Furdui Ioana Filofteia Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-04-18 09:38:18 100.00 lei
anonim Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Timisoara 2022-04-18 11:09:04 50.00 lei
anonim Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Timișoara 2022-04-18 11:57:17 100.00 lei
Muresean Viorica Adriana Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-04-18 20:16:39 100.00 lei
Tanasie Robert Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Șelimbăr 2022-04-20 13:15:40 10.00 lei
Jamy JJ Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-20 14:57:29 12.00 lei
Vecerdea Emma Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-04-21 14:43:36 50.00 lei
anonim Tănasie Gabriela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-04-22 13:15:50 50.00 lei
Zgârcea Simona Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbatlr 2022-04-25 22:56:46 30.00 lei
anonim Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Urlați 2022-04-26 13:49:37 100.00 lei
Margarit Catalina Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Bucuresti 2022-04-27 12:24:13 35.00 lei
anonim Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Ceptura de Jos 2022-05-01 14:25:00 12.00 lei
Nechifor Ioana Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-01 23:56:00 100.00 lei
Butnărașu Carmen Cîmpian Horia Squad Race by Joyson (13-17 ani) Sibiu 2022-05-02 15:59:39 35.00 lei
anonim Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-02 18:34:10 20.00 lei
Serafimescu Monica Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Galați 2022-05-03 00:47:32 100.00 lei
anonim Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-03 08:38:59 30.00 lei
anonim Tănasie Gabriela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-03 09:24:27 20.00 lei
anonim Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-03 15:09:33 3311.00 lei
Cabuz Iulia Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Cisnadie 2022-05-03 19:56:10 50.00 lei
I Mihaela Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Bucuresti 2022-05-03 20:03:46 50.00 lei
anonim Răhăian Mihaela Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2022-05-03 21:52:09 35.00 lei
Calugar Adi si Gabi Prodan Maia Iris Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Spring Grove 2022-05-04 21:49:33 100.00 lei
Calugar Adi si Gabi Prodan Eva Sofia Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Spring Grove 2022-05-04 21:52:08 100.00 lei
Bratu Adi Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km sibiu 2022-05-04 23:45:17 100.00 lei
anonim Prodan Maia Iris Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Sibiu 2022-05-05 00:20:57 50.00 lei
D Alexandra Prodan Maia Iris Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Bucuresti 2022-05-05 03:26:05 50.00 lei
Biltac Ina Prodan Maia Iris Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Atlanta 2022-05-05 04:21:06 120.00 lei
Angela Horia Iulia Ioana Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-05 16:27:13 100.00 lei
anonim Paștiu Anamaria Crosul Visma - 5Km Sibiu, jud. Sibiu 2022-05-05 21:34:49 50.00 lei
Popescu Iulia Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-05 22:57:59 50.00 lei
Nemes Ariana Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-05 23:21:43 50.00 lei
anonim Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km ȘELIMBĂR 2022-05-05 23:24:51 20.00 lei
Bumbea Teodora Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-05 23:30:25 200.00 lei
Pastor Ana Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-06 06:47:38 100.00 lei
Tiron Elena Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-06 09:26:55 100.00 lei
Gagea Adina Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-06 10:36:28 100.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-06 13:55:50 100.00 lei
Mitachescu Vlad Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-06 14:24:11 50.00 lei
Bucura Mihaela-Maria Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-06 14:52:06 100.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-06 15:13:59 50.00 lei
Beleiu Smara Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-06 16:03:07 100.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Lancram 2022-05-06 16:25:23 30.00 lei
Petre Adriana Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-06 18:19:48 200.00 lei
Milea Radu Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-06 19:52:13 100.00 lei
anonim Paștiu Anamaria Crosul Visma - 5Km St 2022-05-06 21:25:45 100.00 lei
anonim Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-06 21:53:36 20.00 lei
C. Ioana Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-06 22:37:57 100.00 lei
Segarceanu Diana Popescu Raluca Maratonul Continental - 42Km București 2022-05-06 23:12:44 500.00 lei
Segarceanu Diana Popescu Marc Maratonul Continental - 42Km București 2022-05-06 23:16:40 300.00 lei
anonim Răhăian Mihaela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-07 07:27:31 40.00 lei
Mesteru Ioana Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-07 09:06:43 50.00 lei
Marius Draghita Tănasie Gabriela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-07 10:19:52 70.00 lei
Jurje Ema Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Talmaciu 2022-05-07 11:54:49 44.00 lei
Bornea Anamaria Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Videle 2022-05-07 15:42:52 30.00 lei
Dîrmon Dragoș Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-07 18:16:21 50.00 lei
Who Guess Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Bucharest 2022-05-07 19:01:12 169.00 lei
Simionescu Daniela Notar Ioana Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-05-08 12:18:03 100.00 lei
Dragan Andreea Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-08 15:02:42 50.00 lei
Avram Bogdan Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Frankfurt 2022-05-08 15:52:09 250.00 lei
V Alin Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-08 19:28:51 50.00 lei
Mangu Vladut Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Timisoara 2022-05-09 09:23:13 100.00 lei
Balan Gabriela Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Bucuresti 2022-05-09 10:32:06 50.00 lei
T Alex Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-09 12:17:30 100.00 lei
Ungureanu Constanta Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Urlați 2022-05-09 19:04:30 100.00 lei
szabo ovidiu Dache Radu Semimaratonul Elrond - 21Km cisnadie 2022-05-09 19:28:19 100.00 lei
Lascu Cristina Lascu Matei Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Sibiu 2022-05-09 20:13:51 20.00 lei
M Laura Popescu Marc Maratonul Continental - 42Km Muenchen 2022-05-09 21:56:49 200.00 lei
anonim Răhăian Mihaela Crosul Visma - 5Km selimbar 2022-05-10 11:02:05 50.00 lei
Margineanu Bianca Lascu Matei Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Sibiu 2022-05-10 13:34:49 50.00 lei
anonim Răhăian Mihaela Crosul Visma - 5Km București 2022-05-10 14:36:18 20.00 lei
anonim Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Targu zmures 2022-05-10 14:38:41 20.00 lei
anonim Fesan Cristian Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-10 16:57:24 20.00 lei
anonim Fesan Alexandru Nicolae Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Sibiu 2022-05-10 16:59:03 20.00 lei
Balibanu Virgil Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Cluj-Napoca 2022-05-10 19:16:33 50.00 lei
Net Ileana Butnarașu Carmen Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-10 21:33:19 50.00 lei
M. Irina Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-10 22:57:57 25.00 lei
M. Irina Tănasie Gabriela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-10 23:02:26 25.00 lei
anonim Drus Adrian Semimaratonul Elrond - 21Km București 2022-05-10 23:07:56 30.00 lei
anonim Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-11 00:20:58 25.00 lei
Sabadasu Alexandra Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-11 07:31:45 100.00 lei
Drafu Maria Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Medgidia 2022-05-11 08:12:07 100.00 lei
anonim Banceu-Vulpe Corina wenglor 10K - 10Km Avrig 2022-05-11 08:23:20 50.00 lei
Ciobanu Elena Banceu-Vulpe Corina wenglor 10K - 10Km Brasov 2022-05-11 08:39:18 100.00 lei
Silvia Tudor Banceu-Vulpe Corina wenglor 10K - 10Km Bucuresti 2022-05-11 09:14:02 150.00 lei
Iordache Anca Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-11 09:34:54 50.00 lei
Marcu Victor Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-11 10:34:18 150.00 lei
anonim Banceu-Vulpe Corina wenglor 10K - 10Km Selimbar 2022-05-11 10:37:08 500.00 lei
Costea Liviu Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar, Sibiu 2022-05-11 11:21:04 50.00 lei
Bucsa Roxana Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-11 11:23:45 100.00 lei
Goagas Elena Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-11 11:40:17 50.00 lei
anonim Bageac Georgiana Ionela wenglor 10K - 10Km Ploiesti 2022-05-11 12:42:45 7.00 lei
Cristian Olga Cristian Dan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-11 13:00:46 200.00 lei
Simion Rareș Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-11 14:43:27 50.00 lei
Comanici Daiana Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-11 20:33:20 50.00 lei
Cosor Andrei Alexandru Ban Ema Maria Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-11 22:03:13 30.00 lei
(Crila) Anonim Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-12 10:12:09 26.00 lei
Lupsa Mihai Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Copsa Mica 2022-05-12 11:21:17 41.00 lei
Bendea Oliviu Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-12 11:30:42 50.00 lei
anonim Marcu Irina Crosul Visma - 5Km București 2022-05-12 21:48:41 30.00 lei
anonim Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Iași 2022-05-12 23:29:06 128.00 lei
anonim Albu Simina wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-05-13 09:42:43 30.00 lei
Drehuta Constantin Vlad Laura Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-05-13 11:10:46 35.00 lei
Bibi Bibi Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-13 21:55:50 50.00 lei
Marcu Diana Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-14 09:50:45 25.00 lei
Dragomir Cristina Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-15 11:26:30 150.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-15 11:26:42 20.00 lei
Mares Daniela Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-15 13:54:39 50.00 lei
V Alin Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-05-15 22:59:21 220.00 lei
anonim Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar 2022-05-16 09:47:33 25.00 lei
Sipos Delia Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-16 12:02:22 50.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-16 13:24:20 200.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-16 20:12:04 500.00 lei
Popa Cristina Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-16 21:23:01 100.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Arad 2022-05-17 14:10:34 100.00 lei
Ene Stefanut Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-17 15:23:25 20.00 lei
Șandru Gabrile Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-17 15:33:54 30.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km SURA MICA 2022-05-17 15:46:39 50.00 lei
Crinta Aurelian Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Pitesti 2022-05-17 16:22:38 50.00 lei
Simea Ovidiu Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-17 17:31:46 50.00 lei
Simea Ovidiu Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-17 17:36:20 50.00 lei
Simea Ovidiu Bija Silvia Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-17 17:40:52 50.00 lei
Simea Ovidiu Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-17 17:42:29 50.00 lei
anonim Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-17 17:57:13 50.00 lei
Adrian Halmagy Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-17 19:15:51 20.00 lei
S Lore Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-17 21:46:27 50.00 lei
anonim Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Seattle 2022-05-18 07:26:24 46.00 lei
anonim Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Seattle 2022-05-18 07:31:49 22.00 lei
anonim Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu, jud. Sibiu 2022-05-18 07:57:04 50.00 lei
Lucia C Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 08:55:55 30.00 lei
Lucia C Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 08:59:09 30.00 lei
Lucia C Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 09:08:01 30.00 lei
Nistor Iulia Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 10:30:35 50.00 lei
D Alexandra Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 10:38:27 50.00 lei
Mormonea Larisa Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-18 11:23:55 20.00 lei
Tanasie Mihaela Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-18 12:57:06 60.00 lei
Sima Monica Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 14:16:43 50.00 lei
anonim Irimie Cristian Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar 2022-05-18 14:35:25 100.00 lei
anonim Tănasie Gabriela Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-05-18 14:37:21 100.00 lei
F Julian Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 15:04:53 50.00 lei
M. Andreea Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-18 16:11:52 50.00 lei
Ambrosie Lorena Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-18 18:55:32 50.00 lei
Heghes von Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-05-18 20:04:54 100.00 lei
Cristina Dragomir Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-05-18 20:22:47 100.00 lei
Soaita Adriana Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-05-18 20:38:20 100.00 lei
Ulrich Ewald Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-18 22:27:31 100.00 lei
ponea costin ionut Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km sibiu 2022-05-18 23:17:32 205.00 lei
Burtan Laura Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Toronto 2022-05-19 02:20:32 150.00 lei
Parvu Mihaela Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Niskayuna, NY 2022-05-19 03:40:11 100.00 lei
anonim Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-19 08:42:08 10.00 lei
Boncea Roxana Ciucu Diana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-19 10:53:26 50.00 lei
Necsoiu Catalin Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-19 15:36:39 50.00 lei
anonim Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-05-19 22:06:08 30.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-19 22:13:28 100.00 lei
Argesanu Madalina Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-19 23:21:19 300.00 lei
Manta Marius Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-21 10:38:52 100.00 lei
Raptis Brindu Petre Bianca Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-21 11:56:54 50.00 lei
Tache Mircea Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-21 12:55:18 10.00 lei
Notar Ioana Petre Bianca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-21 15:34:58 50.00 lei
Domy Dominique Notar Ioana Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-05-21 15:38:56 100.00 lei
anonim Ciobanu Alexandru Maratonul Continental - 42Km Sibiu 2022-05-21 17:01:16 250.00 lei
anonim Ciobanu Alexandru Maratonul Continental - 42Km Sibiu 2022-05-21 18:36:41 100.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-21 18:56:14 25.00 lei
Bratu Nechifor Adi si Ioana Petre Bianca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-21 18:58:10 200.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-21 21:26:18 100.00 lei
Bucurenci Bianca Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-23 21:56:39 50.00 lei
Bologa Alex Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Cisnadie 2022-05-23 22:27:44 100.00 lei
Pahomi Bogdan Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-23 23:47:26 300.00 lei
Tărchilă Ana Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-24 15:40:05 100.00 lei
Lungu Mihai Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-24 15:43:33 20.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-25 06:18:12 10.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-25 06:20:31 10.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-25 06:22:18 10.00 lei
sideras bianca Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km sibiu 2022-05-25 09:04:08 100.00 lei
Hostinar Costela Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-25 13:02:06 260.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-25 14:19:51 20.00 lei
Cristain Deniza Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Bucuresti 2022-05-25 14:30:01 100.00 lei
Cotrus Ciprian Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2022-05-25 15:25:05 50.00 lei
Ivănuț Alexandra Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-25 20:09:31 50.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-25 20:38:11 50.00 lei
Kaschovits Loredana Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-05-25 22:04:43 50.00 lei
MERLUSCA DUMITRIȚA Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-05-25 22:38:33 50.00 lei
Nechifor Radu Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-05-25 23:03:08 200.00 lei
Lupu Ana Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-26 00:00:17 300.00 lei
Nechifor Silvia Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-26 00:21:13 100.00 lei
Opris Sergiu Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-26 07:34:53 100.00 lei
Melinte Daniela Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-26 07:57:19 100.00 lei
Vecinii Vecinii Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-26 08:14:05 120.00 lei
Radu Ioana Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-05-26 08:46:35 1000.00 lei
Fata cu Soare Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-26 10:43:16 50.00 lei
Sideras Bianca Tăvală Mădălina Crosul Visma - 5Km sibiu 2022-05-26 10:55:48 100.00 lei
anonim Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-26 19:52:57 50.00 lei
Balan Dalia Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar 2022-05-26 20:35:53 100.00 lei
Bucsa Cristina Bucșa Matei Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Boita 2022-05-26 20:37:27 100.00 lei
anonim Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-27 11:09:11 54.00 lei
Timofte Razvan Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-27 11:19:18 100.00 lei
Mosin Daniel Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-27 11:44:12 100.00 lei
Sodolescu Elena Popa Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-27 11:48:28 30.00 lei
Craciun Oana Conea Iulia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-27 14:24:48 50.00 lei
Clotan Alexandra Mantog Razvan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-27 16:13:35 100.00 lei
Bunea Mihaela Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-27 16:21:21 50.00 lei
Dogaru Alin Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Fagaras 2022-05-28 00:58:31 50.00 lei
Maria Ana Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Şelimbăr 2022-05-28 08:26:46 50.00 lei
anonim Șolea Claudiu Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-28 11:26:50 50.00 lei
anonim Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-28 11:28:12 50.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-28 14:57:09 100.00 lei
Corina Oprean Oprean David Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Sibiu 2022-05-28 16:08:13 50.00 lei
Nistor Ionut Vintilă Anca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-28 22:18:15 100.00 lei
anonim Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-29 11:24:10 10.00 lei
Stef Calin Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-29 11:27:23 50.00 lei
Alex T Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-29 21:30:30 100.00 lei
Alex T Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-29 21:39:52 50.00 lei
Popescu Petruța Paștiu Anamaria Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-29 22:04:54 50.00 lei
anonim Paștiu Anamaria Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-05-29 22:56:07 50.00 lei
anonim Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 07:10:10 50.00 lei
B Silvia Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:27:09 50.00 lei
D Claudiu Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:36:37 50.00 lei
anonim Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:42:00 50.00 lei
anonim Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:44:52 50.00 lei
D Claudiu Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:45:34 50.00 lei
D Claudiu Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:48:25 50.00 lei
anonim Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km sibiu 2022-05-30 09:48:47 50.00 lei
anonim Leca Alex Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 09:55:52 50.00 lei
Sami L Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:13:34 100.00 lei
Sami L Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:16:31 100.00 lei
D Claudiu Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:17:08 50.00 lei
Ovidiu Simea Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:19:01 50.00 lei
Sami L Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:19:34 100.00 lei
D Claudiu Leca Alex Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:21:19 50.00 lei
Sami L Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:21:37 100.00 lei
D Claudiu Bija Silvia Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:33:29 50.00 lei
anonim Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:35:22 21.00 lei
Coman Marian Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:41:43 50.00 lei
C Marian Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:44:25 50.00 lei
Brad Daniel Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 10:57:27 100.00 lei
Brad Daniel Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 11:09:03 100.00 lei
Brad Daniel Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 11:13:53 100.00 lei
Brad Daniel Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 11:30:49 100.00 lei
H Radu Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 11:47:43 100.00 lei
Mos Craciun Beca Anca Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-30 12:18:20 500.00 lei
Mos Craciun Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Laponia 2022-05-30 12:23:30 500.00 lei
Mos Craciun Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Laponia 2022-05-30 12:25:30 500.00 lei
2 Pac Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km LA 2022-05-30 12:26:58 500.00 lei
Gheorghita Ioana Vintilă Anca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-30 14:00:56 50.00 lei
Gorun Kiki Gorun Igor Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Sibiu 2022-05-30 16:54:38 100.00 lei
Podariu Vasile Gorun Igor Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Iasi 2022-05-30 17:34:22 100.00 lei
Wächter Vanessa Popescu Marc Maratonul Continental - 42Km Sibiu 2022-05-30 20:06:23 200.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-30 22:02:33 300.00 lei
Nechifor Ioana Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-05-31 08:40:41 100.00 lei
anonim Răhăian Mihaela Crosul Visma - 5Km Avrig 2022-05-31 09:33:10 50.00 lei
anonim Răhăian Mihaela Crosul Visma - 5Km Brașov 2022-05-31 09:53:50 50.00 lei
D Nico Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-05-31 18:33:30 50.00 lei
Luca Razvan Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-05-31 22:53:59 50.00 lei
Stefan Ioana Enache Maya Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Selimbar 2022-06-01 07:43:13 30.00 lei
Stefan Ioana Budrugeac Emma Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Selimbar 2022-06-01 07:46:44 30.00 lei
anonim Isdraila Violeta wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-06-01 10:40:35 25.00 lei
anonim Medrea Sonia Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-01 12:05:20 50.00 lei
anonim Leca Alex Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-01 16:47:55 100.00 lei
Leca Alexandru Mihai Bija Silvia Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-01 16:51:02 100.00 lei
Leca Alexandru Mihai Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-01 16:53:36 100.00 lei
Popa Adela Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km sibiu 2022-06-01 16:55:19 50.00 lei
Leca Alexandru Mihai Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-01 16:55:24 100.00 lei
Costache Catalina Petre Bianca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-01 21:49:51 75.00 lei
Simea Ovidiu Leca Alex Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 09:51:06 100.00 lei
anonim Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 09:59:13 100.00 lei
Stamate Alexandru Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Tulcea 2022-06-02 10:07:24 100.00 lei
Patroi Stefana Marcu Irina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-02 12:39:22 100.00 lei
anonim Dan Andrei Paul Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-02 12:58:16 100.00 lei
Schneider Simona Szatmari Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-02 13:04:45 100.00 lei
anonim Mihai Mugur Adrian Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 14:35:13 100.00 lei
anonim Nan Paul Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-02 16:05:27 50.00 lei
Popa Sorin Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 17:18:13 100.00 lei
Popa Sorin Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 17:22:47 70.00 lei
Alex T Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 17:31:01 50.00 lei
Sami L Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 17:36:47 100.00 lei
Popa Sorin Simea Ovidiu Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-02 17:45:38 100.00 lei
anonim Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-02 18:42:28 70.00 lei
Tepurlui Petrisor Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Bucuresti 2022-06-02 19:49:40 50.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Domnesti 2022-06-02 20:11:08 200.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Baia Mare 2022-06-02 20:37:13 100.00 lei
Dragosin Ioana Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-02 20:49:36 100.00 lei
David Rasvan Cristian Dan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-02 21:26:59 100.00 lei
Cristea Andrei Cristian Dan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-02 22:58:13 100.00 lei
Gostian Ovidiu Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Northampton 2022-06-02 23:42:09 50.00 lei
Timis Dorina Timiș Irina Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-06-03 03:02:06 40.00 lei
Timis Dorina Timiș Petru Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Sibiu 2022-06-03 03:04:14 40.00 lei
Busuioc Dumitru Stănesu Cristina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-03 08:02:04 20.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Bucuresti 2022-06-03 09:27:01 500.00 lei
Voicu Cristina Voicu Radu Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-06-03 09:28:22 50.00 lei
anonim Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km Otopeni 2022-06-03 09:33:58 100.00 lei
anonim Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-03 10:55:16 111.00 lei
Bunea Mihaela Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-03 14:42:46 50.00 lei
Hodină Ionuț Paștiu Anamaria Crosul Visma - 5Km Cisnădie - Sibiu 2022-06-03 15:06:05 300.00 lei
Mos Craciun Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Laponia 2022-06-03 15:22:42 500.00 lei
anonim Banceu-Vulpe Corina wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-06-03 18:12:40 250.00 lei
ion popa georgeta Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km selimbar 2022-06-03 18:26:28 50.00 lei
anonim Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-03 18:51:04 100.00 lei
Medrea Cristian Medrea Sonia Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-03 19:23:18 50.00 lei
Schiopu Lucian Cotruș Nicolae Ciprian Semimaratonul Elrond - 21Km BUCURESTI 2022-06-03 19:44:19 50.00 lei
Nechifor Radu Petre Bianca Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-06-03 21:24:00 100.00 lei
Notar Ioana Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-03 22:19:24 100.00 lei
Preda Andreea Petre Bianca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-03 22:38:31 50.00 lei
IONAS ANDREEA Spătar Cristina wenglor 10K - 10Km Sibiu 2022-06-03 23:19:16 30.00 lei
anonim Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2022-06-04 07:12:13 1800.00 lei
Dulea Mihai Dulea Mihai-Alexandru Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-04 08:22:11 50.00 lei
anonim Bobeica Claudia Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-04 08:22:28 100.00 lei
Alex T Deac Nicoleta Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2022-06-04 10:03:31 50.00 lei
Simen Ovidiu Vintilă Anca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-04 11:19:53 100.00 lei
anonim Timiș Petru Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani 2022-06-04 15:51:35 50.00 lei
anonim Timiș Irina Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-06-04 15:57:42 50.00 lei
Ludosan Denisa Prodan Maia Iris Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Sibiu 2022-06-04 16:43:05 50.00 lei
Ludosan Denisa Prodan Eva Sofia Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Sibiu 2022-06-04 16:57:32 50.00 lei
Prodea Delia Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-04 17:43:57 50.00 lei
Onita Vlad Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Cluj-Napoca 2022-06-04 18:21:25 50.00 lei
anonim Vintilă Anca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-04 18:43:16 100.00 lei
Stamate Iuliana Stamate Cosmin Stefan Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Tulcea 2022-06-04 19:39:24 100.00 lei
Verde Ioana Crăciun Ana Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Sibiu 2022-06-04 21:23:10 100.00 lei
anonim Cristian Dan Semimaratonul Elrond - 21Km Dumbravita 2022-06-05 11:15:41 102.00 lei
Popa Adela Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km sibiu 2022-06-05 12:02:22 50.00 lei
Trofin Ioana Hegheș Iosif Daniel wenglor 10K - 10Km Deva 2022-06-05 14:28:53 50.00 lei
Petre Bianca Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2022-06-05 16:32:51 100.00 lei
Petre Bianca Notar Ioana Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2022-06-05 16:35:25 100.00 lei
Zgârcea Simona Neamțu Maria-Daniela Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-06-05 20:19:10 50.00 lei
anonim Șolea Claudiu Semimaratonul Elrond - 21Km Selimbar 2022-06-05 20:21:35 50.00 lei
Böhm Eduard Cristian Dan Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-06 09:46:04 100.00 lei
Nichitelea Ana-Maria Ivănuț Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-06 22:59:32 50.00 lei
anonim Paștiu Anamaria Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-06-07 09:35:49 1000.00 lei
Moraru Aurora Stănescu Carmen Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-07 18:41:52 50.00 lei
anonim Vintilă Anca Crosul Visma - 5Km Avrig 2022-06-08 08:01:53 100.00 lei
Avram Cosmin Avram Codruța Semimaratonul Elrond - 21Km Sibiu 2022-06-08 12:23:17 100.00 lei
Bancu Alexandra Stancu Carmen Crosul Visma - 5Km SIBIU 2022-06-08 19:41:26 100.00 lei
Serban George Zgârcea Simona Semimaratonul Elrond - 21Km Munich 2022-06-09 14:30:01 250.00 lei
R. I. Nechifor Ioana Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-06-16 09:04:48 1000.00 lei
R. I. Butnarașu Carmen Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-06-16 09:07:39 1000.00 lei
R. I. Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Selimbar 2022-06-16 09:09:52 1000.00 lei
Bancu Alexandra Stancu Ștefan Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani SIBIU 2022-06-19 14:53:14 100.00 lei
Suciu COSMIN IOAN Butnarașu Carmen Crosul Visma - 5Km Timișoara 2022-06-23 16:00:10 250.00 lei
Andronache George Albu Simina wenglor 10K - 10Km Brașov 2022-06-26 15:40:04 60.00 lei
Oancea Stefan Bratu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2022-06-29 22:13:56 50.00 lei

Alergatori (399)

Nume, prenume Localitate Data inscriere Cursă Sustine
Băiaș Andreea Cristina Agnita 2022-03-25 20:55:12 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Ciobanu Alexandru Sibiu 2022-03-25 21:23:41 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Jakab Zoltan Tirgu Mures 2022-03-26 05:20:14 wenglor 10K - 10Km Susține!
Butnarașu Carmen Cisnadie 2022-03-26 14:22:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Oniga Dan Bazna 2022-03-29 14:57:28 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Andrei Andreea Bucuresti 2022-03-30 23:33:06 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Andrei Adrian Constantin Sibiu 2022-04-01 11:35:27 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pelmus Florica Sarasau 2022-04-02 11:34:20 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Pavelescu Tudor Sibiu 2022-04-04 08:17:49 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Pavelescu Casian Sibiu 2022-04-04 08:19:00 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Pavelescu Sergiu Sibiu 2022-04-04 15:11:56 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mureșan Rareș Sibiu 2022-04-04 15:13:14 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mijea Mihai Sibiu 2022-04-04 15:15:01 Crosul Visma - 5Km Susține!
Dobra Radu Cisnadie 2022-04-04 15:35:32 Crosul Visma - 5Km Susține!
Talpoș Mădălina Sibiu 2022-04-06 08:44:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Manolache Gheorghe Marin Cisnadie 2022-04-06 08:52:42 Crosul Visma - 5Km Susține!
Tudorașcu Eugen Alin Sibiu 2022-04-06 09:06:55 wenglor 10K - 10Km Susține!
Vonica Lucian Sibiu 2022-04-06 09:09:48 Crosul Visma - 5Km Susține!
Serețan Cristian Sfântu Gheorghe 2022-04-06 09:38:13 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Mușat Marius sibu 2022-04-06 09:44:40 wenglor 10K - 10Km Susține!
Răulea Cristina Sibiu 2022-04-06 09:46:10 Crosul Visma - 5Km Susține!
Bobocea Cătălin Sambata de Sus 2022-04-06 09:50:56 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mînzăreanu Andrei Bucuresti 2022-04-06 10:40:20 wenglor 10K - 10Km Susține!
Ilie Marius SIBIU 2022-04-06 13:47:43 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Ilie Patrick-Andrei Sibiu 2022-04-06 13:49:36 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Lita Radu Claudiu Sibiu 2022-04-06 15:13:22 wenglor 10K - 10Km Susține!
Vasilache Cristian Sibiu 2022-04-06 18:52:25 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Bara Constantin Sibiu 2022-04-06 19:52:21 Crosul Visma - 5Km Susține!
Berbece Cătălin Florin Selimbar 2022-04-06 20:47:50 Crosul Visma - 5Km Susține!
Berbece Anamaria Șelimbăr 2022-04-06 20:49:31 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cocoș Florinel Sibiu 2022-04-07 14:28:11 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Vasinca Codruț Cisnadie 2022-04-08 10:24:23 wenglor 10K - 10Km Susține!
Moga Petrica Cosmin Sibiu 2022-04-08 10:43:45 Crosul Visma - 5Km Susține!
Notar Ioana Sibiu 2022-04-08 21:40:07 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pop Sultana Zalau 2022-04-08 21:41:33 Crosul Visma - 5Km Susține!
Bobeica Claudia Sibiu 2022-04-09 08:00:24 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nan Paul Sibiu 2022-04-10 23:36:30 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Savastre Anamaria Sibiu 2022-04-10 23:38:16 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Schuster Loredana Tunari 2022-04-11 07:31:38 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Gorun Igor Sibiu 2022-04-11 10:16:06 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Bădilă Delia Florina SIBIU 2022-04-11 12:14:24 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lacau Diana Ioana Sibiu 2022-04-11 16:23:18 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Lacau Vlad Mihai Sibiu 2022-04-11 16:25:16 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Lacau Corina Mihaela Sibiu 2022-04-11 16:28:36 Crosul Visma - 5Km Susține!
Dan Andrei Paul Sibiu 2022-04-11 21:47:53 Crosul Visma - 5Km Susține!
Frasie Vlad Sibiu 2022-04-12 09:08:17 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Bratu Vlad Andrei Sibiu 2022-04-12 09:53:49 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Milascon Ruben Sibiu 2022-04-12 10:40:46 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stancu Sergiu Talmaciu 2022-04-12 11:12:26 Crosul Visma - 5Km Susține!
Băila Ioana Sibiu 2022-04-12 11:34:27 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ciucu Diana Sibiu 2022-04-12 11:35:28 Crosul Visma - 5Km Susține!
Hegheș Iosif Daniel Sibiu 2022-04-12 13:54:14 wenglor 10K - 10Km Susține!
Dache Radu Sibiu 2022-04-12 14:54:33 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Matusa Gheorghe Traian Sibiu 2022-04-13 14:42:17 wenglor 10K - 10Km Susține!
Dancu Mădălina Sibiu 2022-04-13 20:26:12 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Buducea Nour Sibiu 2022-04-14 11:17:31 Crosul Visma - 5Km Susține!
Căpitanu Magdalena SIBIU 2022-04-14 13:10:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Hămbășan Cristina Sibiu 2022-04-14 13:50:27 wenglor 10K - 10Km Susține!
Răhăian Mihaela Sibiu 2022-04-14 14:05:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Florea Anghel Marius Stoilesti 2022-04-14 15:25:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Budrugeac Emma Sibiu 2022-04-14 17:09:20 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Enache Maya Selimbar 2022-04-14 17:10:19 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Susu Paul Cosmin Sibiu 2022-04-15 08:36:52 Crosul Visma - 5Km Susține!
Susu Cătălin Paul Sibiu 2022-04-15 08:44:25 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Grecu Gheorghe Sibiu 2022-04-15 09:04:19 wenglor 10K - 10Km Susține!
Trif Raluca Sibiu 2022-04-15 09:44:10 wenglor 10K - 10Km Susține!
Linte Gabriel Sibiu 2022-04-15 09:46:14 Crosul Visma - 5Km Susține!
Dietrich Roberto Sibiu 2022-04-15 09:57:07 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popa Laurențiu Sibiu 2022-04-15 11:26:00 wenglor 10K - 10Km Susține!
Tatu Ștefan Sibiu 2022-04-16 21:41:54 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Bogdan Cristina Rasinari 2022-04-17 15:02:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Neamțu Maria-Daniela Sibiu 2022-04-17 21:11:26 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pascu Adrian Sibiu 2022-04-18 09:08:43 Crosul Visma - 5Km Susține!
Matei Adrian Sibiu 2022-04-18 09:58:01 wenglor 10K - 10Km Susține!
Gândilă Olimpia Sibiu 2022-04-18 12:14:10 wenglor 10K - 10Km Susține!
Irimie Cristian Sibiu 2022-04-18 20:38:31 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Bobeica Ancuța Boita 2022-04-19 08:29:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mușat Flaviu Siviu 2022-04-20 09:14:52 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Dancu Dolian Ceris Sibiu 2022-04-20 11:21:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Todoran Simona Maria Sibiu 2022-04-20 11:56:45 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Szatmari Paul Sibiu 2022-04-20 12:13:20 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Tănasie Gabriela Sibiu 2022-04-20 20:23:03 Crosul Visma - 5Km Susține!
Iliuț Andrei Sibiu 2022-04-20 21:23:16 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Gata Ema Sibiu 2022-04-21 07:31:10 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Vlăduț Viviana Sibiu 2022-04-21 09:38:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Iacob Monica Sibiu 2022-04-21 12:25:26 Crosul Visma - 5Km Susține!
Hancu Petru Rasinari 2022-04-21 13:05:33 Crosul Visma - 5Km Susține!
Natea Adrian Ștefan Sibiu 2022-04-21 13:26:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Șolea Claudiu Sibiu 2022-04-21 13:29:56 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Viragos Valentina-Ioana Orlat 2022-04-21 13:57:21 Crosul Visma - 5Km Susține!
Raus Flavia Târgu Jiu 2022-04-21 20:00:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Soare Răzvan Bucuresti 2022-04-22 22:07:56 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Stupar Claudiu Sibiu 2022-04-23 14:56:31 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cotruș Nicolae Ciprian Cisnadie 2022-04-25 20:57:15 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Aron Daniela Sibiu 2022-04-26 10:34:18 Crosul Visma - 5Km Susține!
Simion-Aron Anastasia Sibiu 2022-04-26 10:46:16 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Grecu Scarlett-Maria Sibiu 2022-04-26 11:11:38 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Bageac Georgiana Ionela Bucuresti 2022-04-26 11:36:49 wenglor 10K - 10Km Susține!
Bucșa Matei Sibiu 2022-04-26 11:40:34 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Perianu Vlad Gabriel Bucuresti 2022-04-26 11:52:03 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ilie Vali Selimbar 2022-04-26 15:31:06 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Paștiu Anamaria Sibiu 2022-04-26 22:18:29 Crosul Visma - 5Km Susține!
Petrescu Bogdan Sibiu 2022-04-27 11:51:55 Crosul Visma - 5Km Susține!
Zaharie Mihaela Cluj-Napoca 2022-04-27 14:35:52 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Bucurenciu Dorin Sibiu 2022-04-27 16:06:01 Crosul Visma - 5Km Susține!
Barla Ramona Sibiu 2022-04-27 22:49:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Brădosu Petru Bogdan Sibiu 2022-04-28 02:03:58 Crosul Visma - 5Km Susține!
Chirca Remus Vulturesti 2022-04-28 07:14:37 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popiștiu Luciana Sibiu 2022-04-28 10:32:57 Crosul Visma - 5Km Susține!
Oltean Adina Sibiu 2022-04-28 11:32:28 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Cercea Alexandru Sibiu 2022-04-28 11:34:47 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Cărămidar Simona Sibiu 2022-04-28 11:36:23 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Cercea Elisia Sibiu 2022-04-28 11:37:51 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Bîrcea Georgiana Sibiu 2022-04-28 11:39:18 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Cercea David Sibiu 2022-04-28 11:43:24 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Cercea Alexandra Sibiu 2022-04-28 11:45:35 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Cercea Sebastian Sibiu 2022-04-28 16:44:36 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Grancia Cireașa Sibiu 2022-04-28 16:46:12 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Bîrcea Ionuț Sibiu 2022-04-28 16:49:07 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Oltean Maria Sibiu 2022-04-28 16:50:36 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Seuchea Andrei Sibiu 2022-04-28 16:52:03 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Zoltan Răzvan Sibiu 2022-04-28 16:53:38 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ciurea Eduard Sibiu 2022-04-28 16:55:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Boldijar Casian Sibiu 2022-04-28 16:56:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Suciu Florin Sibiu 2022-04-29 08:58:35 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popescu Radu SIBIU 2022-04-29 10:33:25 wenglor 10K - 10Km Susține!
Popescu Marc SIBIU 2022-04-29 10:37:25 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Popescu Raluca SIBIU 2022-04-29 10:39:29 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Oprea Vlad Sibiu 2022-04-29 11:13:31 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Oprea Anastasia Sibiu 2022-04-29 11:16:57 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Bejan Eduard Adrian Bacau 2022-04-29 11:22:53 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Cantaragiu Diana Sibiu 2022-04-29 11:36:47 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Cantaragiu Petru-Pavel Sibiu 2022-04-29 11:38:20 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Levai Andrei Sibiu 2022-04-29 11:40:00 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Lakatos Marius-Andrei Sibiu 2022-04-29 11:44:39 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Suciu Claudiu Sibiu 2022-04-29 11:46:57 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Cercia Petruța Sibiu 2022-04-29 11:48:36 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Pîșu Petru-Andrei Sibiu 2022-04-29 11:51:42 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Mihai Florin Sibiu 2022-04-29 11:53:07 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Cercea Gheorghe Sibiu 2022-04-29 11:54:28 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cîmpian Horia Sibiu 2022-04-29 11:55:53 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Ciorogariu Adrian Sibiu 2022-04-29 11:57:08 Crosul Visma - 5Km Susține!
Zămăcău Elena Sibiu 2022-04-29 11:58:33 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pasăre Sebastian Sibiu 2022-04-29 12:38:00 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cioban Maria-Mirabela Cisnadie 2022-04-29 13:49:59 Crosul Visma - 5Km Susține!
Crețu Sebastian SIBIU 2022-04-29 14:53:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Oltean Marius Sibiu 2022-04-29 17:14:34 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pozdirca Andrei Cluj-Napoca 2022-04-29 17:52:29 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ungureanu Cătălin Nicușor Urlați 2022-04-29 21:25:09 wenglor 10K - 10Km Susține!
Voinic Loredana Floresti 2022-04-29 23:50:40 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Stănesu Cristina Sibiu 2022-05-01 10:19:30 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stănescu Carmen Sibiu 2022-05-01 10:23:55 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ludoșan Ioan Miercurea Sibiului 2022-05-01 16:54:12 wenglor 10K - 10Km Susține!
Bratu Adrian Sibiu 2022-05-01 23:52:26 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nechifor Ioana Sibiu 2022-05-02 00:11:14 Crosul Visma - 5Km Susține!
Costiniuc Natalia Sibiu 2022-05-02 09:06:10 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Făgețan Cristina Sibiu 2022-05-02 09:46:29 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ignat Cosmina Teodora Sibiu 2022-05-02 10:05:20 Crosul Visma - 5Km Susține!
Tudosescu Adelina Sibiu 2022-05-02 10:06:58 Crosul Visma - 5Km Susține!
Banciu Adina Victoria 2022-05-02 10:13:17 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stancu Carmen Sibiu 2022-05-02 10:16:18 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stancu Ștefan Sibiu 2022-05-02 10:23:33 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Tatu Ovidiu Sibiu 2022-05-02 11:47:44 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Bârsan Vasilica Victoria Avrig 2022-05-02 14:33:40 Crosul Visma - 5Km Susține!
Tudor Iarina Brasov 2022-05-02 16:00:09 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Zgârcea Simona Selimbar 2022-05-02 19:29:22 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Bratu Mihaela Sibiu 2022-05-03 11:24:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Zvoristeanu Ingrid Sibiu 2022-05-03 13:25:25 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Cotta Daniela București 2022-05-03 13:49:15 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popa Larisa București 2022-05-03 13:51:50 Crosul Visma - 5Km Susține!
Radu Alexandru Sibiu 2022-05-03 15:20:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cenea Anca Sibiu 2022-05-03 16:02:28 Crosul Visma - 5Km Susține!
Sauca Vasile Ioan Romita 2022-05-03 18:28:55 Crosul Visma - 5Km Susține!
Radu Anastasia Sibiu 2022-05-03 19:17:01 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Iacob Mario Sibiu 2022-05-03 21:35:56 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Fatu Andrei Sibiu 2022-05-03 22:36:28 Crosul Visma - 5Km Susține!
Crimu Bianca Ioana Sibiu 2022-05-04 03:50:36 Crosul Visma - 5Km Susține!
Albu Simina Sibiu 2022-05-04 10:07:26 wenglor 10K - 10Km Susține!
Aleman Mihnea Sibiu 2022-05-04 10:33:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Alexandrescu Constantin- Bobi Sibiu 2022-05-04 11:16:18 wenglor 10K - 10Km Susține!
Mantea Iuliana Sibiu 2022-05-04 11:46:35 Crosul Visma - 5Km Susține!
Vornicu Alin Sibiu 2022-05-04 11:47:32 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Donose Alina Sibiu 2022-05-04 14:40:15 wenglor 10K - 10Km Susține!
Bardasu Magdalena Andreea Sibiu 2022-05-04 15:04:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Avram Mihaela Sibiu 2022-05-04 15:57:48 Crosul Visma - 5Km Susține!
Crâșmariu Iulia Bucuresti 2022-05-04 18:19:49 wenglor 10K - 10Km Susține!
Bolta Marius Sibiu 2022-05-04 18:28:38 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Prodan Maia Iris Sibiu 2022-05-04 21:17:33 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Prodan Eva Sofia Sibiu 2022-05-04 21:30:00 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Popa Ionuț Sibiu 2022-05-05 10:41:25 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Popescu Dan Sibiu 2022-05-05 10:41:25 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Milașcon Marius Cisnadie 2022-05-05 10:41:25 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Herascu Sebastian Cisnadie 2022-05-05 10:41:25 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Crăciun Ana SIBIU 2022-05-05 10:49:08 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Biro Sarolta Sibiu 2022-05-05 13:00:52 Crosul Visma - 5Km Susține!
Tatu Andreea Mălina Sibiu 2022-05-05 13:02:29 Crosul Visma - 5Km Susține!
Horga Bogdan- Dumitru Hamba 2022-05-05 13:37:17 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mecu Laurențiu Sibiu 2022-05-05 14:02:18 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Dragomir Alin Sibiu 2022-05-05 14:49:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ciugan Sofia sibiu 2022-05-05 15:03:40 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Bojin Valentin Sibiu 2022-05-05 15:23:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Beca Anca Sibiu 2022-05-05 15:35:21 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Pădure Andrei Sibiu 2022-05-05 16:07:35 wenglor 10K - 10Km Susține!
Vintilă Anca Avrig 2022-05-05 16:11:58 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lica Ioana MIRSA 2022-05-05 17:18:43 Crosul Visma - 5Km Susține!
Moisin Denisa Petronela SADU 2022-05-05 17:25:12 Crosul Visma - 5Km Susține!
Oancea Ana Ancuța AVRIG 2022-05-05 17:26:41 Crosul Visma - 5Km Susține!
Licaret Laura Sabina Sibiu 2022-05-05 18:00:09 Crosul Visma - 5Km Susține!
Roman Cristinel Florești 2022-05-05 20:56:43 Crosul Visma - 5Km Susține!
Conea Iulia Sibiu 2022-05-05 20:58:21 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stoia Karina Selimbar 2022-05-05 21:54:21 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Sasu Ana Teodora Sibiu 2022-05-05 22:12:43 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Sasu Amalia Elena Sibiu 2022-05-05 22:24:47 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Constantinescu Adelina Sibiu 2022-05-05 23:13:54 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ivan Lucian Sibiu 2022-05-06 07:49:38 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mociornita Marian Sibiu 2022-05-06 08:24:41 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Calborean Horia Andrei Sibiu 2022-05-06 08:51:18 Crosul Visma - 5Km Susține!
Botezan Aron Sibiu 2022-05-06 08:51:27 Crosul Visma - 5Km Susține!
Chirea Ioana SIBIU 2022-05-06 08:59:53 Crosul Visma - 5Km Susține!
Spătar Cristina Sibiu 2022-05-06 09:36:44 wenglor 10K - 10Km Susține!
Voina Emanuel Mircea Cisnadie 2022-05-06 10:07:57 Crosul Visma - 5Km Susține!
Vlad Laura Sibiu 2022-05-06 10:23:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Kiss Mirabela Cluj-Napoca 2022-05-06 10:49:35 wenglor 10K - 10Km Susține!
Nița Gabriela Selimbar 2022-05-06 11:53:53 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popa Iulia SIBIU 2022-05-06 12:12:28 Crosul Visma - 5Km Susține!
Belet Vlad Sibiu 2022-05-06 12:18:53 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Spătăcean Mathias Sibiu 2022-05-06 12:25:30 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Rebegel Gabriel Sibiu 2022-05-06 12:55:12 Crosul Visma - 5Km Susține!
Isdraila Violeta Sibiu 2022-05-06 13:13:41 wenglor 10K - 10Km Susține!
Termure Sandra Sibiu 2022-05-06 13:43:56 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Mihai Mugur Adrian Sibiu 2022-05-06 14:10:13 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Stamate Cosmin Stefan Sibiu 2022-05-06 14:10:13 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Olaru Codruța Sibiu 2022-05-06 15:06:21 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Fălămaș Ovidiu SIBIU 2022-05-06 15:16:41 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nica Robert SIBIU 2022-05-06 15:20:21 Crosul Visma - 5Km Susține!
Prișca Răzvan SIBIU 2022-05-06 15:26:25 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stan Ioana SIBIU 2022-05-06 15:27:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Leca Alex Sibiu 2022-05-06 15:57:22 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Deac Nicoleta Sibiu 2022-05-06 15:57:22 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Simea Ovidiu Sibiu 2022-05-06 15:57:22 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Bija Silvia Sibiu 2022-05-06 15:57:22 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Dancu Istina-Maria Sibiu 2022-05-06 21:41:32 Crosul Visma - 5Km Susține!
Friedrich Patrick Sibiu 2022-05-06 21:54:00 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Galea Cătălin Sibiu 2022-05-07 08:35:08 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cirlea Eva-Maria Cisnadie 2022-05-07 08:38:58 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Troancă Thea Sibiu 2022-05-07 08:51:24 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Ilie Casian Selimbar 2022-05-07 09:20:32 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Tircob Mihaela Sibiu 2022-05-07 11:05:18 Crosul Visma - 5Km Susține!
Hurjui Mihai Bucharest 2022-05-07 12:54:21 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ionica Vlad Sibiu 2022-05-07 14:30:18 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Ionica Radu Sibiu 2022-05-07 14:32:08 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Oprean David Sibiu 2022-05-07 17:34:35 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Molnar Laszlo Robert Sibiu 2022-05-07 23:52:53 wenglor 10K - 10Km Susține!
Drus Adrian Chicago 2022-05-08 04:40:42 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Rusu Lucia Teodora Sibiu 2022-05-08 13:41:59 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pozdirca Roxana Selimbar 2022-05-08 15:26:32 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lavric Valentin Sibiu 2022-05-08 21:01:13 wenglor 10K - 10Km Susține!
Pivariu Andrei Brasov 2022-05-08 21:26:43 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Ghira Dumitru TARGU MURES 2022-05-08 21:47:30 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Medrea Sonia Sibiu 2022-05-08 22:37:21 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Tăvală Mădălina Sibiu 2022-05-09 09:46:41 Crosul Visma - 5Km Susține!
Avram Codruța Sibiu 2022-05-09 09:55:32 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Juncu Eusebiu-Lucian Floresti, Cluj 2022-05-09 10:10:48 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Troancă Ioana Sibiu 2022-05-09 10:16:40 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Vreja Bogdan Sibiu 2022-05-09 10:58:22 wenglor 10K - 10Km Susține!
Dragut Sorina Sibiu 2022-05-09 11:43:40 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popa Daniel Sibiu 2022-05-09 12:02:51 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popa Radu Vasile SIBIU 2022-05-09 12:09:48 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Ghițulescu Ana-Maria SIBIU 2022-05-09 12:09:48 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Ghițulescu Flaviu SIBIU 2022-05-09 12:09:48 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Stamey Alan SIBIU 2022-05-09 12:09:48 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Geicu Ștefania Sibiu 2022-05-09 12:12:45 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Costiniuc Cristian Sibiu 2022-05-09 12:24:08 Crosul Visma - 5Km Susține!
Szasz Alexandru Sibiu 2022-05-09 12:35:39 wenglor 10K - 10Km Susține!
Friedrich Daniel Sibiu 2022-05-09 12:40:32 wenglor 10K - 10Km Susține!
Miklos Adriana Sibiu 2022-05-09 12:47:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cimpan Bogdan Sibiu 2022-05-09 12:51:09 wenglor 10K - 10Km Susține!
Bardas Paul Sibiu 2022-05-09 12:53:43 wenglor 10K - 10Km Susține!
Etcu Mihai Sibiu 2022-05-09 12:57:48 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Dulea Mihai-Alexandru Sibiu 2022-05-09 14:29:18 Crosul Visma - 5Km Susține!
Bian Eduard Sibiu 2022-05-09 14:39:42 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Oanea Ioana Târgu Mureş 2022-05-09 15:18:43 wenglor 10K - 10Km Susține!
Cojanu Alexandru Selimbar 2022-05-09 15:20:51 Crosul Visma - 5Km Susține!
Albu Robert Sibiu 2022-05-09 15:47:55 wenglor 10K - 10Km Susține!
Cojanu Andrei Casolt 2022-05-09 15:52:08 Crosul Visma - 5Km Susține!
Frintu Paula Sibiu 2022-05-09 17:07:15 Crosul Visma - 5Km Susține!
Timiș Petru Cisnadie 2022-05-09 17:21:25 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Timiș Irina Cisnadie 2022-05-09 17:24:57 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Batin Oana Sibiu 2022-05-09 18:57:56 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lascu Matei Sibiu 2022-05-09 19:00:39 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Cărăvan Flavius-Alin Sibiu 2022-05-09 21:02:04 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Despinoiu Eduard Medgidia 2022-05-09 21:39:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Răhăian Simona Sibiu 2022-05-09 21:40:42 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stan Matei Andrei Barlad 2022-05-09 21:56:52 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Urluescu Alexandre Șura Mare 2022-05-09 22:28:37 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ban Ema Maria Selimbar 2022-05-09 23:01:26 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Răduț Mirela Denisa Sibiu, Jud Sibiu 2022-05-10 01:54:31 Crosul Visma - 5Km Susține!
Muntean Ioan Sorin Cisnadie 2022-05-10 02:00:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Arcan Alexandru-Marian SIBIU 2022-05-10 05:35:29 wenglor 10K - 10Km Susține!
Olaru Laura SIBIU 2022-05-10 05:40:17 Crosul Visma - 5Km Susține!
Dragoș Mihaela SIBIU 2022-05-10 05:43:55 Crosul Visma - 5Km Susține!
Herciu Bogdan SIBIU 2022-05-10 06:12:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Coptil Anamaria Sibiu 2022-05-10 07:30:40 Crosul Visma - 5Km Susține!
Susu Miriam Sibiu 2022-05-10 08:45:29 Squad Race by Joyson (13-17 ani) Susține!
Olaru Adela Sibiu 2022-05-10 08:50:38 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Opriș Ștefania Noemi Sibiu 2022-05-10 08:55:25 Crosul Visma - 5Km Susține!
Arcan Roxana-Elena Cisnadie 2022-05-10 08:58:23 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mocanu Anca Sibiu 2022-05-10 09:10:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cheroiu Alexandra Maria Sibiu 2022-05-10 09:37:48 Crosul Visma - 5Km Susține!
Badea Marian Sibiu 2022-05-10 09:49:14 wenglor 10K - 10Km Susține!
Lupean Dumitru Sibiu 2022-05-10 09:56:48 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mitea Răzvan Sibiu 2022-05-10 10:02:09 Crosul Visma - 5Km Susține!
Macrea Tiberiu Sibiu 2022-05-10 10:06:33 Crosul Visma - 5Km Susține!
Chirea Cosmin Sibiu 2022-05-10 10:11:55 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lăpăduș Cristian Sibiu 2022-05-10 10:19:51 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Marcu Simona Sibiu 2022-05-10 10:25:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Hațegan Ciprian Sibiu 2022-05-10 10:28:22 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Voicu Radu Sibiu 2022-05-10 10:30:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cozma Denis Sibiu 2022-05-10 10:30:42 Crosul Visma - 5Km Susține!
Braicu Claudiu Cisnadie 2022-05-10 10:37:49 Crosul Visma - 5Km Susține!
Rata Elena Sibiu 2022-05-10 10:47:27 Crosul Visma - 5Km Susține!
Marcu Irina Sibiu 2022-05-10 10:53:15 Crosul Visma - 5Km Susține!
Martin Cornelia SIBIU 2022-05-10 11:05:15 Crosul Visma - 5Km Susține!
Gudea Alexandru Ioan SELIMBAR 2022-05-10 11:24:42 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Serbulea Sofia Sibiu 2022-05-10 11:26:43 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Prundaru Patrick SIBIU 2022-05-10 11:39:11 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Bonteanu Maria Sibiu 2022-05-10 11:41:46 wenglor 10K - 10Km Susține!
Gândilă Fabian Sibiu 2022-05-10 11:56:37 wenglor 10K - 10Km Susține!
Vișa Manuela Sibiu 2022-05-10 12:12:29 Crosul Visma - 5Km Susține!
Barbu Cristian Sorin SIBIU 2022-05-10 12:21:59 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mitoc Mihai Cosmin Miercurea Sibiului 2022-05-10 12:31:52 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nicoara Gabriela Cristesti 2022-05-10 12:32:04 wenglor 10K - 10Km Susține!
Nuțu Izabela Ioana Sibiu 2022-05-10 12:53:44 Crosul Visma - 5Km Susține!
Moga Ana-Isabel Sibiu 2022-05-10 13:09:36 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Ionașcu Ionuț SIBIU 2022-05-10 13:13:31 Crosul Visma - 5Km Susține!
Boabeș Florin Sibiu 2022-05-10 13:35:06 wenglor 10K - 10Km Susține!
Dulau Cătălin Sibiu 2022-05-10 13:38:49 wenglor 10K - 10Km Susține!
Botezan Darius Sibiu 2022-05-10 13:44:01 wenglor 10K - 10Km Susține!
Șarlea Denisa Sibiu 2022-05-10 13:44:47 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Victor Prodea SIBIU 2022-05-10 13:44:52 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Prodea Corina SIBIU 2022-05-10 14:07:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Oros Rareș Traian Sibiu 2022-05-10 14:11:25 Crosul Visma - 5Km Susține!
Duda Claudiu-Horațiu Sibiu 2022-05-10 14:22:58 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ţuca Maria Rm. Valcea 2022-05-10 14:52:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cismaru Roxana Sibiu 2022-05-10 14:54:11 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nicolae Alexandru Sibiu 2022-05-10 14:59:36 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Pasăre Mihaela Rm. Valcea 2022-05-10 15:14:10 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lazăr Octavian George Sibiu 2022-05-10 15:20:23 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Doia Cosmin Alba Iulia 2022-05-10 15:31:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Vlad Lucian Antoniu sibiu 2022-05-10 15:44:41 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Saroși Ana Sibiu 2022-05-10 15:44:41 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Strajan Maria Adina Sibiu 2022-05-10 15:44:41 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Saroși Francis Sibiu 2022-05-10 15:44:41 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Milu Alina Selimbar 2022-05-10 15:45:55 Crosul Visma - 5Km Susține!
Neguțescu Codruța Ioana Sibiu 2022-05-10 15:48:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mușat Lavinia Sibiu 2022-05-10 16:02:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mușat Eliza Sibiu 2022-05-10 16:08:13 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ștefănescu Emil Sibiu 2022-05-10 16:10:44 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Băieș Ionela Cristina SIBIU 2022-05-10 16:24:12 Crosul Visma - 5Km Susține!
Fesan Cristian SIBIU 2022-05-10 16:39:45 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Alexandru Gabriel Sibiu 2022-05-10 16:42:29 wenglor 10K - 10Km Susține!
Fesan Alexandru Nicolae SIBIU 2022-05-10 16:50:48 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Grădinar Andrei Sibiu 2022-05-10 17:21:37 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Doncuțiu Aron Sibiu 2022-05-10 18:14:51 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Boariu Ianis-Andrei Sibiu 2022-05-10 19:30:04 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Mantog Razvan Selimbar 2022-05-10 19:36:41 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Scutariu Ștefan Selimbar 2022-05-10 19:40:18 Crosul Visma - 5Km Susține!
Marinoiu Alina Talmaciu 2022-05-10 19:43:10 Crosul Visma - 5Km Susține!
Greavu Maria Talmaciu 2022-05-10 19:45:54 Crosul Visma - 5Km Susține!
Stancu Nicolae Talmaciu 2022-05-10 19:47:17 wenglor 10K - 10Km Susține!
Plavitu Dumitru Talmaciu 2022-05-10 19:48:40 wenglor 10K - 10Km Susține!
Ivan Constantin Talmacel 2022-05-10 19:50:05 wenglor 10K - 10Km Susține!
Ivan Ovidiu Talmacel 2022-05-10 19:51:33 wenglor 10K - 10Km Susține!
Popa Teodor Sibiu 2022-05-10 19:52:53 wenglor 10K - 10Km Susține!
Baciu Sabina Sibiu 2022-05-10 20:24:15 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Simu Alexandru Sibiu 2022-05-10 20:41:19 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Mesea Elena Sibiu 2022-05-10 21:12:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Giurgiu Teodora sibiu 2022-05-10 21:16:09 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Dordea Nicole Sibiu 2022-05-10 21:22:02 Cursa Copiilor Decathlon 10-12 ani Susține!
Neagoe Ana-Carina Sibiu 2022-05-10 21:29:30 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Cojocaru Dasha Iasi 2022-05-10 21:31:54 wenglor 10K - 10Km Susține!
Moldovan Sebastian Mediaș 2022-05-10 21:56:39 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Popa Mihaela Porumbacu de Jos 2022-05-10 21:59:12 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Nicodin Iulia Cristiana Sibiu 2022-05-10 22:06:58 Crosul Visma - 5Km Susține!
Vulcu Sebastian Sibiu 2022-05-10 22:09:10 Cursa Copiilor Decathlon 8-9 ani Susține!
Vlăsceanu Ana-Maria Sibiu 2022-05-10 22:17:20 Crosul Visma - 5Km Susține!
Banceu-Vulpe Corina Sibiu 2022-05-10 22:20:34 wenglor 10K - 10Km Susține!
Bajko Alice Sibiu 2022-05-10 22:29:30 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Poenar Marius Sibiu 2022-05-10 22:56:52 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Ivănuț Alexandra Sibiu 2022-05-10 23:00:30 Crosul Visma - 5Km Susține!
Frum Denisa Sibiu 2022-05-10 23:01:12 Crosul Visma - 5Km Susține!
Petrescu Sergiu Sibiu 2022-05-10 23:01:49 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Butean Ștefania Sibiu 2022-05-10 23:04:09 Cursa Copiilor Decathlon 4-5 ani Susține!
Mihalcea Bogdan Brezoi 2022-05-10 23:10:32 Crosul Visma - 5Km Susține!
Butean Andrei Sibiu 2022-05-10 23:11:40 Cursa Copiilor Decathlon 6-7 ani Susține!
Petre Bianca Sibiu 2022-05-10 23:21:12 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cristian Dan SIBIU 2022-05-10 23:28:19 Semimaratonul Elrond - 21Km Susține!
Brănescu Alexandra Maria Sibiu 2022-05-10 23:41:10 Crosul Visma - 5Km Susține!
Hadăr Alexandru Nicolae Sibiu 2022-05-10 23:44:12 Crosul Visma - 5Km Susține!