Sunt licean, îmi pasă, mă implic!

Descrierea pe scurt a proiectului

În cadrul programului YouthBank, liceenii din Sibiu învață, prin experiențe practice, cum să organizeze evenimente și acțiuni de atragere de fonduri și cum să distribuie sumele strânse către idei de proiecte ale colegilor lor din licee. Pregătirea celor aproximativ 15 elevi din echipa YouthBank din fiecare an cuprinde și participarea la trainingurile de introducere în principiile YouthBank, atragere de fonduri, acordare de finanțări, comunicare și raportări, precum și participarea la tabăra națională a programului. Prin participarea la SemiMaratonul Sibiu 2014 dorim să mobilizăm suma necesară organizării trainingurilor și participării la tabăra de vară pentru 15 liceeni.

  sustine alearga

yb_sm

YouthBank Sibiu – program coordonat de Fundația Comunitară Sibiu

sm_dea_micFundația Comunitară Sibiu derulează programul pentru liceeni, YouthBank Sibiu, din anul 2012. Fiecare ediție a programului se desfășoară urmând parcursul anului școlar. În fiecare an, o echipă de elevi de liceu, selectată în urma unor probe relevante pentru capacitatea  de lucru în echipă, leadership, dorință de implicare în viața comunității, trece printr-o serie de traininguri pentru a învăța cum se atrag fonduri, cum se organizează evenimente și acțiuni de fundraising și cum aceste fonduri se direcționează către proiecte cu impact în comunitate. Cei aproximativ 15 liceeni au la dispoziție 3 luni să strângă un fond din care să acorde finanțări pentru proiecte pe care le propun colegii lor din licee și pe care ei le selectează și le urmăresc în derulare.

La prima ediție, echipa YouthBank a reușit să strângă un fond de 11.600 RON din care a finanțat 8 proiecte în care s-au implicat 44 voluntari din Sibiu și care au avut 3000 de beneficiari direcți și indirecți. Printre proiectele finanțate se numără: concursul de scurt metraje pentru liceeni “48 for Teens”, Festivalul “Cărți pentru Cultură”, extinderea traseului cicloturistic “Emil Cioran”. Detalii despre toate proiectele care s-au implementat din fondul YouthBank anul trecut, se găsesc pe http://sibiu.youthbank.ro/index.php/finantare-youthbank/proiecte-finantate-yb-2013/2013.

Anul acesta, fondul YouthBank se bucură și de contribuția centrului de limbi străine ProLanguage și are o valoare de 16.000 lei din care vor fi finanțate proiecte ale liceenilor, ce vor fi realizate în perioada 31 martie – 2 iunie 2014. Pentru a strânge fondul, echipa de 17 liceeni de anul acesta a organizat acțiuni și evenimente de atragere de fonduri: vânzare de felicitări, face-painting și decorațiuni de Crăciun la mall, o licitație de experiențe, solicitări directe

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

Programul YouthBank răspunde nevoii de a oferi liceenilor experiența practică care să-i ajute să-și dezvolte abilități necesare în viața de zi cu zi: comunicare, planificare, mobilizare de resurse, negociere, luarea deciziilor, monitorizare si evaluare. Oferindu-le încrederea de care au nevoie, implicându-i  în situații practice concrete, programul răspunde nevoii de a avea liceeni responsabili, capabili să ia decizii și să acționeze pentru a atinge un obiectiv. Tinerii implicați în program, precum și cei care realizează proiectele cu sprijinul YB, vor fi mai pregătiți pentru a face față anumitor cerințe de la viitoarele lor locuri de muncă și pentru a identifica nevoi și a găsi soluții la problemele comunităților din care fac parte. După participarea la program, liceeni vor fi familiarizați cu etapele organizării unui eveniment, mecanismele de atragere de fonduri, modul de redactare, evaluare și monitorizare a unui proiect, modalitățile diferite de abordare a potențialilor donatori și de comunicare cu aceștia.

Beneficiarii și grupul țintă?

Grupul țintă al programului este cel al liceenilor din orașul Sibiu. Beneficiarii direcți ai programului sunt cei aproximativ 15 membri ai echipei YouthBank Sibiu din fiecare an (10 elevi în 2012-2013, 17 elevi în 2013-2014) și liceenii implicați în echipele de proiect care primesc finanțare din fondul YouthBank (în jur de 35 elevi). Beneficiarii indirecți ai programului YB sunt cei care beneficiază de pe urma realizării proiectelor liceenilor (peste 3000 de beneficiari în ediția 2012-2013), voluntarii implicați în aceste proiecte și organizațiile care oferă suport echipelor. O categorie ce beneficiază de abilitățile pe care tinerii și le dezvoltă prin participarea la YB este cea a angajatorilor care în viitor vor avea o bază de selecție a personalului mai pregătită să facă față cerințelor concrete de la locul de muncă.

Obiectivele proiectului

  • Obiectivul principal al proiectului înscris la SemiMaraton este organizarea de către FCS a trainingurilor de introducere în principiile YouthBank, fundraising, acordare de finanțări, raportări și comunicare, a team-buildingului pentru echipa YouthBank Sibiu 2014-2015 și participarea echipei la tabăra de vară YB la finalul ediției 2014-2015.
  • Pregătirea liceenilor din echipa YouthBank Sibiu 2014-2015 pentru etapa de atragere de fonduri, organizarea concursului de finanțare din fondul YouthBank, acordarea de finanțări și monitorizarea proiectelor implementate cu finanțare YB.
  •  Evaluarea ediției 2014-2015 a programului, alături de membrii celorlalte echipe din țară, în cadrul taberei naționale, la finalul ediției.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

Programul YouthBank contribuie la educația tinerilor care, puși în situații concrete iau decizii, găsesc soluții și acționează, devenind mai responsabili și capabili să facă față unor cerințe ale societății actuale. Atât membrii echipei YB cât și cei care fac parte din echipele proiectelor finanțate aduc schimbări în comunitățile din care fac parte, fiind pregătiți pentru a răspunde într-un mod activ și responsabil diverselor situații din viața de zi cu zi: planificarea activităților, realizarea unui buget, găsirea unei locații pentru eveniment, abordarea sponsorilor, promovarea unui eveniment, prezentarea programului în diferite contexte (conferințe de presă, evenimente publice, emisiuni radio sau TV), comunicarea cu partenerii, sponsorii și donatorii, evaluarea de proiecte, monitorizarea proiectelor, autoevaluarea. Beneficiile pe care proiectele implementate din fondul YB le aduc în comunitate acoperă mai multe arii: de la procesul de învățare prin care trec liceenii care le implementează și voluntarii care participă la proiecte, la schimbările realizate prin ducerea la bun sfârșit a proiectelor respective.

Prin participarea la trainingurile care se desfășoară pe parcursul anului, elevii implicați în program se familiarizează cu concepte și metode de lucru care îi ajută să funcționeze ca o echipă și să își atingă obiectivele în cadrul programului: atragerea unui fond anual și acordarea de finanțări  din acest fond. Abilitățile dobândite prin participarea la trainigurile și activitățile YB (leadership, comunicare, planificare, mobilizare de resurse, negociere, luarea deciziilor, monitorizare si evaluare) le oferă tinerilor o șansă în plus pe piața muncii, în relația lor cu viitorii angajatori. Faptul că tinerii sunt puși în situația de evalua proiectele altor tineri și de a se autoevalua îi responsabilizează și le oferă o perspectivă diferită asupra mediului din care vin și a poziției lor în cadrul acestuia. În plus, participând la program și având contact cu parteneri, sponsori și donatori, liceenii înțeleg ce înseamnă un comportament filantropic responsabil, având potențial să devină ei înșiși pe viitor donatori și susținători ai proiectelor pentru comunitate.

Luând parte la tabăra națională YB membrii echipei YB Sibiu au ocazia să impărtășescă cu alți tineri ca și ei experiența de lucru în evenimente, în procesul de acordare de finanțări și în celelalte activități specifice programului. Tabăra este o ocazie de a învăța, de a lucra în echipe mixte,  formate din tineri din mai multe orașe și de a evalua un an de muncă.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

5.250 RON  pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea trainingurilor și cu participarea la tabăra națională YB 2014-2015 pentru 15 liceeni. Tabăra se desfășoară pe parcursul a 5 zile, în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret (din județul în care se organizează tabăra).

Bugetul total al proiectului

Bugetul pentru participarea a 15 liceeni la trainigurile derulate în cadrul programului YB și la tabăra națională:
Masă traininguri: 20 RON/persoană x 15 persoane x 8 zile = 2.400 RON
Consumabile traininguri (coli flipchart, markere, coli A4, toner, pixuri, consumabile pentru team-building etc.): 600 RON
Transport tabăra națională: 50 RON/persoană x 15 persoane = 750 RON
Cazare și masă tabăra națională (parteneriat DJST, parțial suportat din buget național YB): 100 RON/persoană x 15 persoane = 1.500 RON
Buget total: 5.250 RON

YB_SM_1YB_SM_3YB_SM_2
//]]>