Pentru-că Voluntariat

Descrierea pe scurt a proiectului

Pentru cele mai multe organizații și asociații, voluntarii sunt indispensabili pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectelor și programelor pentru comunitate. De cele mai multe ori însă există resurse de timp limitate pentru formarea voluntarilor, pentru investirea în programe de informare, orientare și dezvoltare astfel încât experiența de voluntariat, pe lângă avantajele punctuale, să ofere un cadru complex de dezvoltare și creștere a abilităților și cunoștințelor. Pentru că Voluntariat oferă un cadru coerent de dezvoltare pentru voluntari printr-un program de 8 sesiuni de formare cu frecvență bilunară care își propun să acopere teme de la informarea şi instruirea voluntarilor, dezvoltarea personală şi deprinderea de abilităţi, diseminarea de informaţii şi exemple de programe specializate.

  sustine alearga

 
 

RON
Suma promisa
RON
Target0%

 

Asociația ReGenerația

logo_regeneratiaAsociația ReGenerația s-a înființat în 18 ianuarie 2012, în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundații, și este o organizație non profit constituită ca organism neguvernamental, apolitic, cu scopul de a realiza activităţi menite să susţină dezvoltarea tinerilor ca cetățeni europeni în spiritul învățării continue, a diversității, a colaborării şi a unui stil de viață armonios. Președintele Consiliul Director este dna Aura Cristiana Serea.
În decursul anilor asociația s-a specializat pe ariile de educație non-formală și educație continuă/ pe tot parcursul vieții pentru elevi de liceu și studenți, promovarea voluntariatului și de asemenea pe consiliere în carieră.
Principalele surse de finanțare ale asociației sunt reprezentate de aportul membrilor, contribuții de 2% și Fundația Comunitară Sibiu. Pentru a ne diversifica portofoliul de proiecte și a avea mai mult impact în comunitatea noastră, ne dorim să creștem oportunitățile de finanțare, lucru pe care începem déjà să îl realizăm (alături de ASPP Sibiu ne-am alăturat comunității de ONGuri susținute de Fondul ONG din 2015).
Asociația ReGenerația sprijină demersul răspândirii educației non-formale în rândul tinerilor din România prin derularea unei game largi de proiecte în domeniul accesului la educație non-formală, dezvoltare de competențe de viață și promovare a voluntariatului alături de instituții publice precum și alti parteneri din mediul ONG.
Domeniile de acțiune pe care Asociația ReGenerația se concentrează pe fiecare dintre sectoarele de activitate în parte sunt planificare, management de proiect, traininguri și cursuri cu metode non-formale, promovarea voluntariatului și conștientizare/ informare.
Dintre proiectele derulate în scurta sa istorie de Asociația ReGenerația pentru dezvoltarea de competențe de viață pentru tineri amintim:
–       Arena Dezvoltării – proiect de pregătire și formare a echipelor de training a AIESEC Sibiu
–       De la 18 la 80 – campanie care își propune să informeze și să ajute la creșterea conștientizării responsabilității pe care tinerii o au când se urcă la volanul mașinii, precum și importanța șofatului preventiv.
–        Dialog Anti – Drog – campanie derulaă în licee din Sibiu care constă în acțiuni și evenimente care să aducă în dialog problema consumului de etnobotanice și droguri de către tinerii de până în 20 de ani.
–       Scoate voluntariatul din muzeu! – proiect care îşi propune să aducă la cunoştinţă oamenilor din Sibiu importanţa activităţii de voluntariat în dezvoltarea comunităţilor și s-a concretizat într-o expoziție foto reprezentând activitatea ONGurilor participante la proiect
–       Participarea la Jucăriada lui Moș Crăciun – proiect adresat copiilor de vârstă școlară și constă în derularea de ateliere de carieră și orientare profesională prin jocuri și exerciții adaptate acestei grupe de vârstă
–       Programul Național de Educație pentru Fericire. Asociația ReGenerația este partener local pentru Asociația Inițiativa pentru fericire și organizează împreună aceasta întâlniri de comunitate pe tema fericirii si proiecții de filme documentare pe același subiect
–       Pregătit pentru mâine – proiect care își propune să facă accesibile atelierele de educație non-formală ale asociației și către copiii instituționalizați din jud. Sibiu
În ceea ce privește implicarea în comunitate, Asociația ReGenerația își propune să continue și pe viitor activitățile de educație demarate în anii anteriori, cele îndreptate spre învățare continuă pe tot parcursul vieții, educație non-formală și promovare a voluntariatului. Un obiectiv important pe care Asociația ReGenerația îl urmărește de asemenea se referă la promovarea și facilitarea cooperării dintre ONGurile cu activități asemănătoare.
Web: http://regeneratia.rohttp://pentru-ca.ro

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

„Voluntariatul este un proces de acumulare de experienţă, de testare a propriilor limite, un exerciţiu de bunăvoinţă, de integrare şi coeziune socială.” (Portret de voluntar 2009)
Activităţile cu titlu voluntar, neretribuite, timpul dăruit de oameni în beneficiul propriilor comunităţi reprezintă motorul dezvoltării sociale, fără de care atâtea acţiuni în domeniile de interes nu ar fi fost posibile.
Voluntariatul trebuie privit că  o valoroasă resursă umană în sprijinul proiectelor şi programelor societăţii civile, dar şi ca o modalitate de dezvoltare personală şi profesională, un început în orientarea în carieră şi contactul cu mediile în care tinerii vor profesa, după finalizarea studiilor.
Între entuziasm şi dăruire pe de o parte, şi activităţi organizate, planificate pe de altă parte, voluntariatul trebuie cunoscut în toate dimensiunile sale, promovat corespunzător şi aplicat în concordanţă cu reglementările actuale prevăzute deLegea 78/2014.
Activitatea cu voluntarii nu se rezumă la recrutare, instalare pe post şi mulţumiri, este un proces cu etape determinate şi obligatorii, în care relaţia între voluntar şi organizaţia gazdă se dezvoltă bilateral, în beneficiul ambelor părţi. Organizaţiile active, care utilizează voluntari, fie permanent,fie în acţiuni şi programe specifice au o serie de obligaţii faţă de voluntari, pe care de multe ori nu le cunosc şi nu le îndeplinesc. Un voluntar bine instruit, care îşi cunoaşte rolul, drepturile şi responsabilităţile, este mai motivat şi interesat, este cel care caută şi se dedică eficient acelor de programul de voluntariat în care regăseşte atât bucuria de a dărui, cât şi acumularea de experienţe şi abilităţi personale.
Se constată, în rândul persoanelor interesate de a deveni voluntari, o cunoaştere insuficientă a regulilor care guvernează activităţile voluntare, o serie de stereotipuri care descurajează voluntariatul, precum şi motivaţii personale care nu sunt conectate cu valorile reale ale voluntariatului.
Informarea, instruirea, pregătirea pentru anumite programe specifice de voluntariat sunt atât în sarcina organizaţiilor gazdă, care folosesc voluntari, cât şi în cea a ONG-urilor care au ca scop educaţia şi promovarea valorilor comunitare.Tendinţa ONG-urilor este de a se specializa, de a se profesionaliza, pentru a-şi îndeplini mai eficient şi complet scopurile. Programele prin care persoanele interesate să devină voluntari sunt orientate, formate şi instruite au nenumărate beneficii pentru toţi actorii implicaţi, începând cu voluntarii, care primesc informaţii despre rolul lor, drepturile şi obligaţiile pe care le au, opţiuni de dezvoltare personală şi deprinderi de abilităţi (comunicare, lucrul în echipa şi noţiuni de dinamica grupului şi managementul conflictelor, planificarea activitilor, ciclul de viaţă şi administrarea proiectelor etc), organizaţiile gazdă primesc în programe voluntari instruiţi şi orientaţi, care se dedică eficient misiunilor lor, coordonatori de voluntari ai organizaţiilor care pot lucra organizat şi profesionist cu echipele de voluntari şi, nu în ultimul rând, comunitatea în care sunt valorizate atitudinile civice şi implicarea directă a membrilor în viaţa sa.
Sibiul este un un centru universitar cunoscut şi un oraş turistic, care găzduieşte numeroase evenimente culturale şi sportive cu tradiţie, de la festivaluri de teatru, film şi concerte, până la Semimaratonul Sibiul în mişcare şi raliuri, în buna derulare a cărora sunt implicaţi voluntari. Pe lângă acestea, în judeţul Sibiu sunt active sute de organizaţii din toate domeniile de interes pentru societate, care derulează proiecte şi programe dedicate,cu ajutorul voluntarilor, a căror contribuţie este esenţială pentru binele comunităţii şi al grupurilor vulnerabile.

Beneficiarii și grupul țintă?

Proiectul se adresează în mod direct unui număr de minim 100 de persoane care locuiesc în jud.Sibiu (inclusiv studenţi din alte localităţi) şi unui număr de 8 ONG-uri active din jud. Sibiu.
Dintre persoanele care vor beneficia de sesiunile de formare, ne vom adresa prin modulele de training astfel:
Minim 40 de elevi cu vârsta de peste 16 ani, proveniţi din cel puţin 4 licee din Sibiu
Minim 40 de studenţi ai universităţilor din Sibiu, indiferent de specializarea urmată
Minim 20 de cetăţeni proveniţi din medii variate, persoane de vârsta a 3-a, angajaţi ai unor companii, persoane inactive pe piaţa muncii (casnice)
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt organizaţiile şi instituţiile culturale şi sportive din jud. Sibiu care lucrează cu voluntari în proiectele, evenimentele şi programele organizate.
Asociaţiile studenţeşti care activează în Sibiu vor beneficia de informare şi orientare pentru programe dedicate de voluntariat, pe specializări, precum şi la pachetul de resurse bibliografice utilizate în proiect.

Obiectivele proiectului

  • Creşterea numărului de persoane implicate în activităţi de voluntariat la nivelul jud.Sibiu, prin promovarea valorilor voluntariatului şi ale voluntariatului ca mijloc de dezvoltare personală şi profesională prin informare, orientare şi instruire a unui număr de minim 100 de potenţiali voluntari în cadrul atelierelor de voluntariat, derulate de echipa de proiect, pe o durată de 4 luni, în Sibiu.
  • Creşterea calităţii muncii cu voluntari şi nivelului etic al activităţilor cu voluntarii organizaţiilor active din jud.Sibiu, prin sprijinirea a minim 8 ONG-uri active de a implementa programe de voluntariat definite, instrumente de  evaluare şi coduri de conduită în lucrul cu voluntarii, în cadrul atelierelor dedicate profesioniştilor societăţii civile, derulate de echipa de proiect, în perioada de implementare a proiectului, în Sibiu.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

Prin derularea proiectului dorim ca beneficiarii direcţi ai sesiunilor de informare şi pregătire să dobândească următoarele informaţii şi competenţe
– cunoaşterea valorilor voluntariatului
– cunoaşterea cadrului legal de desfăşurare a activităţilor voluntare
– orientarea către programe de voluntariat specializate
– abilităţi pentru dezvoltare personală (scrisoare de motivare, CV, recomandări, social media ONG)
Pentru cele 8 organizaţii beneficiare anticipăm ca suportul obţinut prin formare să se concretizeze în fiecare organizaţie prin
-Creşterea calitativă a activităţilor cu voluntarii, prin gestionarea profesionalizată a acestora
-Implementarea standardelor de calitate internă prin utilizarea de instrumente adecvate activităţilor care implică voluntari în conformitate cu reglementările legale actuale
-Eficientizarea activităţilor şi posibilitatea de lărgire a proiectelor şi programelor prin capacitarea de implicare sporită a resurselor umane voluntare
-Facilitare pentru colaborare a ONG-urilor din domenii variate,în programe de interes pentru comunitatea sibiană, împărtăşire de resurse fizice şi know-how
La nivelul comunităţii, activităţile proiectului vor conduce la diseminarea în mediile adresate a informaţiilor primare referitoare la voluntariat, la disponibilitatea unor ONG-uri de a organiza sesiuni de instruire şi formare pentru voluntari. Materialele elaborate în proiect vor fi puse la dispoziţia ONGurilor, vor putea fi replicate, adaptate şi utilizate pentru gestionarea profesionistă a voluntarilor, de la etapele de recrutare şi selecţie până la finalizarea programelor/ stagiilor.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

7500 lei

Bugetul total al proiectului

Costuri comunicare si promovare – 600 lei
Costuri resurse umane (echipa de proiect si trainer) – 6500 lei
Alte costuri (chirie spatiu livrare training, printuri, xerocopii, inchiriere echipamente, papetarie si protocol) – 3100 lei

TOTAL – 10200

regeneratia_1regeneratia_3
  sustine alearga

Sustinatori (0)

Nume, PrenumeSustine AlergatorulCursaLocalitateData inscriereSusținereStare

Alergatori (0)

Nume, prenumeLocalitateData inscriereConfirmat