Conferences on the influence of communication media for the mental development of young people and for the family life

Brief description of the project

The project consists in the organization of two conferences, one for students and one for parents and future parents, teachers, professionals who come into contact with young people, supported by the well-known biophysicist Virgil George, about the influence that society, through its means, has on youth, family and last but not least the parent-child relationship.

  sustine alearga

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sibiu

A luat fiinţă în luna octombrie 2009, în vederea dezvoltării activităţilor de asistenţă socială de la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Sibilui, prin lărgirea capacităţii de absorţie a fondurilor destinate înfiinţării şi dezvoltării unor proiecte cu caracter social şi nu numai.

Misiunea noastră este asistarea persoanelor care traversează momente dificile ale vieţii, în vederea dezvoltării abilităţilor personale, de a face faţă creativ şi eficace problemelor; mobilizarea resurselor comunităţii pentru sprijinul celor aflaţi în dificultate; participare activă la viaţa socială.

Asociaţia Filantropia a derulat în 2011 proiectul „Paşi către autonomie”- cursuri de formare pentru specialişti care lucrează cu copii şi tineri vulnerabili. De asemena asociaţia a planificat şi derulat 3 campanii, în zonele rurale defavorizate din judeţele Sibiu şi Braşov, care vizau, ca grup de beneficiari, copiii şi tinerii vulnerabili: campania „Fiecare copil merită o excursie” a pornit din dorinţa de a aduce un moment de bucurie copiilor proveniţi din medii defavorizate. Campania “Primeşte o haină, în prag de iarnă!”, a constat în oferirea de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pături familiilor cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale scăzute, iar campania “Ajută-i pe copii să meargă la şcoală!” a constat în oferirea de rechizite şcolare copiilor proveniţi din familii cu posibilităţi materiale scăzute, din dorinţa de a-i sprijini şi încuraja pe copii să păşească cu bucurie şi nădejde în noul an şcolar.

logo

Web: www.socialma.ro

Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul

Tranziţia şi lipsa din ce în ce mai acută a timpului destinat educaţiei copiilor şi tinerilor, incapacitatea de a gestiona eficient propriul timp disponibil şi lipsa resurselor financiare pentru alternative eficiente, duc la creşterea timpului petrecut în faţa calculatorului şi a televizorului. Această realitate afectează dezvoltarea tinerilor din zilele noastre, creşte vulnerabilitatea lor, reduce interesul pentru studiu şi şansele de incluziune socială.

Ţinând seama de aceste realităţi, dezvoltarea personală a tinerilor, în ansamblu, nu se poate realiza fără conştientizarea unor factori perturbatori foarte prezenţi în viaţa cotidiană şi nerecunoscuţi ca atare. Părinţii se află deseori în situaţia de a decide fără a şti care este cea mai potrivită decizie.

Considerăm că este de o reală necesitate sprijinirea familiei în efortul ei de a conştientiza aceste provocări şi de a le răspunde adecvat. În acest sens Asociaţia Filantropia îşi propune să organizeze două conferinţe, una pentru elevi şi studenţi şi alta pentru părinţi şi viitori părinţi, cadre didactice, profesionişti care vin în contact cu tinerii, susţinute de binecunoscutul biofizician Virgiliu Gheorghe, în care vor fi dezbătute aceste probleme.

Beneficiarii și grupul țintă?

Grupul ţintă:

  • Elevi proveniţi din licee de pe raza municipiului Sibiu
  • Studenţi proveniţi din univerităţile sibiene
  • Părinţi şi viitori părinţi
  • Cadre didactice şi alte categorii de specialişti interesaţi de tematică

Beneficiari direcţi:

  • minim 150 de elevi şi studenţi proveniti din licee si facultăţi ale municipiului Sibiu
  • minim 150 de adulţi: părinţi, cadre didactice şi alte categorii de specialişti/persoane interesate de tematică.

Beneficiari indirecţi :

– familiile, cercul de prieteni şi comunităţile din care provin beneficiarii direcţi.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general:

Facilitarea accesului la informaţii, care să conducă la reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate şi a atitudinii negative faţă de sine şi faţă de viaţă, pentru minim 150 elevi si studenţi, proveniţi din licee şi facultăţi de pe raza municipiului Sibiu şi pentru minim 150 de adulţi din grupul ţintă.

Obiective specifice:

1. Informarea a minim 150 de elevi şi studenţi cu privire la anumiţi factori perturbatori prezenţi în viaţa cotidiană, care pot afecta dezvoltarea acestora, prin organizarea unei conferinţe, pe parcursul lunii iunie 2014.

2. Conştientizarea a minim 150 de adulţi cu privire la rolul esenţial pe care îl au în educarea copiilor şi în conservarea şi clădirea valorii de sine a acestora, prin organizarea unei conferinţe, pe parcursul lunii iunie 2014.

Schimbările pe care le va aduce proiectul în comunitate

Conştientizarea părinţilor asupra importanţei familiei, pe întregul parcurs al evoluţiei individului, prin valorile, credinţele, normele şi practicile pe care le susţine, în spaţiul cotidian al căminului.

Modificarea percepţiei părinţilor asupra relaţiei părinte-copil, asumarea răspunderii cu conştiinţa faptului că, deşi perfecţiunea nu există, nu putem renunţa pur şi simplu la datoria de a căuta şi de a ne apropia cât mai mult posibil de „părintele ideal”.

La nivelul tinerilor ne dorim să intervenim cu inspiraţie într-o transformare pozitivă a atitudinii şi comportamentelor, atât vis a vis de ei înşişi, cât şi în relaţiile cu cei din jur, precum si importanţa eliminării stereotipurilor negative şi rezolvarea conflictelor într-o manieră non-violentă. Implicit schimbarea poate surveni şi prin a trezi în ei dorinţa de a deveni mai responsabili, mai toleranţi şi mai pregătiţi pentru viaţă, căutând singuri resurse de dezvoltare personală, pentru a genera evoluţiile pe care şi le doresc.

Obiectivul de strângere de fonduri prin SemiMaraton

1500 RON

Bugetul total al proiectului

Materiale de vizibilitate evenimente (afişe, flyre ): 100 lei
Taxă pentru expert conferinţă: 500 lei
Decont transport expert conferintă: 300 lei
Achiziţi cărti, reviste: 200 lei
Taxă pentru închirierea sălilor de conferinţă: 400 lei

  sustine alearga