CsodaVár

A CsodaVár egy már működő koncepció kidolgozása
február 20, 2018
A CsodaVár egy 2017-ben létrehozott nem formális oktatási központ. Ez egy olyan interaktív hely, ahol a csecsemőknek, gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt lehetőséget kínálunk a különféle oktatási tevékenységekkel az egyes készségek fejlesztésére, a személyes fejlődésre színházon, táncon, kézműves foglalkozásokon, interaktív szabadidős tevékenységeken stb. keresztül. Mivel a CsodaVár egyre több embert vonz, folyamatosan bővítjük tevékenységünket, emiatt szükségessé válik legalább egy állandó munkahely létrehozása. A projekt a Sörház utca 2-es szám alatt található, amely ingatlan a Nagyszebeni Református Egyházközségé. A kezdetek óta sikeres és vonza a gyermekeket a különböző társadalmi csoportokból, más-más oktatási intézményekből. A hozzánk járó tanulók kellemesen érzik magukat, ez a hely egy jó találkozási pont számukra, ahol ismerkedhetnek és barátságot köthetnek. A CsodaVár már második éve működik, 2018-ban megkezdődött a központ felújítása, amelyet folytatni és tovább bővíteni kell. A CsodaVár projekt életképes, szükséges, megőrizhető és fejleszthető.
 
6877 RON
Suma incasata
7157 RON
Promisa96%
 
7157 RON
Suma promisa
9900 RON
Target72%

A projektet 2017-ben indítottuk a rendelkezésre álló eszközökkel, infrastruktúrával és létesítményekkel, amelyet 2018-ban fejlesztettünk. A program megszületett, és kezdettől fogva nagyon vonzóvá vált a tervezett célközönség számára. Nagyon gyorsan fejlődött, ismertté vált, sok gyermek és fiatal kezdett rendszeresen járni az ingyenes foglalkozásokra. A HÍD Egyesület vezetése úgy határozott, hogy a CsodaVár helysége átalakítható úgy, hogy kedvezőbb környezetet biztosítson ezekhez a tevékenységekhez. Éppen ezért úgy döntött, hogy a 2018-as év meglévő és összegyűjtött anyagi erőforrásainak jelentős része e projekt fejlesztésére irányul. Az elmúlt év folyamán ugyanazon épület alagsorában bőséges teret szabadítottak fel és tettek használhatóvá a gyermekek számára. Ezáltal lehetővé vált a táncos, játékos, mozgásos tevékenység és más területek fejlesztése. Az új helység kialakítása révén megnyílt egy kapu egy másik korosztály - az ifjúsági csoport (14-35 év) - számára is, bővítve a CsodaVár funkcionalitását és a tantervet. 2019. elején újabb tevékenységek indultak, amelynek célközönsége ezúttal a csecsemők, a szüleik és a hölgyek voltak. A tényleges tevékenységek jól képzett oktatók és szakemberek irányítása alatt kerülnek megrendezésre, akik jól körvonalazott elképzeléssel dolgoznak. Pénzügyi forrásokra van szükség a meglévő helyszínek üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez, valamint a humán erőforrások (legalább egy állandó fizetett személy) támogatásához, akik legalább heti 20 órát töltenek a CsodaVárban.

A gyermekek és fiatalok számára ez a projekt vonzó és különleges lehetőséget biztosít a személyes fejlődésük szempontjából a nem formális oktatás által. A központban a kínálat bővült, tettünk néhány lépést a helyszínek korszerűsítésére, ahol a tevékenységek zajlanak. Javítjuk a projekt fejlesztéséhez szükséges eszközöket. Az általunk megálmodott CsodaVár szép és modern, korszerű berendezésekkel és modern technológiával rendelkezik. Így további felújítást tervezünk, amelynek segítségével a projekt még nagyobb vonzerővel bír és nagyobb számban tudjuk megszólítani a célközönségünket.

Jelenleg több, mint 60 kedvezményezett (főként gyermek és fiatal) van a CsodaVár programjaiban. Olyan gyermekek, fiatalok és felnőttek a tagjaink, akik hisznek a nem formális oktatásban, és érzik annak kedvező hatását. Szeretnénk tovább növelni a közvetlen kedvezményezettek számát. Tudjuk, hogy Nagyszebenben és környékén legalább 150 olyan gyermek és fiatal él, akik vagy tisztán magyar és / vagy vegyes családokból származnak és helyük lenne a projektünkben. A 2019-es célunk az, hogy megduplázzuk a jelenlegi létszámot. Az idei év végére kitűzött célunk, hogy a CsodaVár Központ küszöbét több, mint 120 - leginkább gyermek és fiatal - fő lépje át, azaz a Nagyszeben és környéke magyar közösségének 80-90% -a szerezzen tudomást a CsodaVárról és éljen vele.

A CsodaVár projekt sikere meglepett bennünket, de boldogok vagyunk ettől, és motiváltak. 4 fő célkitűzést állítunk 2019-re, amelyek az elkövetkező években folytatódnak. Természetesen továbbra is állandó kapcsolatban maradunk a közösség tagjaival, és folyamatosan figyelemmel kísérjük kívánságaikat és elvárásaikat.

1. A CsodaVár helyszíneinek felújítása, korszerűsítése, berendezése és felújítása modern technológiával. Erre szánjuk - kb. a projekt támogatására álló - forrás 40% -át, mivel nagyon fontos, hogy a kedvezményezettek számára látható változások történjenek, miközben biztosítjuk az egészséges és a kényelmes környezetet számukra. A projekt sikereit és lehetőségeit azokkal a személyekkel tudatjuk, akik támogatnak bennünket (hírlevelek útján), hogy továbbra is minél több anyagi forrást vonzanak a projekt megvalósításához és fejlesztéséhez. Ezt a célt a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból kívánjuk megvalósítani, a projekt költségvetésének legfeljebb 40% -át fordítjuk erre.

2. Új és korszerű berendezésekkel és technológiával felszerelt helységek, valamint vonzó és hasznos oktatási anyagok vásárlása. Ezen cél megvalósítása támogatási összegektől függ. 2019-ben azt szeretnénk - miután 2018-ban tettünk egy nagy lépést ezen a területen (vetítő, képernyő, hangtechnikai eszközök vásárlásával) -, hogy egy nagy teljesítményű laptopot sikerülne vásárolnunk. A projekt teljes költségvetésének kb. 15-20%-át szánjuk erre a célra. Határidő: 2019. december.

3. Legyen egy állandó személy, aki a CsodaVár projekt irányításával és működésével, valamint növekvő számú tevékenységeivel foglalkozik. Jelenlét a helyszínen kb. 18-20 óra hetente. A cél elérésének maximális határideje: 2019. szeptember 1.

4. A kedvezményezettek számának megduplázása 2019. év végéig. A kívánt szám elérése: azaz 120 fő (főként a gyermekek és a fiatalok köréből).

A HÍD Egyesület erre a tevékenységre vonatkozó terve a következő 3 évre szól (2019-2021), ami már 2018. januárjában kezdődött. A Nagyszebeni Nemzetközi Maratonon való részvétel segíthet pénzt gyűjteni, és egyes szakaszok végrehajtási időszakát le is rövidítheti. A projektet végrehajtó szervezet nonprofit jellegéből adódóan a szükséges források többségét gyűjtésből, projektalkalmazásokból, szponzorálásból, adományokból, saját forrásokból stb. szerzi. Ezen a ponton funkcionális tervünk van, de a határidők nagyban függnek az adománygyűjtő kampány sikerétől. A következőkben vázolunk egy realisztikus forgatókönyvet, melyet a maraton sikerességével együtt képzelünk el. A tavalyi stratégiára, tervre, valamint tapasztalatokra alapozunk.

2019. január - június: tevékenységek működtetése és bővítése, adománygyűjtő kampány, többek között a Nagyszebeni Nemzetközi Maratonon keresztül, de más forrásokon keresztül (pályázatok és egyéb támogatási kérelmek útján). Ennek a kampánynak közvetett célja a tevékenység és eredményeinek tudatosítása és reklámozása.

Július - szeptember: korszerűsítési munkálatok, létesítmények használatba vétele és a helyszínek korszerű átalakítása. A siker és a mérték a befolyt összegektől függ.

Szeptember - december: a projektért felelős személy felvétele, a CsodaVár tagok számának megduplázása, tevékenységek bővítése.

December: A CsodaVár és az elért eredmények bemutatására egy nagyobb hagvételű esemény megszervezése. A meghívottak a CsodaVár mindenkori munkatársai, foglalkoztató pedagógusok és személyek, gyermekek, szülők, nagyszülők és ezekenk ismerősei, a helyi és környéki magyar intézmények vezetői, egyházi személyek, támogatók és más meghívottak. Az esemény egyben reklámozási és köszönetet kifejező rendezvény, évzáró és a tervek bemutatásának helyeként fog szolgálni.

Projektünk működőképes és 2018-ban sikerült a Nagyszebeni Nemzetközi Maratonon és más forrásokon keresztül több, mint 18.000 lej feletti összeget gyűjteni. A tevékenységek bővülése, valamint a használt terek bővítése miatt megnőtt a működéshez és fejlesztéshez szükséges költségvetés összege. Az alábbiakban egy éves költségvetést és a 2019-re előirányzott költségterv kerül bemutatásra.

 

• Állandó kiadások:

  • Helység bérleti díja - 12 hónap * 500 lei = 6.000 lej
  • A helységek összes rezsi költsége: - 12 hónap * 600 lej / hónap = 7.200 lej.
  • egyéb költségek (tisztítás, karbantartás, fogyóeszközök stb.) = 1.200 lej.
  • Reklám és design = 1.000 lej.

A 2019-es üzemeltetéshez összesen szükséges: 15.400 lej.

• Befektetések:

  • Önterülő epoxi padló, 60 nm. * 100 lej / m2. = 6.000 lej.
  • tároló bútor = 2.400 lej.
  • Javítási és falfestési költségek. 200 nm, 2.000 lej.
  • Laptop Lenovo IdeaPad 320-15IKB = 3.300 lej.
  • Segédanyagok különböző oktatási projektekhez = 2.000 lej.

A teljes beruházás 2019-ben: 15.700 lej.

A CsodaVár projekt teljes költségvetése 2019-ben: 31.100 lej

A maratonon összegyűjteni kívánt összeg: 9.900 lej (a CsodaVár projekt teljes költségvetésének mintegy 30% -a 2019-ben).

HÍD Szebeni Magyar Egyesület

A HÍD Szebeni Magyar Egyesület 2005-ben alakult abból a célból, hogy képviselje a magyar közösség érdekeit Nagyszebenben és környékén. Fő tevékenységként a kulturális, ifjúsági, társadalmi tevékenységeket, és végül, de nem utolsósorban az oktatási és gyermekfoglalkozásokat választották. Az egyesület számos intézménnyel, helyi és Kárpát-medencei szinten egyaránt jó kapcsolatrendszert épített ki, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az emberek közötti együttműködésekben is „híd“ szerepben közvetítsen minél több magyar értéket.

A HÍD Egyesület nagyobb műsorai

• ARS HUNGARICA - 2006 óta megrendezett kulturális fesztivál, amely immáron magyarországi kulturális márka lett. A novemberben megrendezésre kerülő legfontosabb nemzetközi kulturális projekt Dél-Erdélyben, nemzetközi hírnévre tett szert.

• HUNGARIKUM Napok – hagyományőrző és gasztro – kulturális fesztivál, amelyet a természetben szervezünk és erős hatással van a közösségre. Több ezer ember látogat el Nagyszebenbe a program ideje alatt. A fesztivál része a Nagyszeben – Európai Unió Gasztronómiai Régiója programsorozat 2019. hivatalos programjának.

• A Magyar Film Napok egy olyan projekt, amely magyar filmművészeti alkotásokat mutat be. Ezen filmek többsége nemzetközileg elismert.

• Tematikus konferenciák - művészet, építészet és turizmus témakörökben.


Sustinatori (84)

Nume, PrenumeSustine AlergatorulCursaLocalitateData inscriereSusținereStare
anonim Serbanescu Marius Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sibiu 2019-02-21 07:59:33 50.00 lei achitat
anonim Serfőző Tamás Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-03-19 21:04:18 50.00 lei achitat
Badi Blanka Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km sibiu 2019-04-03 16:00:51 100.00 lei achitat
anonim Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-03 16:51:01 50.00 lei achitat
anonim Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-07 15:02:59 50.00 lei achitat
anonim Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Baraolt 2019-05-07 15:53:24 15.00 lei achitat
Demeter Agota Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Budapest 2019-05-07 16:14:08 100.00 lei achitat
Fulop Zsuzsanna Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Targu Secuiesc 2019-05-07 19:08:41 20.00 lei achitat
Simon Szidonia Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sfantu Gheorghe 2019-05-07 19:10:46 50.00 lei achitat
Ilona Újszászi Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Algyő 2019-05-07 20:05:49 50.00 lei achitat
anonim Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Osnabrück 2019-05-09 13:07:01 50.00 lei achitat
Németh Györgyi Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Göd 2019-05-09 21:23:53 300.00 lei achitat
Sipos János Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Baja 2019-05-10 07:46:27 75.00 lei achitat
Serfőző Levente Serfőző Betti Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-14 09:14:55 50.00 lei achitat
Serfőző Levente Serfőző Tamás Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sibiu 2019-05-14 09:43:05 50.00 lei achitat
Bloos Hajnalka Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-14 10:55:50 70.00 lei achitat
PARDUT Maria Hera Erika Patricia Crosul Visma - 5Km SIBIU 2019-05-15 08:34:56 20.00 lei achitat
Matei Alexandru Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-15 15:36:33 40.00 lei achitat
Bloos Hajnalka Bloos Evelyn Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-15 16:39:04 20.00 lei achitat
Rucka Edyta Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Lodz 2019-05-16 12:55:06 50.00 lei achitat
Giurea Aurelian Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-17 06:34:06 20.00 lei achitat
Ovcharova Stoyanka Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Schumen 2019-05-17 12:15:29 50.00 lei Plătește
Stoyanka Ovcharova Stoyanka Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Schumen 2019-05-17 12:17:48 50.00 lei achitat
Curea Andrei Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km Pitesti 2019-05-20 08:44:41 35.00 lei achitat
anonim Andrea Simon Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sibiu 2019-05-22 06:17:56 50.00 lei achitat
anonim Gaspar-Berecki Anna Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-22 17:08:37 50.00 lei achitat
Rákász Gergely Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km Győr 2019-05-22 17:50:49 100.00 lei achitat
Andrea Forontos Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km Veszprém 2019-05-22 18:41:34 50.00 lei achitat
Andrea Forintos Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km Veszprém 2019-05-22 19:35:32 50.00 lei achitat
anonim Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-22 20:07:52 132.50 lei achitat
anonim Takács Gyöngyi Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-23 11:18:05 53.00 lei achitat
Stanciu Bianca Bloos Evelyn Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-24 13:25:47 30.00 lei Plătește
Serfozo Emese Serfőző Tamás Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani SIBIU 2019-05-25 17:22:03 50.00 lei achitat
Serfozo Emese Serfőző Betti Marquardt TeamRun - 4x5.3Km SIBIU 2019-05-25 17:25:41 50.00 lei achitat
Eva Balint Agota Nagy Balint Crosul Visma - 5Km Odorheiu Secuiesc 2019-05-27 04:37:45 30.00 lei achitat
Hrincu Maria Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-05-27 07:06:31 150.00 lei achitat
Nagy-Zsigmond Szidonia Agota Nagy Balint Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2019-05-27 08:50:50 50.00 lei achitat
Tifan Sandor Agota Nagy Balint Crosul Visma - 5Km ODORHEIU-SECUIESC 2019-05-27 08:55:01 10.00 lei Plătește
Vajk István Szigeti Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Miercurea Ciuc 2019-05-27 15:43:53 53.00 lei achitat
Szilard Attila Nagy Balint Agota Nagy Balint Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-27 17:10:13 30.00 lei achitat
PANITI IZABELLA Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km sacele 2019-05-27 17:44:38 211.00 lei achitat
Szilárd Fekete Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Tărlungeni 2019-05-27 18:19:17 200.00 lei achitat
anonim Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Miercurea Ciuc 2019-05-27 20:21:37 50.00 lei achitat
Robert Pászka Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Micfalau 2019-05-28 05:43:24 100.00 lei achitat
Bálint Zsé Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sepsiszentgyörgy 2019-05-28 05:59:37 31.80 lei achitat
Bándi András ,Jázmin ,Ibi ,Levi Bandi Elza Karolin Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-28 07:21:09 50.00 lei achitat
Bándi András ,Jázmin ,Ibi ,Levi Bandi Izabella Katalin Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Sibiu 2019-05-28 07:28:20 50.00 lei achitat
Zoltan Serfozo Serfőző Betti Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sighisoara 2019-05-28 07:29:16 100.00 lei achitat
Serfozo Zoltan Serfőző Tamás Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Sighisoara 2019-05-28 07:33:48 100.00 lei achitat
Bándi András ,Jázmin ,Ibi ,Levi Bandi Hermina Csilla Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-28 07:34:10 50.00 lei achitat
Mátyás Ágnes Agota Nagy Balint Crosul Visma - 5Km Odorheiu Secuiesc 2019-05-28 19:15:50 50.00 lei Plătește
anonim Bloos Hajnalka Crosul Visma - 5Km SEBES 2019-05-29 06:00:47 125.00 lei achitat
Lorincz Beatrice, Eduard , Ilona , Iosif Lörincz Melissa Ioana Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Sibiu 2019-05-29 15:50:00 100.00 lei achitat
Szephalmi Petra Andrea Simon Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Nagyszeben 2019-05-29 17:48:17 100.00 lei achitat
Danbratu Monica Agota Nagy Balint Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-05-30 15:01:55 20.00 lei achitat
Toaso Imelda Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Brasov 2019-05-31 05:53:00 150.00 lei achitat
Majorán Csaba Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-31 06:16:29 100.00 lei achitat
Szanto Tibor Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-05-31 13:57:04 50.00 lei achitat
Karoly Szabo Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Brasov 2019-05-31 14:33:35 42.20 lei achitat
Ambrus Izabella Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Brasov 2019-05-31 14:46:30 80.00 lei achitat
Varga Nandor Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Tarlungeni 2019-05-31 15:42:25 42.20 lei achitat
anonim Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Dunaujvaros 2019-05-31 20:42:37 10.00 lei achitat
anonim Jakab Edit Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Dunaujvaros 2019-05-31 21:00:03 42.20 lei achitat
anonim Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Miskolc 2019-06-01 05:50:17 50.00 lei
Kós Katalin Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km Kolozsvár 2019-06-01 08:14:41 100.00 lei achitat
Dáné Tibor Kálmán Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km Kolozsvár 2019-06-01 08:56:17 100.00 lei achitat
Dragomir Andreea Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-01 10:44:19 50.00 lei achitat
Lózer Laszló Ákos Páll Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-06-02 01:44:14 53.00 lei achitat
Lózer Laszló Serfőző Levente Crosul Visma - 5Km Sibiu 2019-06-02 01:51:29 50.00 lei achitat
Lózer Laszló Gresa Dávid Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-06-02 01:52:54 53.00 lei achitat
Lózer Laszló Jakab Vincze Szilamer Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-02 01:55:52 25.00 lei achitat
Lózer Laszló Serfőző Betti Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-06-02 01:57:01 53.00 lei achitat
Lózer Laszló Takács Gyöngyi Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Sibiu 2019-06-02 01:58:16 53.00 lei achitat
Lózer Laszló Jakab Edit Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sibiu 2019-06-02 02:00:14 100.00 lei achitat
Lózer Laszló Andrea Simon Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sibiu 2019-06-02 02:01:10 100.00 lei achitat
Lózer Laszló Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Sibiu 2019-06-02 02:04:07 25.00 lei achitat
Csonka Gábor Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Szeged 2019-06-02 14:06:37 30.00 lei achitat
Géczi Gellért Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sacele 2019-06-04 11:38:10 100.00 lei achitat
anonim Attila Petranyi Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Sibiu 2019-06-10 15:37:52 50.00 lei achitat
Miklos Gabor Szilágyi Antal-Eörs Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Budapest 2019-06-11 06:56:45 450.00 lei achitat
Antal Annamária Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Brassó 2019-06-15 09:11:46 50.00 lei achitat
Gábor Sipos Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Négyfalu 2019-06-15 12:31:27 126.60 lei achitat
Szakál András Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Brasov 2019-06-30 19:52:54 80.00 lei achitat
Kovács Attila Tamás Toró Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Brasov 2019-06-30 20:00:06 80.00 lei achitat

Alergatori (49)

Nume, prenumeLocalitateData inscriereCursăSustineTaxă
Serbanescu Marius Cluj-Napoca 2019-02-21 06:11:03 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Serfőző Levente Sibiu 2019-02-21 07:56:26 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Jakab Vincze Szilamer Sibiu 2019-02-21 08:28:22 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține! Da
Bercea Marius Bucuresti, Sector 3 2019-02-27 06:07:02 Maratonul Continental - 42Km Susține! Da
Ilona Ioan Arad 2019-02-28 19:37:23 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Bloos Hajnalka Sibiu 2019-03-10 14:29:39 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Hera Erika Patricia Sibiu 2019-03-10 14:39:14 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Erdei Ferencz Ardud 2019-03-17 11:42:07 Maratonul Continental - 42Km Susține! Da
Serfőző Tamás Sibuu 2019-03-19 21:01:20 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține! Da
Portik Lorand Miercurea-Ciuc 2019-03-24 06:02:19 Maratonul Continental - 42Km Susține! Da
Gyorgy Imre Sura Mica 2019-03-25 13:14:47 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Előd-László Gáspár Sibiu 2019-03-28 10:14:57 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Szilágyi Antal-Eörs Sibiu 2019-04-01 13:44:43 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține! Da
Ákos Páll Sibiu 2019-04-12 08:13:41 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține! Da
Gresa Dávid Rozsnyó 2019-04-12 09:32:05 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține! Da
Serfőző Betti Sibiu 2019-04-12 09:44:09 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține! Da
Takács Gyöngyi Sibiu 2019-04-12 09:51:15 Marquardt TeamRun - 4x5.3Km Susține! Da
Andrea Simon Tata - Hungary 2019-04-15 14:42:05 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Nyesti Csaby Dumbravita 2019-04-19 07:39:25 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Attila Petranyi Sibiu 2019-04-21 08:14:43 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Derzsi Julia Sibiu 2019-04-29 21:50:07 Crosul Visma - 5Km Plătește
Gáspár Írisz Lujza Sibiu 2019-05-01 15:54:15 Squad Race - 13-17 ani Susține! Da
Edit Rózsa Budapest 2019-05-02 14:32:01 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Nagy Bálint Ágota Sibiu 2019-05-05 19:26:23 Crosul Visma - 5Km Plătește
Agota Nagy Balint Sibiu 2019-05-07 17:41:11 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Laszlo-Csaba Lozer Sibiu 2019-05-08 06:16:13 Zacaria 10K - 10Km Susține! Da
Nagy Csaba Levente Kecskemét 2019-05-08 07:51:35 Maratonul Continental - 42Km Susține! Da
Zanagál Balázs Kaposvár 2019-05-08 11:00:16 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Szabo Vilmos Sibiu 2019-05-08 20:16:11 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține! Da
Szabo Lea Sibiu 2019-05-08 20:18:54 Cursa Copiilor Decathlon - 8-9 ani Susține! Da
Szabo Levente Sibiu 2019-05-08 20:22:42 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Ilona Enikő Arad 2019-05-08 21:38:51 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Bloos Evelyn Sibiu 2019-05-09 06:39:58 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține! Da
Lörincz Melissa Ioana Sibiu 2019-05-09 07:14:14 Cursa Copiilor Decathlon - 10-12 ani Susține! Da
Csuka Lajos Viktor Sibiu 2019-05-09 08:16:07 Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Susține! Da
Csonka Gábor Szeged 2019-05-10 07:06:40 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Sipos János Baja 2019-05-10 07:18:45 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Bandi Elza Karolin Sibiu 2019-05-10 07:52:06 Cursa Copiilor Decathlon - 4-5 ani Susține! Da
Bandi Izabella Katalin Sibiu 2019-05-10 08:11:23 Cursa Copiilor Decathlon - 6-7 ani Susține! Da
Bandi Hermina Csilla Sibiu 2019-05-10 08:32:48 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Petrovics Kálmán Szeged 2019-05-10 12:13:34 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Jakab Edit Sibiu 2019-05-10 12:24:10 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Birtalan Csanád Sancraiu 2019-05-10 16:35:33 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Plătește
Újszászi Ilona Algyő 2019-05-11 08:29:59 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Igna Adriana Cristina Simeria 2019-05-11 15:39:57 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Tamás Toró Brassó 2019-05-11 21:31:15 Semimaraton Joyson Safety Systems - 21Km Susține! Da
Gaspar-Berecki Anna Sibiu 2019-05-13 13:13:13 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Márton Mátyás Targu Mures 2019-05-13 19:20:22 Zacaria 10K - 10Km Susține! Da
Mátyás Edit Targu Mures 2019-05-13 19:26:32 Zacaria 10K - 10Km Susține! Da