Câini pentru oameni

Căsuța De Poveste – sprijin pentru copiii din centrele de plasament
februarie 19, 2019
Music Hub
februarie 19, 2019

Prin acest proiect, ne dorim îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității prin intervenții asistate de câini de terapie:

 • Ateliere „Citește cu mine”, ce au ca scop formarea/dezvoltarea deprinderilor de citit și creșterea stimei de sine la copiii preșcolari și școlari mici.
 • Ateliere interactive „Oameni și câini – prietenie fără riscuri”, având ca scop promovarea interacțiunii sigure și plăcute cu câinii.
 • Ședințe de terapie asistată de animale cu scopul reducerii anxietății cauzate de prezența câinilor.
 • Vizite în instituții și companii în vederea reducerii stresului ocupațional al angajaților și medierii interacțiunii dintre aceștia.
 • Vizite în instituții de învățământ în vederea reducerii stresului asociat situațiilor de examen.
 • Seminarii pentru cadre didactice în vederea promovării beneficiilor activităților educative asistate de animale.
20780 RON
Suma Incasata
23000 RON
Target90.35%

Lipsa informării corecte privind interacțiunea în siguranță om-câine și a cunoașterii beneficiilor intervențiilor asistate de câini de terapie în ceea ce privește dezvoltarea empatiei, a abilităților de relaționare, reducerea stresului cotidian/ocupațional/competițional, stimularea procesului de învățare, creșterea stimei de sine sunt premisele implementării proiectului „Câini pentru oameni”.

Activitățile asistate de câini oferă oportunități motivaționale, educaționale și/sau recreaționale. La nivel internațional, acestea sunt legiferate și există organizații recunoscute pentru beneficiile câinilor de terapie. Intervențiile asistate de câini sunt un domeniu nou în România, puțin abordat, dar cu rezultate foarte bune.

Prezența animalelor în stare de repaus sau pașnică induce siguranță, securitate, confort care, la rândul lor, pot genera o stare în care schimbarea personală și vindecarea sunt posibile. Scopul terapiei asistate de câini este de a îmbunătăți funcționarea socială, emoțională sau cognitivă, respectiv calitatea vieții, la orice vârstă.

În urma implementării proiectului anticipăm că vor exista schimbări la nivel de:

 • mentalitate: acceptarea intervențiilor asistate de câini și recunoașterea efectelor pozitive ale câinilor de terapie asupra sănătății umane, atât fizice cât și psihice;
 • educație: relaxarea cadrului formal prin acceptarea activităților asistate de câini în instituții de învățământ, cu efecte pozitive asupra procesului de învățare;
 • social: reducerea cazurilor de agresiuni ale câinilor asupra oamenilor prin cunoașterea regulilor de interacțiune în siguranță om-câine. Promovarea câinilor ca agenți ai socializării, furnizori de sprijin social și relaxare.

Beneficiarii direcți ai proiectului „Câini pentru oameni” sunt:

 • aproximativ 300 de preșcolari și școlari care vor lua parte la atelierele „Citește cu mine”;
 • circa 50 de elevi și studenți participanți la atelierele care au ca scop reducerea stresului asociat cu perioada examenelor;
 • aproximativ 25 de angajați din instituții și companii care vor lua parte la atelierele organizate în vederea reducerii stresului ocupațional;
 • aproximativ 30 de cadre didactice care urmează să fie informate cu privire la beneficiile activităților educative asistate de animale;
 • circa 100 de persoane participante la atelierele „Oameni și câini – prietenie fără riscuri” despre interacțiunea sigură și plăcută oameni-câini;
 • aproximativ 5 persoane care vor urma ședințe de terapie asistată de animale în vederea desensibilizării.

 

Beneficiarii indirecți sunt familiile beneficiarilor direcţi şi membrii comunității. Aceasta deoarece beneficiile aduse de activitățile asistate de animale (dezvoltarea deprinderilor de citit, creșterea stimei de sine, reducerea nivelului de stres provenit din cauze multiple, optimizarea și încurajarea interacțiunii oameni-câini, dezvoltarea abilităților cognitive, de limbaj, psihomotrice, emoționale, sociale etc.) produc efecte nu doar pe durata desfăşurării acestora, ci şi ulterior, în toate domeniile vieţii.

Mai exact, relaționarea dintre beneficiarii direcți și ceilalți membri ai familiei sau ai comunității se optimizează datorită reducerii sau chiar a dispariției unor factori care destabilizau sau influențau negativ interacțiunea dintre ei. De exemplu: stima de sine scăzută și încrederea insuficientă în forțele proprii împiedică preșcolarii/elevii să se afirme în cadrul clasei/grupei şi/sau duc la situații tensionate.

Frica de câini împiedică persoanele care manifesta anxietate în prezența câinilor să relaționeze cu cei care dețin câini și le afectează calitatea vieții, într-o comunitate în care există mulți câini fără stăpân.

Stresul asociat perioadelor de examene induce persoanelor în cauză o stare emoțională negativă, ducând ca și stresul ocupațional la scăderea eficienței în muncă și a relaționării cu ceilalți.

În concluzie, intervențiile asistate de câini produc efecte, în egală măsură atât asupra beneficiarilor direcți, cât și indirecți.

 • Organizarea de ateliere „Citește cu mine” pentru aproximativ 300 de elevi și preșcolari, în decursul unui an școlar.
 • Sesiuni informative cu privire la beneficiile activităților educative asistate de animale, pentru aproximativ 30 de cadre didactice, în decursul unui an școlar.
 • Organizarea de ateliere interactive pentru optimizarea interacțiunii oameni-câini, pentru circa 100 de persoane în decursul unui an de zile.
 • Reducerea anxietății cauzate de prezența câinilor prin ședințe de terapie asistată de animale pentru aproximativ 5 persoane în decursul unui an de zile.
 • Reducerea nivelului de stres ocupațional pentru aproximativ 25 de angajați prin vizite ale echipei de terapie asistată de animale în instituții și companii, pe durata unui an.
 • Reducerea nivelului de stres asociat situațiilor de examen pentru aproximativ 50 de elevi/studenți prin vizite ale echipei de terapie asistată de animale în instituții de învățământ, în decursul unui an școlar/universitar.

Activitate

Perioada de implementare 1 an

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Mediatizarea proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţionarea de echipamente şi bunuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarii pentru cadre didactice în vederea promovării beneficiilor activităților educative asistate de animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliere „Citește cu mine” în grădinițe și școli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliere interactive „Câini și oameni – prietenie fără riscuri”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ședințe de terapie asistată de animale cu scopul reducerii anxietății cauzate de prezența câinilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizite în instituții și companii în vederea reducerii stresului ocupațional al angajaților și medierii interacțiunii dintre aceștia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizite în instituții de învățământ, în vederea reducerii stresului asociat situațiilor de examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea implementării proiectului „Câini pentru oameni” am prevăzut următoarele categorii bugetare, defalcate pe activitățile proiectului:

 

Cheltuieli pentru achiziția de echipamente și bunuri:

 • Cărți și materiale didactice (cărți și materiale concepute pentru copii, elaborate pe grupe de vârstă astfel încât să stimuleze cititul, să înlesnească înțelegerea mesajului citit/ascultat, abilitățile de literație și cărți de specialitate) – 3000 lei;
 • Jocuri, materiale și jucării educative destinate terapiei și activităților asistate de câini (Materiale pentru stimulare psiho-motrică, jocuri pentru stimularea cognitivă, a limbajului, jocuri de rol etc.) – 12000 lei;
 • Echipamente hardware (multifuncțională, videoproiector) – 5000 lei.

 

Cheltuieli pentru promovarea proiectului:

 • Materiale publicitare – 3000 lei.
Asociația „Incluziv”

Asociația „Incluziv” a luat ființă în luna august 2018, având ca misiune promovarea incluziunii sociale prin valorificarea potențialului, abilităților și diversității membrilor comunității.

Scopul Asociației „Incluziv” este îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității prin intervenții asistate de animale, suport psihologic și terapie ocupațională care vizează dezvoltarea emoțională, socială, cognitivă, a abilităților de comunicare, de autonomie personală și autoservire, îmbunătățirea/menținerea stării de sănătate.

Asociația noastră dispune de o echipă de Terapie Asistată de Animale înregistrată Pet Partners formată din: câine de terapie rasa Golden Retriever și conductorul canin care este și evaluator al echipelor de terapie asistată de animale. Doi psihologi cu experiență de peste 10 ani completează echipa care oferă servicii în cadrul Asociației „Incluziv”.

Activități desfășurate în anul 2018:

 • Workshop în cadrul Retrievers Camp 2018 având ca subiect intervențiile asistate de animale, rolul câinelui de terapie ca parte a echipei de terapie, educație și activități asistate de animale.
 • Organizarea atelierului de citit alături de câini „Căței de poveste”, la:
 • Universitatea Babeș Bolyai, la invitația Catedrei de Psihopedagogie Specială, cu ocazia Zilei Interacțiunii Om-Animal;
 • Librăria Habitus, având ca scop strângerea de fonduri pentru un caz social;
 • Transylvania Horse Fair, promovarea activităților asistate de animale;
 • Vizită la instituții de învățământ gimnazial și liceal pentru reducerea stresului și anxietății, post-competițional.
 • Organizarea în Sibiu a primei ediții „World`s largest pet walk” din România.

Sustinatori (235)

Nume, Prenume Sustine Alergatorul Cursa Localitate Data inscriere Susținere
fira alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani craiova 2019-02-21 12:09:36 30.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-02-21 12:13:08 100.00 lei
Friniuc Angela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Pojorata 2019-02-21 15:16:26 100.00 lei
& Co. Sir Charlicu Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani London 2019-02-21 16:12:32 100.00 lei
Butan Raluca Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Navodari - mamaia- nord 2019-02-21 18:38:22 50.00 lei
Dobrovolschi Elena Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-02-23 09:02:05 60.00 lei
Dobrovolschi Elena Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-02-23 09:09:12 40.00 lei
Calinescu Irina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-02-26 17:22:59 100.00 lei
Nicula Stancescu Lucian Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-02-28 12:02:27 100.00 lei
Ludosan Iulia Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-03-01 15:52:59 30.00 lei
Orban Mihaela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-03-01 16:20:08 50.00 lei
Bunescu Diana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Gura-Raului 2019-03-01 20:39:41 20.00 lei
Fluturaș Bogdan Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani București 2019-03-02 13:23:22 100.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-03-02 20:12:13 200.00 lei
Ifrim Sorin Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-03-02 23:19:30 300.00 lei
Badi Blanka Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani sibiu 2019-03-03 10:43:15 100.00 lei
Vlad Nitu si Andreea Bobelea Tasha, Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-03-03 18:35:09 50.00 lei
Gheorghe Gabriela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-03-05 13:00:11 100.00 lei
Corcoveanu Irina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-03-10 12:16:37 50.00 lei
Tuță-Filip Cristina & Emma Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj-Napoca 2019-03-13 12:59:20 25.00 lei
Russu Corina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-03-13 13:03:35 100.00 lei
Povoroznic Anca Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-03-14 14:15:57 50.00 lei
Serdean Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Alba Iulia 2019-03-18 18:27:26 10.00 lei
Serdean Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Alba Iulia 2019-03-18 18:37:52 40.00 lei
Ioana Trufin Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-03-18 19:38:19 50.00 lei
D. Madalina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Buftea 2019-03-18 20:26:30 20.00 lei
Irimescu Beatrice Simona Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bicuresti 2019-03-19 09:27:03 50.00 lei
Ghidrai Ramona Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj Napoca 2019-03-19 16:25:31 50.00 lei
Petreanu Natalia Pasca Gabriela Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-03-25 14:25:48 50.00 lei
Serafim Maura Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-03-28 14:30:05 100.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj Napoca 2019-03-28 16:05:39 30.00 lei
Roman Maria Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cisnadie 2019-03-29 10:11:54 50.00 lei
anonim FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-03 13:00:55 50.00 lei
anonim FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km sibiu 2019-04-04 15:00:55 40.00 lei
Russu Corina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-04-06 19:51:31 100.00 lei
Bocai Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-04-06 19:55:37 50.00 lei
Kiss Adrian Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-04-06 21:10:46 50.00 lei
Canuci Elena Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Paris 2019-04-06 22:09:48 90.00 lei
Patrascan Nicoleta Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-04-07 08:19:13 50.00 lei
Birloi Gina ( Ramy) Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-04-08 09:00:48 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj-Napoca 2019-04-08 13:59:26 100.00 lei
Nussem Cristina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-04-09 06:30:44 100.00 lei
Pașcu Dumitru Ion Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Vatra Dornei 2019-04-09 11:11:34 100.00 lei
leoveanu andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani BUCURESTI 2019-04-09 11:19:42 50.00 lei
Nica Raluca Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Ploiesti 2019-04-10 18:36:36 100.00 lei
Dobrovolschi Elena Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani sibiu 2019-04-10 20:46:25 60.00 lei
Persenea Oana Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-04-10 21:37:57 100.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-04-11 08:58:58 50.00 lei
Oprea-Vandici Elena-Aurelia Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-04-11 09:02:23 30.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Cluj 2019-04-11 09:11:25 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Dublin 2019-04-11 09:19:55 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Gillingham, UK 2019-04-11 09:28:57 50.00 lei
Anca Povoroznic Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-04-11 09:41:40 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Motru 2019-04-11 10:44:19 100.00 lei
Cretu Liliana Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-11 10:53:27 50.00 lei
Necula Aura Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Targoviste 2019-04-11 10:54:30 50.00 lei
Friniuc Angela Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Pojorata 2019-04-11 12:06:02 100.00 lei
Russu Corina Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-11 13:24:38 150.00 lei
Chichernea Lucia Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-04-11 14:40:38 100.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Tg jiu 2019-04-11 16:42:46 100.00 lei
Chichernea Dana Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Selimbar 2019-04-11 20:19:08 50.00 lei
Chichernea Dana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Selimbar 2019-04-11 20:21:37 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Craiova 2019-04-11 20:49:42 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-04-11 21:28:56 300.00 lei
Gal Patricia Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-11 21:56:59 50.00 lei
Pandrea Bedrosian Catalina Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-04-11 22:50:00 100.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2019-04-12 02:21:05 50.00 lei
Friniuc Angela Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Pojorata 2019-04-12 20:15:04 100.00 lei
Ifrim Sorin Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-04-12 21:16:17 150.00 lei
Bischin Elena Liana Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-13 15:29:39 100.00 lei
Oana Ioana si Andrei Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-13 15:36:05 60.00 lei
Tablou Licitatie Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km sibiu 2019-04-13 20:20:45 110.00 lei
Tablou licitatie Ana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-04-13 21:14:14 100.00 lei
Tamas Cristina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Baia Mare 2019-04-15 17:34:31 50.00 lei
fira alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani craiova 2019-04-16 13:20:39 75.00 lei
Bratara PAW 4 Licitatii Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj-Napoca 2019-04-19 11:11:20 75.00 lei
Bratara PAW 3 Licitatii Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Cluj-Napoca 2019-04-19 11:15:15 70.00 lei
MIHAILA Ileana Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani BUCURESTI 2019-04-20 15:46:43 100.00 lei
MIHAILA Ileana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani BUCURESTI 2019-04-20 15:56:15 100.00 lei
cornila oana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Manilva 2019-04-21 20:04:35 150.00 lei
Russu Corina Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-22 11:35:36 200.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-22 18:53:43 100.00 lei
Popescu Cristina Ștefania Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-22 20:12:59 50.00 lei
Nistor Andreea Budica Simona Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-23 17:10:55 30.00 lei
NEGREA EVELIN RADU Codru Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Cluj Napoca 2019-04-24 09:31:05 60.00 lei
Tasha, Vlad si Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-04-25 11:56:59 130.00 lei
Marcu Liana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Tg-Jiu 2019-04-25 13:16:21 50.00 lei
anonim Dragomir Hanna Marquardt TeamRun - 4x5.3Km SIBIU 2019-04-25 14:56:56 31.80 lei
Ciolpan Oana-Izabela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-04-30 17:47:41 100.00 lei
Toma Denissa Măceşanu Aurelian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-04-30 20:00:35 100.00 lei
Zaharie Filip Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-04 00:18:18 100.00 lei
De Backer Steven Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Brussels 2019-05-04 09:04:48 100.00 lei
anonim Dragomir Hanna Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-07 10:50:44 50.00 lei
Oliver Chinue Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Zurich 2019-05-07 16:32:04 100.00 lei
Jugarean Andreea Dragomir Hanna Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-08 10:57:59 50.00 lei
company Roro & Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-08 19:17:02 100.00 lei
Hasan Ioana Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Selimbar 2019-05-08 22:52:59 50.00 lei
Balibanu Virgil Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj-Napoca 2019-05-09 09:18:28 50.00 lei
Dragomir Radu Dragomir Hanna Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-09 11:39:18 30.00 lei
anonim Oltean Achim Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-09 14:42:31 20.00 lei
Oltean Achim Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-09 16:28:29 100.00 lei
Kanyaro Mihai Oltean Achim Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-09 16:38:27 100.00 lei
Macovri Dorian Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-10 20:16:52 200.00 lei
Orban Mihaela Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-05-11 14:12:12 50.00 lei
Postatny David Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-11 15:03:52 150.00 lei
Straut Florin Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-12 13:01:53 50.00 lei
Orban Mihaela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-05-12 14:06:30 100.00 lei
Ambrozie Madalina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani București 2019-05-12 20:09:57 100.00 lei
Rusu Mihaela FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-12 22:30:42 50.00 lei
anonim Nistor Steliana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-13 11:24:19 50.00 lei
Fogoros Dan FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-13 14:52:13 50.00 lei
Baltes Andrei Oltean Achim Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-13 16:22:46 100.00 lei
Orghidan Irina Banta Victor Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Sibiu 2019-05-13 19:42:32 40.00 lei
Androne Mircea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Reading 2019-05-14 12:38:04 100.00 lei
Man Adrian Nistor Lara Maria Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-14 19:20:09 20.00 lei
anonim Coman Teodora Crosul Visma - 5Km Sura Mica 2019-05-14 21:24:27 50.00 lei
Rosian Nela Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Timisoars 2019-05-15 08:30:46 100.00 lei
Russu Corina Roman Miruna Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sibiu 2019-05-15 08:57:10 250.00 lei
anonim Pribeanu Alexandra Crosul Visma - 5Km ramnicu Valcea 2019-05-15 13:00:33 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-15 14:56:00 80.00 lei
Costache Catalina Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-15 18:53:25 50.00 lei
Chichernea Dana Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Selimbar 2019-05-15 19:38:55 100.00 lei
Chichernea Dana Oltean Achim Zacaria 10K - 10Km Selimbar 2019-05-15 19:40:54 100.00 lei
Ana si Tudor Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-16 10:24:18 200.00 lei
Sbera Larisa-Nicoleta Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Talmaciu 2019-05-16 12:46:46 100.00 lei
Petrescu Rozalia Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Lipanesti 2019-05-16 19:57:23 50.00 lei
Fira Alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Craiova 2019-05-16 20:18:09 100.00 lei
Tablou Licitatie Patricia Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-17 09:54:08 150.00 lei
Popa Dana Nistor Steliana Crosul Visma - 5Km Talmaciu 2019-05-17 14:13:54 100.00 lei
Nistor Mihai Vasiu Alina Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-17 16:02:57 20.00 lei
Neculita Irina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Ploiesti 2019-05-18 12:14:53 59.00 lei
Ilicuta Anca Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-18 20:25:45 50.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani bucuresti 2019-05-19 15:55:01 400.00 lei
Dinu Ianis Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2019-05-19 16:41:12 50.00 lei
Marginean Delia Coman Teodora Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-20 22:39:45 50.00 lei
Cimpoi Cosmin Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Dingolfing 2019-05-21 11:01:16 75.00 lei
Orzu Bogdana Nistor Steliana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-21 15:43:45 50.00 lei
Macesanu Adelina Măceşanu Aurelian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-21 16:19:54 50.00 lei
Nedelcu Adriana FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2019-05-22 07:22:34 50.00 lei
pacuraru oana lucia Pribeanu Alexandra Crosul Visma - 5Km sibiu 2019-05-23 10:55:48 50.00 lei
Ghidrai Goldy & Ramona Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj Napoca 2019-05-23 11:57:46 50.00 lei
Trofin Alina Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Cisnadie 2019-05-23 21:02:50 100.00 lei
Ratiu Carmen Ioana Brylynskei Catalina Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-23 21:58:22 50.00 lei
Ristea Luminița Felicia Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Buzău 2019-05-24 13:22:04 100.00 lei
Bruno V. FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-27 18:01:26 50.00 lei
Jugarean Andreea Dragomir Hanna Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-28 13:49:30 50.00 lei
anonim Banea Ion Marian Crosul Visma - 5Km Selimbar 2019-05-28 17:01:27 50.00 lei
Udrea Teodora Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-28 17:26:28 29.00 lei
Licitatie Decor Mar Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-28 21:15:21 40.00 lei
Sevestrean Lucia Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani SIBIU 2019-05-28 22:26:27 45.00 lei
Orlandea Dorin Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-29 08:37:21 50.00 lei
Cornila Oana Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Manilva 2019-05-29 11:34:49 70.00 lei
Popa Oana-Alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj 2019-05-29 13:13:42 50.00 lei
Orghidan Irina Banta Camelia Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-29 15:54:48 40.00 lei
Chichernea Lucia Oltean Achim Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-29 18:39:27 100.00 lei
Platschek Zoltan FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-29 22:28:23 80.00 lei
anonim Banta Camelia Zacaria 10K - 10Km Rosu, Ilfov 2019-05-29 22:37:20 60.00 lei
Tabun Alina Măceşanu Aurelian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-30 08:15:38 50.00 lei
Mihaila Ileana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-05-30 09:53:56 75.00 lei
Martini Jutta Brylynskei Catalina Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-30 23:35:30 50.00 lei
Fogoros Klara Timi- Zalan FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-31 10:12:52 50.00 lei
Orban Mihaela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-05-31 14:02:35 80.00 lei
anonim Vasiu Alina Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-31 14:03:37 50.00 lei
Marginean Ioana FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-31 14:05:20 50.00 lei
Dobre Cristina FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Mihailesti 2019-05-31 14:16:39 30.00 lei
Baltes Andrei Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-31 15:53:12 100.00 lei
anonim Banta Victor Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Rosu, Ilfov 2019-05-31 16:06:49 30.00 lei
Cocieru Lavinia Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-31 16:39:24 100.00 lei
Boeriu Ciprian Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-31 16:53:45 50.00 lei
Boeriu Sorina si Cipi Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-31 16:55:45 50.00 lei
STOICESCU Lia Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-31 17:03:14 30.00 lei
szanto tibor Oros Luca Ioan Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-31 17:07:07 50.00 lei
S hillo stefan Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-31 20:14:57 100.00 lei
Aniversare Allan Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-31 22:35:56 1000.00 lei
anonim Oltean Achim Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-05-31 22:38:36 150.00 lei
Cercel Horia Cercel Radu Mihai Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Sibiu 2019-05-31 23:33:22 50.00 lei
Cercel Andrea Cercel Radu Mihai Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani 0723798658 2019-05-31 23:41:51 50.00 lei
Teodorescu Silvia Dodea Roxana Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sb 2019-06-01 10:59:59 50.00 lei
Mohanu Adela Brylynskei Catalina Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-06-01 11:02:31 50.00 lei
Buiuc Marina Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-06-01 11:27:07 50.00 lei
STUPARU LUMINITA FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km BUCURESTI 2019-06-01 12:04:11 50.00 lei
Hutanu Raluca Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-06-01 13:27:32 20.00 lei
anonim Gavrila Sorin Crosul Visma - 5Km Cluj-Napoca 2019-06-01 13:54:20 50.00 lei
anonim FOGOROS Klara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-06-02 13:40:25 50.00 lei
Musat Cristina Adriana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Dobroesti, Ilfov 2019-06-02 16:41:38 50.00 lei
ALECU Maria Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Doicesti 2019-06-02 19:54:52 40.00 lei
Ion Ruxandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani București 2019-06-02 21:58:40 80.00 lei
Ratz Corina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Baia Mare 2019-06-02 22:47:39 50.00 lei
Ruxandra Tufa Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-03 09:55:39 50.00 lei
Marti Oana Avram Timea Crosul Visma - 5Km Cluj-Napoca 2019-06-03 10:50:05 50.00 lei
Gheorghe Gabriela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-06-03 10:51:00 100.00 lei
Stefancu Bianca Alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-03 12:08:53 40.00 lei
Orban Mihaela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-06-03 12:30:52 50.00 lei
Abdulbaki Alexandru Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Dorohoi 2019-06-05 22:09:01 250.00 lei
Kozma Krisztina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Satu Mare 2019-06-05 22:33:00 100.00 lei
burdea diana Dragomir Hanna Marquardt TeamRun - 4x5.3Km sibiu 2019-06-06 13:52:19 30.00 lei
Popescu Stefania Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-06 15:26:38 40.00 lei
Nistor Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-06 16:11:22 35.00 lei
Tasha, Vlad si Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-06-07 09:39:18 65.00 lei
Ganescu Cristina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani BUCURESTI 2019-06-07 19:38:58 100.00 lei
Tanase Raluca Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cisnadie 2019-06-07 21:20:18 200.00 lei
Teuta Lavinia Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-06-07 21:58:15 150.00 lei
Malai Anamaria Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-07 22:48:16 50.00 lei
anonim Scorobeț Cătălin Dumitru Maratonul Continental - 42Km UK 2019-06-08 11:17:44 550.00 lei
Marin Andreea Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Targoviste 2019-06-09 12:16:22 35.00 lei
Popa Adela Coman Teodora Crosul Visma - 5Km sibiu 2019-06-10 18:09:26 50.00 lei
MORARu ANGELICA Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-11 09:09:56 100.00 lei
Ghidrai Goldy & Ramona Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj Napoca 2019-06-12 11:57:30 50.00 lei
Andra Ciobota Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj napoca 2019-06-14 13:35:41 50.00 lei
Boeriu Sorina Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-06-16 21:58:36 60.00 lei
Golden Otto Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani bucuresti 2019-06-17 08:48:10 40.00 lei
Musat Viorica Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Zimnicea 2019-06-17 20:35:47 125.00 lei
Hotnog Ramona BACIU Mateea Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Bucuresti 2019-06-19 12:35:00 30.00 lei
Boeriu Sorina Cocieru Alexandru Zacaria 10K - 10Km Sibiu 2019-06-21 10:25:22 40.00 lei
Marin Andreea-Mihaela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Targoviste 2019-06-21 17:20:22 100.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km ROSU 2019-06-21 19:57:37 200.00 lei
Susai Monica Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km SIBIU 2019-06-22 19:26:58 50.00 lei
Manof Ana-Maria Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Snagov 2019-06-23 12:20:45 60.00 lei
anonim Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-06-25 21:13:21 100.00 lei
Musat Cristina Adriana Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Dobroesti jud Ilfov 2019-06-26 12:27:13 85.00 lei
Ludosan Iulia Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-06-27 14:10:31 35.00 lei
Manof Ana-Maria Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Snagov 2019-06-27 21:11:15 55.00 lei
Covoras licitatie Goldy bratari paw licitatie Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Cluj Napoca 2019-06-28 11:15:28 200.00 lei
Popescu Alina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-06-28 11:42:17 110.00 lei
& Friends Sir Cha Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani London 2019-06-29 14:45:34 265.00 lei
Rustika Rame Nicula-Stăncescu Alexandra Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-06-29 21:30:16 180.00 lei
anonim Brylynskei Catalina Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-06-30 23:00:57 30.00 lei
FOGOROS KLARA Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani sibiu 2019-07-01 11:41:29 40.00 lei
PESCARU ALEXANDRA IOANA Fratila-Chichernea Cristian Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-07-01 12:39:45 70.00 lei
anonim Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-07-01 14:13:29 15.00 lei
Filoti Paul Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-07-01 16:51:50 30.00 lei
Neculita Irina Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Ploiesti 2019-07-01 22:06:13 105.00 lei
Filip Marcela Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Bucuresti 2019-07-01 22:39:11 100.00 lei
Fira Alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Craiova 2019-07-01 22:55:52 100.00 lei
Fira Alexandra Nicula-Stăncescu Vladimir Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Craiova 2019-07-01 23:06:25 50.00 lei

Alergatori (91)

Nume, prenume Localitate Data inscriere Cursă Sustine
RUSITORU Mirela BUCURESTI 2019-02-20 22:29:43 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Nicula-Stăncescu Vladimir Sibiu 2019-02-21 09:56:00 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține!
Nicula-Stăncescu Alexandra Sibiu 2019-02-21 11:12:52 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pasca Gabriela London 2019-02-21 18:50:47 Crosul Visma - 5Km Susține!
Savu Draga Sibiu 2019-03-06 18:38:56 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Scorobeț Cătălin Dumitru Sibiu 2019-03-25 17:37:30 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Budica Simona Sibiu 2019-03-28 15:21:06 Crosul Visma - 5Km Susține!
FOGOROS Klara SIBIU 2019-04-03 12:19:39 Crosul Visma - 5Km Susține!
Gheorghe Vlad București 2019-04-04 11:57:54 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Tanase Cornel Sibiu 2019-04-04 12:57:15 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popescu Ilie-Alexandru Sibiu 2019-04-04 12:57:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nita Ioana Nicola Sibiu 2019-04-04 17:48:14 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Stroia Alexandra Sibiu 2019-04-05 11:14:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Fratila-Chichernea Cristian Selimbar 2019-04-10 20:30:12 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Berbescu Iulia Sibiu 2019-04-11 10:26:02 Crosul Visma - 5Km Susține!
Frunze Marius Sibiu 2019-04-11 10:26:04 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mihon-Groza Ionela Sibiu 2019-04-11 12:54:04 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Burga Catalina Sibiu 2019-04-12 11:18:03 Crosul Visma - 5Km Susține!
Petrescu Codrin Sibiu 2019-04-12 11:19:27 Crosul Visma - 5Km Susține!
RADU Codru Bucuresti 2019-04-15 13:18:38 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Nyesti Monica Dumbravita 2019-04-16 15:03:21 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Neagoe Cosmina Sibiu 2019-04-17 20:45:41 Crosul Visma - 5Km Susține!
Grad Catalin Bistrita 2019-04-19 09:37:25 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Sbera Dan Sibiu 2019-04-19 10:07:53 Crosul Visma - 5Km Susține!
Sbera Anca Sibiu 2019-04-19 10:09:16 Crosul Visma - 5Km Susține!
Florea Constantin Chisinau 2019-04-20 23:04:30 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Măceşanu Aurelian Şelimbăr 2019-04-22 11:37:15 Crosul Visma - 5Km Susține!
Urda Luncan Iarina Tg Mures 2019-04-22 20:56:24 Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Susține!
Socol Catalin Sibiu 2019-04-23 08:20:50 Crosul Visma - 5Km Susține!
Oltean Achim Sibiu 2019-04-23 10:50:00 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Radoiu Alexandru Sibiu 2019-04-23 16:19:59 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Muresan Dan Oradea 2019-04-25 01:05:47 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Dragomir Hanna Sibiu 2019-04-25 13:58:21 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Vasiu Alina Sibiu 2019-04-25 13:59:46 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Popescu Elena Alexandra Sibiu 2019-04-25 14:00:44 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține!
Marcu Christian Sibiu 2019-04-26 10:12:55 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Gijiulete Gheorghe Selimbăr 2019-04-28 20:36:41 Crosul Visma - 5Km Susține!
Popa Narcisa Selimbăr 2019-04-28 20:41:37 Crosul Visma - 5Km Susține!
Decean Andreea Alba Iulia 2019-04-30 12:01:02 Crosul Visma - 5Km Susține!
Decean Cristina Alba Iulia 2019-04-30 12:06:53 Crosul Visma - 5Km Susține!
Tampescu Karina Maria Selimbar 2019-04-30 14:41:35 Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Susține!
Diaconu Ciprian Craiova 2019-05-01 07:09:53 Maratonul Continental - 42Km Susține!
Diaconu Catinca Craiova 2019-05-01 07:13:31 Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Susține!
Diaconu Miruna Craiova 2019-05-01 07:15:50 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține!
Ursac Victor Sibiu 2019-05-02 13:17:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Banto Arimie Denis Sibiu 2019-05-02 15:19:36 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Nistor Steliana Sibiu 2019-05-02 19:27:10 Crosul Visma - 5Km Susține!
Moiș Georgiana Sibiu 2019-05-03 10:10:06 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Onescu Dan Bucuresti 2019-05-06 23:09:26 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Decean Adrian Alba Iulia 2019-05-07 09:12:38 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Nicoară Răzvan Cluj-Napoca 2019-05-07 10:42:00 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Sima Mark Sibiu 2019-05-07 15:59:25 Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Susține!
Silea Daniel Sibiu 2019-05-08 15:45:31 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nicula Victor-Gabriel Sibiu 2019-05-08 17:01:12 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Harban Florin Alin Sibiu 2019-05-08 17:06:31 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Dodea Roxana Sibiu 2019-05-08 19:14:31 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține!
Nistor Lara Maria Sibiu 2019-05-09 12:10:58 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Stan Filofteea Sibiu 2019-05-09 21:22:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Pribeanu Alexandra Sibiu 2019-05-10 14:21:52 Crosul Visma - 5Km Susține!
Nistor Stefan Sibiu 2019-05-10 15:04:57 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține!
Ursut Florentina Sibiu 2019-05-10 15:24:05 Crosul Visma - 5Km Susține!
Avram Timea sibiu 2019-05-10 20:38:19 Crosul Visma - 5Km Susține!
Cocieru Alexandru Sibiu 2019-05-10 21:18:21 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Oros Luca Ioan Selimbar 2019-05-11 16:56:41 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Banta Camelia Sibiu 2019-05-11 21:14:30 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Banta Victor Sibiu 2019-05-11 21:20:56 Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Susține!
Cercel Radu Mihai Sibiu 2019-05-11 21:56:18 Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Susține!
Roman Miruna Agnita 2019-05-12 10:46:54 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține!
Vezan Claudia Blaj 2019-05-12 13:08:25 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Modrescu Sofia Sibiu 2019-05-12 13:13:03 Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Susține!
Brylynskei Catalina Sibiu 2019-05-12 13:17:01 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Moreanu Roxana Mihaela Pitesti 2019-05-12 14:24:13 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ion Marius Pitesti 2019-05-12 14:28:19 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Cretu Monika-Andreea Sibiu 2019-05-12 15:08:45 Crosul Visma - 5Km Susține!
Lazar Catalin Sibiu 2019-05-12 23:36:40 Crosul Visma - 5Km Susține!
Mugioiu Cristina Virginia Sibiu 2019-05-13 08:59:59 Crosul Visma - 5Km Susține!
Banta Adrian Sibiu 2019-05-13 09:04:03 Zacaria 10K - 10Km Susține!
BACIU Mateea SIBIU 2019-05-13 11:08:03 Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Susține!
NISTOR Iulia SIBIU 2019-05-13 11:09:53 Crosul Visma - 5Km Susține!
Gruia Stefana Sibiu 2019-05-13 13:32:19 Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Susține!
Laposanu Ionut Sibiu 2019-05-13 13:49:50 Crosul Visma - 5Km Susține!
Gavrila Sorin Sibiu 2019-05-13 15:15:43 Crosul Visma - 5Km Susține!
Miron Alexandru Sibiu 2019-05-13 15:24:26 Crosul Visma - 5Km Susține!
Coman Teodora Sibiu 2019-05-13 15:43:10 Crosul Visma - 5Km Susține!
Ion Cristina Bucuresti 2019-05-13 19:20:48 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Macovei Dorian Sibiu 2019-05-13 21:06:49 Zacaria 10K - 10Km Susține!
Macovei Ana Maria Sibiu 2019-05-13 21:13:03 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Macovei Elisabeta Sibiu 2019-05-13 21:15:14 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Macovei Teodora Sibiu 2019-05-13 21:17:15 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține!
Banea Ion Marian Sibiu 2019-05-13 22:11:52 Crosul Visma - 5Km Susține!
Banea Nineta Sibiu 2019-05-13 22:14:43 Crosul Visma - 5Km Susține!