Din Culisele Unei Plantări

Învăț să Simt
March 14, 2017
SOS connects to START!
March 14, 2017

Ce se ascunde în culisele organizării unei împăduriri? Prin proiectul nostru ne propunem să plantăm o pădure nouă, abordând o viziune mai largă: includerea elementelor educative, respectiv crearea unui manual accesibil oricui dornic să desfăşoare acţiuni de plantare pe viitor.

Alături de lupta împotriva defrişărilor, protejarea pădurilor înseamnă educare prin implicarea activă a comunităţilor locale şi responsabilizarea faţă de natură. Vom invita alături de noi grupuri de iniţiativă şi organizaţii neguvernamentale interesate  să afle care sunt paşii creşterii unei pădurii noi. Ne dorim ca aceste grupuri să  preia iniţiativa de a organiza pe cont propriu astfel de activităţi, Cu verdele-n SUS oferind mentorat şi sprijin.

 
3651 RON
Suma promisa
10000 RON
Target37%

În România, suprafaţa acoperită de pădure este de 27,45%, cu mult sub media ţărilor din UE (32,4%), iar anul 2017 aduce cu sine un moment crucial pentru pădurile din ţară. În această perioadă, se discută în Camera Deputaților legea pentru aprobarea ordonanței de urgență 51/2016, care vizează contravențiile silvice şi care ar putea duce la micşorarea amenzilor pentru tăierile ilegale.

Ţinând cont de contextul national actual, sunt cu atât mai importante proiectele care îşi aduc aportul la creşterea fondului forestier prin acţiuni directe, (ex: împăduriri) şi la procesul de educare a publicului larg cu privire la importanţa protejării pădurilor.

Proiectul nostru pentru Maraton 2017 îşi propune să implice nu doar membrii şi voluntarii prezenţi la acţiunile noastre, ci şi comunităţile locale prin participarea activă alături de noi la toate etapele organizării unei împăduriri. Ultrior, ne dorim ca aceste grupuri să preia iniţiativa de a organiza pe cont propriu astfel de activităţi.

Prin acest proiect:

- vom contribui la creşterea fondului forestier, cu implicare activă a comunităţii locale şi a voluntarilor în toate etapele realizării proiectului de împădurire;

- vom încuraja spiritul de iniţiativă şi vom oferi sprijin necesar celor interesaţi să organizeze pe viitor acţiuni ample de plantare. Ne dorim coagularea a cât mai multe resurse umane în lupta pentru protejarea pădurilor;

- vom lansa în comunitate un manual care să urmărească paşii necesari în creşterea unei păduri - Ghidul practic de plantare al copacitriotului activ. Schimbarea rezultă din facilitarea procesului de organizare a unei împăduriri pentru orice grupuri interesate

Prin proiectul „Din culisele unei plantări” ne adresăm mai multor grupuri de beneficiari.

Pe de o parte, încurajăm direct comunitatea să ia parte la acţiunea de împădurire şi să înveţe mai multe despre rolul pădurilor în ecosistem, dar şi despre cum pot organiza independent iniţiative similare. Grupul ţintă este astfel reprezentat de orice persoană interesată să participe la activităţile din proiect.

Beneficiarii direcţi sunt cei aproximativ 500 de voluntari cu ajutorul cărora vom planta şi întreţine noua pădure în primul an de viaţă. Printre aceştia se vor număra şi acele persoane sau grupuri de iniţiativă care îşi doresc implementarea unor acţiuni asemănătoare şi care vor beneficia de mentorat din partea asociaţiei noastre.

Ne dorim să colaborăm strâns cu autorităţile locale din poziţia de parteneri (Ocolul Silvic local, Primării) care ne vor ajuta cu suport tehnic (utilaje) şi expertiză în domeniu (oameni specializaţi, voluntari). Astfel ne asigurăm că proiectul este bine primit de comunitatea locală şi va aduce beneficii pe termen lung.

Nu în ultimul rând, ne adresăm firmelor şi persoanelor juridice care pot susţine financiar şi material acţiunile noastre.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului nostru suntem noi toţi, locuitorii acestei Planete.

- plantarea a 10.000 de puieţi într-o singură zi, cu ajutorul a 350 de voluntari

- responsabilizarea şi educarea publicului prin implicarea directă la acţiunea de plantare din primăvara lui 2018; măsurarea acestui obiectiv se face, parţial, prin numărul de voluntari prezenţi la plantare şi prin coagularea unei echipe de acţiune (cu minimum 10 de membri) care să preia din activităţile operaţionale

- încurajarea altor membri din comunitate să ia atitudine activă faţă de protejarea pădurilor prin replicarea acţiunilor derulate de Cu verdele-n SUS şi asociaţii de mediu; măsurarea acestui obiectiv se face prin numărul de iniţiative pornite sub îndrumarea noastră cât şi prin impactul distribuirii în mediul online al “Ghidului practic al copacitriotului activ”

 

identificarea terenului pentru noua pădure (în apropierea oraşului Sibiu)

- realizarea proiectului tehnic

- plantarea unui număr de 10000 de puieţi (acţiune organizată în intervalul martie- aprilie 2018)

- implicarea directă a 350 de voluntari în acţiunea de plantare (primăvară 2018)

- atragerea de noi persoane şi grupuri interesate să organizeze independent în 2018/2019 acţiuni similare de plantare şi oferirea de sprijin şi mentorat; obiectivul va fi măsurat prin existenţa a cel puţin unei acţiuni de plantare rezultată în urma mentoratului oferit de către asociaţia noastră în proiectul curent

- realizarea unui ghid practic (“Ghidului practic al copacitriotului activ”) care va include toate etapele organizării unei plantări, pornind din faza incipientă de căutare a terenului, obţinere de autorizaţii, discuţii oficiale cu Primării, până la organizarea efectivă a acţiunii de plantare, detalii logistice şi de management de proiect (termen realizare: decembrie 2018)

Costuri organizare acţiune plantare:

- organizare acţiune plantare pe o suprafaţă de 2 hectare (proiect tehnic, achiziţionare puieţi, transport voluntari, catering, achiziţionare unelte, echipamente necesare respectiv mănuşi, saci menajeri, consumabile, alte cheltuieli administrative): 20.000 lei

 

Oferirea de mentorat grupurilor interesate de culisele organizării unei împăduriri, cât şi realizarea manualului (respectiv documentare, redactare continut manual, graphic design, finisare) vor fi făcute de către membrii Cu verdele-n SUS.

 

Prin participarea la Maraton Sibiu 2017, ne propunem să strângem o parte din suma necesară desfăşurării acţiunii de plantare (10.000 de lei), urmând ca restul de bani să fie obţinuţi din sponsorizări ale firmelor locale şi/sau prin derularea de campanii suplimentare de strângere de fonduri.

Asociaţia Cu verdele-n SUS

Cu verdele-n SUS s-a format ca grup de iniţiativă în toamna anului 2014 cu scopul de a se implica activ în protejarea pădurilor din judeţul Sibiu.

 

Începând cu ianuarie 2016, am devenit asociaţie iar în prezent suntem 19 membri activi. Considerăm că este foarte important ca generaţiile viitoare să se bucure de tot ceea ce are de oferit natura: pădurea este un ecosistem valoros, ce merită toate eforturile noastre pentru a fi conservat.

Prima acţiune de amploare a avut loc în 04 aprilie 2015, respectiv organizarea unei plantări de 7.000 de puieţi lângă Slimnic, cu implicarea a 250 de voluntari.       

În 02 aprilie 2016, a debutat cel mai amplu proiect al nostru, “Să creştem o pădure!”: într-o singură zi, cu ajutorul a 450 de voluntari, am plantat 10.000 de puieţi de stejar, paltin şi frasin în comuna Arpaşu de Jos. Pe parcursul verii şi toamnei, au urmat acţiuni de îngrijire a tinerei păduri. Proiectul este în derulare, se extinde pe 7 ani, urmând ca prin acţiunile noastre să îngrijim puieţii până la atingerea maturităţii şi înscrierea pădurii în fondul forestier.

În perioada 2015 - 2016, Cu verdele-n SUS a derulat şi acţiuni educative sub forma de prezentări, urmate de discuţii interactive alături de specialişti din partea Propark - Fundaţia pentru Arii Protejate Braşov, acţiuni la care au participat peste 200 de sibieni.

Nu în ultimul rând, ne-am implicat şi în protejarea pădurilor şi spaţiilor verzi din Sibiu prin luarea de iniţiativă atât în propunerea de soluţii, cât şi prin semnalarea unor nereguli la nivel administrativ către autorităţile responsabile.


Sustinatori (23)

Nume, PrenumeSustine AlergatorulCursaLocalitateData inscriereStare
Baila Maria Turcu Mioara Crosul Visma - 5Km Sibiu 2017-03-24 11:22:13 achitat
Toader Rebeca Ilincescu Mihai Semimaratonul Takata - 21Km Sibiu 2017-04-09 18:46:56 Plătește
Capatina Alexandra Turcu Adrian Crosul Visma - 5Km Cluj Napoca 2017-04-09 21:04:00 achitat
Teodorescu Alex Turcu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2017-04-10 14:37:36 achitat
anonim Leca Radu Cursa Copiilor - 8-9 ani Sibiu 2017-04-11 08:13:49 achitat
C Stefan Ilincescu Mihai Semimaratonul Takata - 21Km Sibiu 2017-04-13 07:37:55 Plătește
anonim Turcu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2017-04-17 18:45:12 achitat
Toader Rebeca Pasc Ioana Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-04-18 07:42:04 Plătește
Grunca Marius Pasc Ioana Ștafetă - 4x10.5Km Zürich 2017-04-18 12:30:00 achitat
Păsat Ioan-Andrei Muntean Elena-Claudia Semimaratonul Takata - 21Km Sibiu 2017-04-21 21:14:37 achitat
Ratiu Carmen Leca Radu Cursa Copiilor - 8-9 ani Sibiu 2017-04-23 21:36:14 Plătește
Leca Ioana Leca Radu Cursa Copiilor - 8-9 ani Sibiu 2017-04-24 09:52:52 achitat
Orlandea Ana Pasc Ioana Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-04-24 10:53:11 achitat
Bratu Adela Leca Radu Cursa Copiilor - 8-9 ani Sibiu 2017-04-24 12:57:07 achitat
Ardeleanu Gabriela Pasc Ioana Ștafetă - 4x10.5Km Selimbar 2017-04-24 21:03:38 Plătește
Lazar Oana Ilincescu Mihai Semimaratonul Takata - 21Km Sibiu 2017-04-25 06:46:35 Plătește
anonim Şoroagă Andrei Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-04-26 21:54:50
C Mirela Beca Ana Maria Cursa Copiilor - 4-5 ani Timisoara 2017-04-26 23:31:04 achitat
H Radu Beca Ana Maria Cursa Copiilor - 4-5 ani Sibiu 2017-04-27 08:12:27 Plătește
anonim Beca Ana Maria Cursa Copiilor - 4-5 ani Timisoara 2017-04-27 17:37:17 achitat
Motoc Stana Leca Radu Cursa Copiilor - 8-9 ani Sibiu 2017-04-28 07:42:06 achitat
Manzat Raluca Şoroagă Andrei Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-04-28 09:00:11 achitat
Morariu Alina Morariu Costin Maratonul Continental - 42km Stockholm 2017-04-29 01:02:52 Plătește

Alergatori (62)

Nume, prenumeLocalitateData inscriereCursăSustineTaxă
Morariu Costin Stockholm 2017-03-17 18:00:28 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
dodocea marius SIBIU 2017-03-17 21:38:12 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Panaite George Ovidiu Cluj-Napoca 2017-03-20 11:51:57 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
COMAN STEFANIA SIBIU 2017-03-21 13:46:47 Crosul Visma - 5Km Plătește
Radu Bogdan Sibiu 2017-03-23 10:57:52 Crosul Visma - 5Km Plătește
Turcu Mioara Sibiu 2017-03-24 11:02:29 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Turcu Adrian Sibiu 2017-03-24 11:05:44 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Folescu Constantin Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Costea Dan Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Cruceat Paul Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Plesa Georgiana Maria Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Ștafetă - 4x5.3Km Susține! Da
Craciun Eugen Mihai Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Ștafetă - 4x5.3Km Susține! Da
Mercurean Ana Maria Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Schiau Liana Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Istocescu Bianca Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Nistor Alin Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Duicu Adrian Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Muntean Elena-Claudia Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Ilea Adrian-Marius Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Galan Monica Sibiu 2017-03-28 02:07:53 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Paun Andreea Elena Sibiu 2017-03-28 08:56:31 Ștafetă - 4x5.3Km Susține! Da
Calota Alexandru Florin Sibiu 2017-03-28 09:08:37 Ștafetă - 4x5.3Km Susține! Da
Alexe Lucian Bucuresti 2017-04-01 11:35:25 Maratonul Continental - 42km Plătește
Manu Petre Sibiu 2017-04-03 19:46:44 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Filimon Cristian-Ionut Sibiu 2017-04-03 19:46:44 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Ilincescu Mihai Sibiu 2017-04-03 19:46:44 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Godja Casius Brasov 2017-04-04 07:41:59 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Craciun Adrian Timisoara 2017-04-06 10:21:00 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Sufana Marius Cluj-Napoca 2017-04-06 10:29:05 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Leca Radu Sibiu 2017-04-06 13:40:27 Cursa Copiilor - 8-9 ani Susține! Da
Beu Adrian Sibiu 2017-04-10 12:17:46 Semimaratonul Takata - 21Km Plătește
Turcu Raul Sibiu 2017-04-10 14:54:42 Cursa Copiilor - 10-12 ani Susține! Da
Tapirlan Mihai Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Cosa Florin Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Sirbu Alex Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Cruceat Paul Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Panta Cosmin Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Prodea Gheorghe Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Moldovan Alexandru Cluj Napoca 2017-04-12 19:36:59 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Cristi Scarlat Bucuresti 2017-04-13 10:05:46 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Pasc Ioana Sibiu 2017-04-14 15:17:24 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da
Tanasescu Adrian Bucuresti 2017-04-18 18:17:46 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Szabo Lea Siniu 2017-04-20 11:06:30 Cursa Copiilor - 6-7 ani Susține! Da
Szabo Levente Sibiu 2017-04-20 11:15:54 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
EPURE ANCA BUCURESTI 2017-04-21 14:06:56 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Prodea Nicoleta Sibiu 2017-04-21 15:24:31 Ștafetă - 4x5.3Km Plătește
CIMPEANU MARILENA BUCURESTI 2017-04-22 15:29:28 Semimaratonul Takata - 21Km Plătește
Bacea Adrian Sibiu 2017-04-23 18:29:06 Crosul Visma - 5Km Plătește
Lupu Constantin-Andreas Saliste 2017-04-24 21:38:08 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
gagea radu valentin deva 2017-04-25 19:47:27 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Şoroagă Andrei Sibiu 2017-04-26 07:52:02 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da
Rotaru Alexandru Dan Craiova 2017-04-26 11:38:43 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Lauer André Sibiu 2017-04-26 16:02:34 Ștafetă - 4x10.5Km Plătește
Beca Ana Maria Sibiu 2017-04-26 21:40:15 Cursa Copiilor - 4-5 ani Susține! Da
Popa Mircea Lucian Sibiu 2017-04-26 22:58:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Purcar Nicolae Sibiu 2017-04-26 22:58:18 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Popa-Comaniciu Sanda Sibiu 2017-04-26 22:58:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Dinca Dumitru Adrian Sibiu 2017-04-26 22:58:18 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Rosiu Dan Sibiu 2017-04-26 22:58:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Munteanu Mihaela Sibiu 2017-04-26 23:11:07 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Panga Gheorghe Sibiu 2017-04-26 23:11:07 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Plosnita Adriana Sibiu 2017-04-27 22:55:23 Maratonul Continental - 42km Susține! Da