„Mi-e Poftă de joacă!“

Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul „Mi-e Poftă de joacă!“ vorbește despre bucuria unei zile de joacă petrecute în aer liber. Obiectivul cauzei noastre este crearea unui spațiu de joacă cu personalitate care să ofere celor 21 de copii din familia „Steps of Hope” zile de joacă trăite cu veselie.Rezultatul dorit va fi un ansamblu de joacă interconectat, personalizat, unic, prietenos cu mediul, care va stimuleze pofta de joacă, în aer liber atât a copiilor cât si a adulţilor.

  sustine alearga

 
 

RON
Suma promisa
RON
Target0%

 

 

Asociaţia Steps of Hope şi Colt Technology Services S.R.L Sibiu

Asociaţia „Steps of Hope” a fost înfiinţată la începutul anului 2009 şi este acreditată ca furnizor de servicii sociale. La începutul anului 2010, Steps of Hope a preluat proiectul „Centrul de tip familial, pentru copii şi tineri” ,aflat în satul Daia, din judeţul Sibiu.
Serviciile sociale sunt oferite 
de către  Asociaţie familiilor defavorizate şi, în special, copiilor şi tinerilor. În casa, din satul Daia trăiesc acum 21 de copii. Cei mai mici au în jur de 5 ani, iar cei mai mari peste 18 ani. „Steps of Hope” le oferă găzduire permanentă, într-un spaţiu adecvat şi personalizat, masă, suport educaţional, servicii medicale,  afecţiune, organizează activităţi adaptate de petrecere atractivă a timpului liber, asigură serviciile specialiştilor cu scopul recuperării, depăşirii situaţiilor dificile şi al incluziunii  sociale. Începând din 2014, împreuna cu voluntarii Colt Technology Services,  companie IT multinațională, am dezvoltat mai multe proiecte şi acţiuni educative, de dezvoltare a abilităților personale, de socializare şi petrecere, într-un mod util, a timpului liber. Unul dintre proiectele reuşite ale anului trecut, înscris şi promovat, de către Asociaţia Steps of Hope şi Colt Technology Services S.R.L, Sibiu,   în cadrul Semimaratonului Sibiu 2014,  este proiectul „Micii chitariști”. Activităţile acestui proiect se continuă şi se dezvoltă şi în acest an.
Web: https://www.facebook.com/pages/Steps-of-Hope/http://www.colt.net/

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

Asociaţia Steps of Hope are în dotarea Centrului Familial din Daia, începând cu anul 2007, un loc de joacă amenajat, compus din:  leagăne, balansoar, groapă de nisip, turn cu tobogan şi care este amplasat în grădina centrului. O parte din obiectele care compun ansamblul, necesită reparații iar altele, necesită a fi total înlocuite. Ca urmare a observaţiilor şi a evaluărilor, de-a lungul anilor, s-au coagulat idei care au condus la necesitatea realizării unui loc de joacă-Wonderland -compus din elemente personalizate, cât mai conforme cu dorinţele şi adaptate nevoile copiilor cât şi unor nevoi ridicate de siguranţă şi durabilitate. Astfel, la proiectarea acestor elemente-groapă de nisip cu măsuţe, ansamblu de căsuţe cu diverse mărimi, interconectate, rezervoare cu apă, jgheaburi şi morişti de vânt şi apă-vor fii implicați atât specialiştii, copiii cât si voluntarii echipei de Design ai proiectului, din cadrul companiei Colt Technology Services.
Rezultatul dorit va fi un ansamblu de joacă interconectat, personalizat, unic, prietenos cu mediul şi durabil, care va stimula pofta de joacă, în aer liber atât a copiilor cât si a adulţilor.

Beneficiarii și grupul țintă?

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi  copiii  din centrul familial, din Daia cât şi copiii care vor vizita Centrul de la Daia, elevii şcolilor şi copiii din alte organizaţii cu care Asociaţia Steps of Hope are încheiate parteneriate şi colaborări.

Obiectivele proiectului

  • Dotarea Centrului de tip familial din Daia, cu mobilier, echipamente şi accesorii pentru joacă, care sa satisfacă nevoile, imaginaţia şi creativitatea copiilor. Întreg ansamblul care va forma lumea minunată a parcului de joacă, va încorpora materiale şi tehnologie sigură, ecologică şi durabilă.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

În primul rând, copiii vor avea la dispoziţie o alternativă plăcută şi stimulativă de a-şi petrece timpul liber, în spațiu deschis, în natură. Aceasta alternativă va fi deschisă şi accesibilă şi pentru alţi copii, din vecinătatea şi din comunitatea satului Daia cât şi pentru copiii care provin din alte comunităţi sau organizaţii partenere. Proiectul, de asemenea, va implica voluntari şi angajaţi ai companiilor locale- în special Colt Technology Services, din Sibiu dar, şi alte companii şi firme cu potenţial şi dorinţă exprimată pentru a se implica-oferindu-le o alternativă de a-si petrece timpul liber într-un mod plăcut cât şi util. De asemenea proiectul va crea plusvaloare, va susține financiar firme care produc şi comercializează echipamente şi mobilier pentru parcuri de joacă. Acest proiect are potenţial pentru a deveni un model de bună practică pentru organizaţiile din Sibiu sau din alte comunităţi locale, care au un obiect de activitate similar Asociaţiei Steps of Hope.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

12500 RON

Bugetul total al proiectului

Fondurile care vor fi obţinute din înscrierea Proiectului „Mi-e poftă de joacă”, la SemiMaraton Sibiu 2015, vor fi  exclusiv folosite pentru a achiziţiona materialele,  obiectele şi echipamentele care vor compune ansamblul de joacă, pentru costurile de transport, asamblare şi montaj.
Costurile de proiectare, promovare şi de pregătire a terenului-amplasamentului, alte costuri indirecte vor fi asigurate din fondurile proprii ale Asociaţiei Steps of Hope. Voluntarii companiei Colt Technology Services se vor implica în activităţile de proiectare ale ansamblului-echipa Design- în activităţile de pregătire ale amplasamentului şi, alături de către specialiştii firmei Holz-Stein, la asamblarea şi montajul componentelor.
Asociaţia Steps of Hope va introduce în bugetele anuale, costurile lucrărilor de întreţinere şi reparaţie, altele decât cele care fac obiectul garanţiei oferite de către firma Holz-Stein SRL, necesare echipamentelor şi a mobilierului care compun parcul de joacă, asigurând astfel sustenabilitatea proiectului, pentru o perioada minimă de cinci ani.

  sustine alearga

Sustinatori (0)

Nume, PrenumeSustine AlergatorulCursaLocalitateData inscriereSusținereStare

Alergatori (0)

Nume, prenumeLocalitateData inscriereConfirmat