Școala din grădină

Descrierea pe scurt a proiectului

“The School Garden” is an educational project for children and students in which they will participate in thedevelopment and maintenance of a garden and learn during the agricultural year about nature, its rhythms and alternative methods of gardening.
The project submitted in the 2014 Half Marathon is part of a concept of biodynamic agriculture supported by Mr. Karl Hann who has extensive experience in this area and proposes setting up an educational garden for school and students classes to be maintained by them during anagricultural year. This activity will take place under the guidance of Mr. Hann in collaboration with the Faculty of Agriculture, University Lucian Blaga.
In the age of technology, people have been removed from the rhythms of nature and outdoor activities and do not have basic knowledge on how our food is produced. Moreover biodynamic agriculture is generally little known and even less so in Romania.
This project aims to provide a general level of information about this area coupled with practical application, so children and young people in Sibiu can act as multipliers of these concepts.
The project will open the door for bringing to the forefront the importance of healthy food production and that of the manufacturing process itself which protects the earth for sustainable use.
By stimulating the interest of children and young people in this area, they could continue and extend this program to other locations in Sibiu. Such a development can reinvent the whole picture we have of how we produce, market and purchase food.

  sustine alearga

parohie_cover

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu

logo_parohieParohia Evanghelică C.A. Sibiu se implică de 9 ani în domeniul protecţiei mediului, fiind a doua instituţie din România certificată EMAS – Eco Management and Audit Scheme în anul 2008.
Odată cu retrocedarea vechii școli din incinta bisericii fortificate din Gușterița conducerea parohiei decide înfiintarea Centrului de educație nonformală pentru protecția mediului în această locație.
În cursul ultimilor ani au loc mai multe evenimente printre care menționăm diferite seminarii (îngrijirea pomilor, agricultură biodinamică, s.a.),  întâlniri ale Rețelei organizațiilor de protecția mediului din Sibiu, implementarea proiectului Gușterița Turistică – Trasee Tematice, renovări ale imobilelor și îmbunătățirea acestora cu forme de procurare a energiei regenerabile.  Anul acesta sunt lansate mai multe proiecte atât culturale (renovarea orgii baroce Melchior Achxs și rezidența artistică a cetățenilor japonezi Rie Kawakami și Tetsuro Kano) cât și un Master Plan pentru întreaga incintă a cetății fortificate din Gușterița, elaborat de arhitectul peisagist Dr. Andreas Kipar.
Proiectul depus în cadrul evenimentului SemiMaraton 2014 este parte integrantă a unui concept de agricultură biodinamică susținut de domnul Karl Hann care dispune de o vastă experiență în acest domeniu și își propune amenajarea unei grădini educative destinate claselor de elevi și studenți care să fie întreținută de aceștia în cursul unui an agricol. Această activitate se va desfășura sub îndrumarea domnului Hann în colaborare cu Facultatea de Agricultură din cadrul Universității Lucian Blaga.
Parohia Evanghelică C.A. Sibiu a început să câștige experiență în agricultură ecologică cu grădina de 1,5 ha a centrului social al parohiei noastre, situat în Șelimbăr.

Web: http://hermannstadt.evang.ro/projekt-hammersdorf/,  http://bisericagusteritaverde.blogspot.ro/https://www.facebook.com/ecoteam.evang?fref=ts

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

Odată cu era tehnologiei oamenii s-au îndepărtat de ritmurile naturii și activitățile desfășurate în aer liber și nu mai dispun de cunoștințe elementare privind modul de producție a hranei. Mai mult decât atât agricultura biodinamică este puțin cunoscută în general și cu atât mai puțin în România.
Proiectul dorește să ofere un nivel general de informații despre acest domeniu dublat de aplicarea practică a acestora, astfel copii și tineri din Sibiu vor putea acționa ca multiplicatori a acestor concepte.

Beneficiarii și grupul țintă?

Clase de elevi și studenți

Obiectivele proiectului

Proiectul oferă unui număr de cel puțin 4 clase de elevi sau studenți, posibilitatea de a participa, în cursul unui an agricol, la activitățile specifice acestui domeniu, generând astfel o mai aprofundată înțelegere despre  metodele alternative de grădinărit, natură și ritmurile acesteia.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

Proiectul va deschide o cale pentru readucerea în prim plan a importanței pe care o are producția de hrană sănătoasă care prin însăși procesul de fabricație protejează pământul pentru o utilizare îndelungată.
Trezind interesul copiilor și tinerilor pentru acest domeniu, aceștia pot continua și multiplica acest program și în alte locații din Sibiu. O astfel de dezvoltare poate reinventa întreaga imagine pe care o avem despre modul de procurare a hranei.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

2.000 RON

Bugetul total al proiectului

Echipament de irigare grădină – 1.500 RON
Materiale promovare – 200 RON
Lansare program educațional pentru anul școlar 2014-2015 – 300 RON

  sustine alearga