Help the children from poor families to go to school!

Brief description of the project

Did you know that in Romania there are over 100,000 children who can not read and write? The “Help the children from poor families go to school!” Is the first step that the WE HELP Association wants to achieve with your help, to open a day care center to help reduce the risk of dropping out. At this stage, we need to provide a space where 10 children from Sibiu at risk of dropping out of school, students in primary and secondary education receive tutoring and educational purpose activities offered by our volunteers throughout the school year 2014/2015. Work to be carried out at the Centre aims to support learning and participation in leisure, psychological, educational and vocational activities. Help us help them!

  sustine alearga

we_help

Asociaţia WE HELP!

we_help_micSuntem un grup de voluntari care derulăm acţiuni pe cont propriu de mai bine de 5 ani, însă am dorit să avem o voce mai puternică. De aceea, am hotărât să înființăm Asociația WE HELP! și să le oferim copiilor instituționalizați și celor care provin din familii foarte sărace șansa la o viață mai bună.
Asociația WE HELP! este o organizație non-profit, bazată pe voluntariat, al cărei scop este să le ofere copiilor din categorii defavorizate șansa la o viață mai bună. Vrem să îi ajutăm în toate aspectele posibile, de la suport moral, educație, hrană, condiții de viață decente. Pentru a atinge acest scop, derulăm proiecte de educație și recreere, dar și cu scop medical, cum ar fi: control și servicii stomatologice, cursuri de înot, control oftalmologic, excursii tematice, amenajare loc de joacă, workshopuri, spectacole de teatru etc.. Toate aceste proiecte sunt dedicate copiilor din Centrele de Plasament, dar și copiilor din familii foarte sărace din Sibiu, acestea fiind realizate prin donații.
Web: http://wehelp.sibiu.ro/https://www.facebook.com/UnViitorSiOSansa

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

Peste 100.000 de copii din România nu știu să scrie și să citească, iar în anul 2010, un număr de 362.062 de copii nu erau integrați într-o formă de învățământ potrivit Institutului Național de Statistică. La nivelul județului Sibiu, doar în primul semestru al anului școlar 2013/2014, totalul elevilor care au renunțat să mai meargă la cursuri a fost de 318 copii, din care 59 se aflau în învățământul primar, 112 în cel gimnazial și 100 în învățământul liceal.
În decembrie 2013, Asociația We Help, ca partener în campania ShoeBox, care a constat în colectarea și distribuirea de cadouri pentru 600 copii din familiile defavorizate din evidența Serviciului de Asistență Socială a Primăriei Sibiu, a observat în timpul acțiunilor că jumătate dintre aceștia nu merg la școală sau sunt pe punctul de a abandona școala. Printre principalele cauze identificate se numără lipsa unui mediu propice pentru pregătirea temelor, lipsa suportului financiar și nivelul scăzut de educație al părinților. Realitatea este foarte dramatică deoarece, fără educație, copiii proveniți din medii vulnerabile vor rămâne în afara sistemului, la marginea unei societăți pe care nu o vor înțelege și în care nu vor ști cum să se descurce onorabil.
Astfel, Asociația dorește să ofere o șansă acestor copii prin înființarea unui centru pentru reducerea riscului de abandon școlar în rândul acestora. Activitățiile ce vor fi derulate în cadrul centrului vizează suport educațional și participarea la activități de timp liber, consiliere psihologică, educațională și vocațională.
În primul an de funcționare, în cadrul centrului se va lucra cu copiii din familii defavorizate din Sibiu, încadrați în sistemul de învățământ obligatoriu, cu risc ridicat de abandon școlar, urmând ca în următorii ani să lucreze și cu copii instituționalizați și copii care au abandonat deja școala, pentru a-i sprijini să se reînscrie și să finalizeze sistemul de învățământ obligatoriu. De asemenea, în acest centru se vor derula și activități ale celorlalte proiecte în care Asociația WE HELP se implică – „Igiena – Sănătatea ta contează!”, campania „ShoeBox”, campania „Dințișori sănătoși, organizarea excursiilor și a celorlalte activități cu copiii din categorii defavorizate.

Beneficiarii și grupul țintă?

Grupul țintă îl reprezintă copiii din familii defavorizate din Sibiu, încadrați în sistemul de învățământ obligatoriu, cu risc ridicat de abandon școlar.
Beneficiarii direcți sunt 10 copii din grupul țintă, identificați de Asociație în cadrul proiectelor derulate, cu risc de abandon școlar, elevi în ciclul primar și gimnazial de învățământ.
Beneficiarii indirecți sunt 10 familii din care provin copiii, care vor primi suport în educarea copiilor și le va facilita acestora susținerea copiilor în finalizarea studiilor obligatorii. Totodată, în categoría beneficiarilor indirecți intră 5 voluntari implicați în activitățile organizației și aproximativ 30 cadre didactice ale copiilor deoarece facilitează procesul de educație al acestora.

Obiectivele proiectului

  • Facilitarea procesului de învățare în anul școlar 2014-2015 pentru 10 copii proveniti din familia defavorizate din Sibiu prin organizarea de cursuri zilnice și asigurarea rechizitelor necesare și a materialelor didactice.
  • Asigurarea unei locații unde să oferim servicii educaționale și de consiliere.
  • Menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a 10 copii aflați în risc de abandon prin monitorizarea activității școlare.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

Proiectul ,,Ajută copiii din familii defavorizate să meargă la școală!‘’ contribuie la educația și creșterea încrederii în sine a copiilor din familii defavorizate care sunt în risc ridicat de abandon. Prin participarea la cursurile care se vor desfășura în cadrul proiectului, copiii vor fi ajutați să rămână într-o formă de învățământ. De asemenea, pe termen lung, centrul își propune să desfășoare și activități cu părinții, pentru a-i încuraja să mențină copiii la școală și să le ofere sprijin în educarea acestora.
Beneficiile pe care proiectul le aduce în comunitate sunt, în principal, menținerea în programele de învățământ și prevenirea delincvenței juvenile (care ar putea fi dobândită fără lipsa educației) în rândul copiilor din familiile defavorizate din Sibiu.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

14.400 lei – pentru asigurarea chiriei și utilităților pentru funcționarea centrului timp de 1 an

Bugetul total al proiectului

48.000 RON – pentru derularea tuturor activităților și proiectelor asociației timp de 1 an.

we_help1we_help3we_help2
  sustine alearga