Certificatul digital European COVID-19 / Certificatul verde electronic

 

Cine poate obține Certificatul digital European COVID-19?

Certificatul digital poate fi obținut de către:

– persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore,

– persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

 

Unde și cum se poate obține Certificatul digital?

Certificatele digitale pot fi obținute de pe portalul https://certificat-covid.gov.ro – punct unic de eliberare al acestora. Certificatele sunt eliberate de către Ministerul Sănătății, prin Sistemul informatic integrat de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19.

 

Pași necesari pentru generare

 1. Autentificare – pe baza unei adrese de e-mail.
 2. Dacă e-mail-ul este valid, sistemul informatic trimite un link, care după accesare te va direcționa spre pagina principală a platformei.
 3. Accesezi butonul verde „Certificat nou”.
 4. Alegi tipul actului de identitate în baza căruia ai fost înregistrat la testare sau vaccinare.
 5. Cetățenii români și cei cu CNP emis de autoritățile române accesează butonul „CNP”, urmat de categoria de vârstă. În câmpurile dedicate, introduc: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, inițiala numelui, inițiala prenumelui și tipul certificatului dorit. Cetățenii străini selectează opțiunea „Pașaport/Act de identitate” și completează câmpurile care cuprind: „Țara care a emis pașaportul”, numărul „pașaportului sau al cărții de identitate”, inițialele numelui și prenumelui, iar apoi aleg tipul de certificat.

 

 1. În funcție de categorie, completezi:

 • Pentru generarea certificatului de vaccinare, alegi tipul serului administrat, județul în care ai fost vaccinat și luna în care a avut loc vaccinarea.
 • Pentru generarea certificatului de recuperare după COVID, alegi județul în care s-a realizat testarea și luna în care ai fost confirmat/ă pozitiv.
 • Pentru generarea certificatului de testare, alegi județul în care s-a realizat testarea și luna în care s-a efectuat. Pentru acest tip de certificat, valabilitatea este de maximum 72 de ore de la realizarea testului negativ, în funcție de test.
 1. Apeși butonul „Salvează”, iar aplicația înregistrează cererea de generare a certificatului digital UE privind COVID.
 2. În secțiunea „Listă certificate” poți vedea toate certificatele emise de pe acel cont de e-mail.

 

În cât timp este generat Certificatul digital?

Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări.

Ce date trebuie să indici pentru eliberarea certificatului digital?

În funcție de tipul de certificat solicitat, sunt necesare următoarele date:

Certificat de vaccinare

 • persoanele care s-au identificat la vaccinare prin CNP: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea;
 • persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a efectuat vaccinarea.

Certificatele de testare

 • persoanele care s-au identificat la testare prin CNP: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ, județul în care s-a efectuat testarea;
 • persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul pașaportului/actul de identitate, cetățenie, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ, județul în care s-a efectuat testarea.

Certificat de vindecare

 • persoanele care s-au identificat la testare prin CNP: nume, prenume,  CNP, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
 • persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport: nume, prenume, numărul actului de identitate/pașaportului, cetățenie, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcție de tipul de certificat solicitat, datele menționate, cu excepția seriei și numărului actului de identitate, precum și completarea numelui și prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească asupra minorului, conform legii, și confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.

 

Ce date include certificatul? 

Informațiile conținute în certificatul digital al UE privind COVID se limitează la:

 • numele persoanei
 • data nașterii
 • data eliberării
 • informații privind vaccinul/testul/vindecarea
 • un identificator unic.

Aceste date nu sunt stocate sau păstrate atunci când certificatul este verificat prin codul QR.

 

Cum se verifică Certificatul digital European COVID-19?

Verificarea accesului la Maraton pentru persoanele care dețin Certificatul Digital European COVID-19 este asigurată de partenerul nostru vaccin.live, prin aplicația de scanare instalată pe echipamente profesionale de scanare oferite de smartscan.ro.

 

Aplicația scanează codul QR al Certificatului Digital, verifică integritatea semnăturii digitale (care protejează certificatul împotriva falsificării) și afișează informațiile pe ecranul echipamentului de scanare. Persoana care prezintă codul QR în vederea scanării este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în acest cod. Datele nu sunt salvate pe dispozitivul de scanare.