Target
10 000
RON
16 388 RON

Doza de teatru

Asociația Prietenii CNPAS Sibiu

Susține Alergător Înscrie Alergător

Doza de teatru

Asociația Prietenii CNPAS Sibiu

"Doza de teatru" e o continuare a proiectului "Peda creativ". Proiectul are mai multe componente: continuarea atelierelor de dezvoltare personală prin teatru, organizarea unor spectacole de teatru, finanțarea trupei de teatru a școlii (decor, costume, sonorizare, bilete la spectacole de teatru ale TNRS ș.a.), cărți pentru cercul de lectură "Peda citește" ș.a. Toate aceste activități vizează creșterea interesului elevilor pentru teatru, literatură, pentru sport și pentru implicarea civică.

Asociația Prietenii CNPAS Sibiu
Asociația Prietenii CNPAS Sibiu

Asociația Prietenii CNPAS Sibiu a fost constituită cu scopul de a spriini procesul instructiv-educativ din cadrul Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" prin crearea unui parteneriat viabil între părinți, cadre didactice și elevi, în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare între școală și comunitate. Printre obiectivele asociației se numără: identificarea surselor de finanțare extrabugetară și implicarea directă în îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a școlii; sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de învățământ și instituțiile cu rol aducativ pe plan intern și internațional; dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte organizații guvernamentale și nonguvernamentale, române și străine ș.a. În 2022, asociația a participat pentru prima dată la Maratonul Internațional din Sibiu cu un proiect inedit: o sală de lectură multifuncțională, dotată cu mobilier corespunzător, cu bibliotecă, laptop, imprimantă, videoproiector ș.a. În 2023 a urmat al doilea proiect de succes: "Peda creativ".

Învățământul românesc e dificil de reformat. Problemele sunt multiple: de la procentul infim alocat în fiecare an educației până la analfabetismul funcțional, abandonul școlar, lipsa de atractivitate a școlii pentru elevi ș.a. Proiectul "Doza de teatru" vine în întâmpinarea acestor probleme sistemice prin accentul pus pe activități extrașcolare, prin mobilizarea elevilor și a cadrelor didactice, prin lecția de alfabetizare civică a participării la un proiect comunitar, prin deschiderea porților școlii în afara orelor de curs: pentru ateliere de dezvoltare personală prin teatru și cercuri de lectură în mai multe limbi. Toate aceste oferte educative vor crește gradul de implicare, motivația de învățare a elevilor, interesul pentru teatru și sport.
Schimbările generate de primele două proiecte ale colegiului, "Peda citește" și "Peda creativ", sunt vizibile în continuare. "Doza de teatru" vine în siajul proiectelor din anii trecuți și continuă procesul de atragere a elevilor în activități extrașcolare. Proiectul va genera schimbări durabile în comunitate prin efect de reverberație: elevii își vor motiva familiile să-i susțină și să fie mai aproape de școală; aceiași elevi vor deveni educatori cu un interes pronunțat față de teatru și sport.
• abordarea, în procesul educațional, a diferitelor tendințe educaționale ce duc spre o școală creativă și o dezvoltare mai armonioasă a elevilor;
• finanțarea trupei de teatru a școlii (costume, decor, sonorizare, lumini ș.a.);
• organizarea unor ateliere de dezvoltare personală prin teatru;
• creșterea interesului elevilor pentru teatru și sport;
• angrenarea a cel puțin 80 de elevi în activitățile de promovare a proiectului înscris la maraton pentru consolidarea spiritului civic al acestora (alfabetizare civică);
• solidarizarea colectivului profesoral în jurul unui proiect comun;
• creșterea vizibilității colegiului prin participarea la maraton, prin popularizarea proiectului pe rețelele de socializare și în revistele locale ("Zile și nopți", "Tribuna", "Turnul sfatului", "Sibiul în imagini", "Exercițiul 18" ș.a.).
 1. • organizarea unor ateliere de dezvoltare personală prin teatru 09 September 2024 - 31 December 2024

  Atelierele de dezvoltare personală prin teatru reprezintă o componentă esențială a proiectului "Doza de teatru". Ele vor fi coordonate de un actor. Întâlnirile vor avea loc o dată pe lună, la fel ca în anul școlar 2023-2024.

 2. • achiziționarea de cărți pentru cercul de lectură 09 September 2024 - 31 December 2024

  Cercul de lectură "Peda citește" se reunește o dată pe lună. Pentru fiecare întâlnire trebuie achiziționate în jur de 10 cărți.

 3. • achiziționarea de bilete pentru spectacole de teatru 09 September 2024 - 31 December 2024

  Clubul de teatru are nevoie de modele culturale, prin urmare e important ca elevii din trupă să meargă des la spectacole de teatru.

 4. • finanțarea trupei de teatru a școlii: costume, sonorizare, lumini 09 September 2024 - 31 December 2024

  Trupa de teatru are nevoie de costume, decor, sonorizare, lumini ș.a.

 5. • organizarea unor spectacole de teatru cu prilejul Zilei Liceului (30 noiembrie 2023) și la final de an școlar 09 September 2024 - 31 December 2024

  Trupa de teatru va prezenta periodic spectacole, de ex. cu prilejul Zilei Liceului (30 noiembrie)

Running Icon

103 alergători înscriși

Alergător Cursă
Stefan Pleteriu Alergător
Susține
Ramona Mărginean Alergător
Susține
Kira Ratushna Alergător
Susține
Georgiana Andronic Alergător
Susține
Victor Andronic Alergător
Susține
Irina Todor Fundraiser
Susține
Teodor Boanta Alergător
Susține
Ioan-Bogdan Mînzat Alergător
Susține
SARA CRUDULECI Alergător
Susține
Adriana Misachevici Alergător
Susține
Icon

131 susținători înregistrați

Susținător Alergător susținut Cursă Sumă
Daniela-Ioana Sacarelis Adela Dinu 216 RON
Anonymous Sebastian Moise 100 RON
Ana Bexa Hana Bexa 350 RON
Anonymous Ioan Bogdan Ștefan Albu 100 RON
Denisa Cîmpeanu Florina Frunzete 50 RON
Stefan adrian Adrian Florina Frunzete 50 RON
Amalia Livia Munteanu Pop Mara Fengea 50 RON
Cristina Lepindea Alexandra Stancu 100 RON
Anonymous Ioan Bogdan Ștefan Albu 70 RON
Anonymous Florina Frunzete 70 RON
 • Grupul țintă: Grupul țintă este reprezentat de elevii Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" din Sibiu. Proiectul își propune să mobilizeze minimum 80 de elevi care să participe la maraton în calitate de voluntari, alergători și/sau fundraiseri. Acești elevi vor avea posibilitatea să participe, pe tot parcursul anului școlar 2024, la activitățile propuse în cadrul proiectului. Beneficiarii indirecți: părinții și frații acestor elevi, profesorii din școală, precum și întreaga comunitate locală.
 • Vârsta 15-18: 80
 • Total beneficiari direcți: 80