Dezvățăm violența!

Să creştem o pădure!
martie 1, 2016
Bivolița contraatacă
martie 1, 2016

Proiectul urmărește accesul adolescenților la educație pentru prevenirea violenţei în cuplu și pentru relații sănătoase bazate pe egalitate, prin ateliere educative realizate în unitățile de învățământ din Sibiu sau în alte medii cum ar fi centrele de plasament. Atelierele folosesc manuale și activități interactive special realizate pentru adolescenți și testate în alte state europene, care pornesc de la demontarea stereotipurilor de gen.

 
8926.60 RON
Suma promisa
5000 RON
Target179%

Una din trei femei este supusă la violență fizică sau sexuală, iar în majoritatea cazurilor violența este comisă de către partener. Acesta este rezultatul celui mai recent studiu care a implicat 42.000 de femei cu vârste peste 15 ani in statele membre UE. În România, 24% dintre femei au avut experiențe de violență încă din copilărie. Din moment ce violența de gen este atât de răspândită, este extrem de importantă implicarea învățământului de masă în prevenirea  primară. Acest lucru nu mai este doar o recomandare, ci o obligație asumată de România prin ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (2011), care prevede programe de prevenire, menționând în articolul 14 că ele trebuie incluse nu numai în „curriculum-ul formal la toate nivelele de educaţie”, ci şi „în stabilimentele educaţionale informale, precum şi în stabilimentele sportive, culturale şi recreative şi în mass media”, însoțite de „materiale didactice adaptate capacităţii în evoluţie a elevilor”. Din păcate acest lucru nu se întâmplă încă în România. Toți elevii ar trebui să învețe despre cauzele violenței în cuplu, cum recunoască formele și cum să ia atitudine, pentru că tendințele de control și dominare apar o odată cu primele relații romantice. Din păcate prevenirea violenței și educația pentru sexualitate și sănătatea reproducerii nu se regăsesc în programa școlară obligatorie, iar majoritatea tinerilor își formează percepțiile despre relațiile intime sub presiunea adeseori distructivă a grupului, influențați de internet și mass-media și nu printr-un demers educativ responsabil și profesionist care să îi învețe despre consimțământ și evitarea situațiilor de abuz. 

  • 160 de elevi vor participa la ateliere educative dintre care cel puțin 10 provin din centre de plasament sau grupuri vulnerabile. Minim 5 cadre didactice și consilieri școlari implementatori vor beneficia de supervizare și suținere pe parcursul predării modulului.  Fiind mai bine informați cu privire la aspectele ce țin de violența în cuplu, acești elevi vor putea recunoaște formele violenței, vor evita situațiile de risc, vor descuraja perpetuarea comportamentelor violente și vor ști cum să apeleze la ajutor.
  • Tinerii participanți la ateliere vor deveni multiplicatori de mesaje pentru alți tineri și factori de decizie prin implicarea într-o campanie de conștientizare organizată de A.L.E.G.
  • Proiectul va contribui la o mai largă înțelegere a importanței integrării aspectelor de relaționare sănătoasă în învățământul de masă de către factorii de decizie din învățământ, printr-un eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului (conferința națională organizată la Sibiu).

Grupul țintă este format în primul rând din

  • Minim 160 de elevi din Sibiu care vor fi conștientizați cu privire la violența de gen/în cuplu și la moduri de a preveni abuzul în relații, respectiv de a evita/reacționa în astfel de situații iar profesorii lor vor beneficia de supervizare în desfășurarea atelierelor
  • 50 participanți la Conferința Națională care va avea loc la Sibiu: în primul rând factori de decizie din domeniul educației dar și elevi și profesori. Evenimentul va fi deschis elevilor din liceele în care s-au implementat atelierele educative, care își vor prezenta experiența proprie.

Beneficiari indirecți:

Cadrele didactice care, prin poziția lor de formatori de caractere, vor influența în mod pozitiv următoarele generații, contribuind la formarea unor persoane care își cunosc atât drepturile cât și responsabilitățile.

Şcoala- ca punct de intervenţie cheie care oferă elevilor/elevelor informaţiile şi aptitudinile necesare pentru a evita să comită sau să fie victimele violenţei în relaţii romantice, şi cum să reacţioneze adecvat. 

Întreaga comunitate sibiană va beneficia de pe urma proiectului GEAR- mecanism de conștientizare împotriva violenței între parteneri intimi, scopul principal al acestuia, la fel ca al tuturor activităților A.L.E.G., fiind educarea populației (în special a tinerilor) pentru toleranță zero la violență și un oraș mai sigur.

Obiectiv general: creşterea accesului adolescenților/tinerilor (inclusiv a celor aflați în situații de risc) la educație privind violența în relațiile de cuplu ca formă a violenţei de gen și formarea unei palete de reacții pozitive în astfel de cazuri. 

Obiective specifice:

O1: acces la educație pentru prevenirea violenței în cuplu pentru 160 de elevi, cu ajutorul Pachetului Educativ adaptat pentru România GEAR - mecanism de conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi/în cuplu și  supervizare pentru educatorii formați

O3. campanie de conștientizare ce va include concurs între licee, pentru promovarea de atitudini şi comportamente responsabile, bazate pe egalitate de gen

O5: organizarea unei conferințe naționale cu scop de diseminare a rezultatelor proiectului inclusiv în rândul autorităților din domeniul educației, pentru integrarea acestor aspecte în programa școlară

1. Pilotarea atelierelor educative pentru elevi într-un modul de 13 ore/clasă pe baza pachetului educațional adaptat pentru România realizat în proiectul GEAR Against IPV II finanțat prin programul Daphne al Uniunii Europene. 160 de elevi ai claselor a X-a vor participa la activități in 5 licee sibiene: Col. Teh. ”H. Coandă”, Col. Naț. ”O.Goga”, Lic. Teoretic ”O. Ghibu”, Col. Teh. ”Cibinium”, Col. Tehn. de Ind. Alim Terezianum. Elevii prin intermediul unor serii de activităţi experenţiale, vor putea să-şi reevalueze și în acelaşi timp şă-şi depășească moştenirea culturală cu privire la stereotipurile de gen şi să interpreteze diferenţele dintre sexe ca diferenţe individuale şi nu ca dovezi privind superioritatea unuia dintre sexe asupra celuilalt. Pentru desfășurarea activităților în licee există deja un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, dar și cu cele 5 licee participante. Cu banii din finanțare vom putea asigura materialele necesare implementării activităților la clasă, dar și pentru realizarea produselor pentru concurs.

a. Îndrumare și supervizare pentru 40 de profesori din Sibiu deja formați de A.L.E.G. în cadrul proiectului GEAR Against IPV II, cu accent pe cele 5 cadre didactice care vor implementa atelierele la clasă. Se va menține un contact direct cu aceștia, se va oferi sprijin în selectarea activităților de predare ca acestea să răspundă cât mai bine nevoilor exprimate de elevi în urma aplicării pre-chestionarului, dar și supervizarea activităților, oferirea de materiale necesare implementării activităților etc.

b. Predarea unui atelier de 13 ore, de către personalul A.L.E.G., unui grup de 10 beneficiari din centre de plasament la care va asista și personalul din Centre pentru a putea continua implementarea activităților și independent. 

c. Urmărirea impactului atelierelor educative prin evaluare. În baza chestionarelor de evaluare completate de tineri la începutul și la finalul atelierelor educative se va realiza un raport de evaluare în luna septembrie. 

2. Campanie de conștientizare și prevenire a violenței de gen, ce va include un concurs. Fiecare clasă participantă va concepe un material (afiș, spot, piesă de teatru, cântec etc.) care să urmărească combaterea violenței în cuplu și promovarea unor relații sănătoase în rândul cuplurilor de adolescenți. Materialele concepute de elevi vor intra în concursul de creație ”Dezvață violența”. Cu ajutorul finanțării vom sprijinii elevii cu materiale necesare concursului, dar și editarea produselor finale care vor face parte din campania de promovare în mediul online. În perioada iunie-septembrie se vor vota creațiile elevilor,  promovate prin consiliile locale ale elevilor și prin paginile de Facebook ale liceelor.

3. În toamna anului 2016, rezultatele proiectului, activitățile educative folosite, dar și materialele produse de elevi vor fi făcute cunoscute în cadrul Conferinței naționale ce va avea loc la Sibiu. La eveniment vor participa atât elevii implicați în ateliere alături de cadrele didactice și consilierii școlari implementatori, cât și colegii lor din alte licee, părinții elevilor și factori de decizie din sistemul educational, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind necesitatea integrării tematicii în învătământul de masă. Elevii își vor prezenta experiența atelierelor, dar și produsele create și își vor exprima punctele de vedere.  Rezultatele vor fi diseminate și în structurile din care A.L.E.G face parte (Comisia pentru egalitate de șanse, rețeaua Sibiu Social, rețeaua națională de ONG-uri Rupem Tăcerea privind Violența Sexuală etc.) pentru a asigura multiplicarea și replicarea acestora și de către alte entități. Produsul câștigător al elevilor va face parte din campania internațională alături de celelalte țări participante în proiectul European GEAR Against IPV II (Grecia, Cipru, Spania, Croația.)

Personal: 2300 lei

Materiale promoționale (design, editare video, promovare pe Facebook): 2000 lei

Cheltuieli adminsitrative (utilitati, chirie, servicii contabile): 700 lei

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G. este o asociație non-profit care de peste 11 ani oferă sprijin pentru victimele violenței de gen și derulează proiecte de informare și conștientizare privind egalitatea de gen și prevenirea violenței. Suntem implicaţi şi în activităţi de lobby şi advocacy pentru îmbunătăţiri legislative la nivel național. În 2014 am inițiat prima rețea de ONGuri axată pe tematica violenței sexuale, „Rupem tăcerea despre violența sexuală”, care face lobby pentru înființarea centrelor de criză pentru viol. La nivel european, A.L.E.G. este membră în comitetul de coordonare a rețelei europene WAVE, şi al rețelei ASTRA (reţea regională pentru sănătatea reproducerii şi drepturile femeilor în Europa Centrală și de Est).

A.L.E.G. este acreditată din 2005 ca furnizor de servicii sociale și oferă următoarele servicii:

  1. CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI IN FAMILIE- cu scopul de a oferi suport psihologic și juridic (115 persoane au beneficiat de acest serviciu în 2015). Pentru a facilita accesul victimelor la informare, A.L.E.G. a demarat și o platformă de consiliere online: http://aleg-romania.eu/consiliere/
  1. CENTRU DE INFORMARE SI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI. Desfășoară sesiuni pentru prevenirea violenței de gen (ex. Caravana Corpul meu îmi aparține derulată în 4 județe ce a implicat peste 900 de elevi, proiectul LOG IN -Laboratoare privind violenţa de gen în noile medii de comunicare ce a inclus 275 de liceeni, educație non-formală prin teatru forum), dar și întâlniri și sesiuni de informare pentru specialiști cu atribuții în intervenție, campanii de conștientizare publică privind violența domestică și violența sexuală. Evenimente anuale: Martorele tăcute vorbesc și Festivalul Egaliții de Gen).

 

2015- 2016: A.L.E.G. implementează proiectul GEAR-Mecanism de Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi, cu finanțare UE Daphne. Urmărim deconstruirea stereotipurilor de gen perpetuate atât în rândul elevilor/elevelor de liceu, cât şi în rândul adulților responsabili de educația tinerilor. Proiectul a inclus seminarii de 18 ore de formare pentru 40 de cadre didactice din Sibiu în toamna anului 2015, dintre care 5 au început deja să predea la clasă ateliere educative cu o durată de 13 ore, având ca suport Pachetul Educativ GEAR adaptat pentru România de către experții coordonați de A.L.E.G.


Sustinatori (110)

Nume, PrenumeSustine AlergatorulCursaLocalitateData inscriereSusținereStare
BRATU Dorina Proca Camelia Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-03-12 18:31:33 100.00 lei achitat
Cristina Jones Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Delta BC 2016-03-20 21:46:19 125.00 lei Plătește
Rosca Ada KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Vatra Dornei 2016-03-21 15:38:30 99.00 lei achitat
Maria lazar KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-21 18:33:22 100.00 lei achitat
Vlasceanu Adela KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Madrid 2016-03-21 19:57:55 99.00 lei Plătește
Calin Catalin Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Codlea 2016-03-21 23:35:33 10.00 lei achitat
Cristian Maria Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-03-21 23:37:34 10.00 lei achitat
Stoica Rodica KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-22 10:39:45 100.00 lei Plătește
Diaconu Delia KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-22 20:20:53 50.00 lei achitat
Pantilimon Ana Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km - 2016-03-22 20:30:15 10.00 lei achitat
Bocea Sorin Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km - 2016-03-22 20:30:53 10.00 lei achitat
Marginean Adrian Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-03-22 20:32:26 10.00 lei achitat
Giupana Alexandru Giupana Coleta Crosul Visma - 5Km Merghindeal 2016-03-24 19:36:20 30.00 lei achitat
Lazar Luciana KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-26 13:40:35 50.00 lei achitat
Sas Ana maria KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-27 15:54:14 15.00 lei achitat
Barglazan Teodora KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-29 21:31:43 100.00 lei achitat
Romila Ana-Maria KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-03-29 22:37:57 100.00 lei achitat
Lasita Monica KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-01 22:55:55 100.00 lei achitat
Cretu Veronica Luciana Ane-Mari Faur Cursa Copiilor - 8-9 ani Sibiu 2016-04-01 23:06:50 10.00 lei achitat
anonim Jugarean Andreea Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2016-04-15 17:07:00 100.00 lei achitat
Radulescu Mihaela KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Mogosoaia 2016-04-19 16:11:58 100.00 lei achitat
Ucenic Elena Drotleff Olimpia Bianca Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-20 14:18:03 125.00 lei achitat
Panta Ioana-Monica Jugarean Andreea Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-23 23:21:54 30.00 lei achitat
anonim KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km sibiu 2016-04-25 15:35:52 50.00 lei achitat
Macrea Corina KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-25 15:59:34 400.00 lei achitat
Mialha Aurora KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Cristian 2016-04-26 12:57:33 100.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-26 18:12:20 100.00 lei achitat
Peta Claudiu NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-28 09:20:55 50.00 lei Plătește
Tudorache Alina NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km sibiu 2016-04-28 10:36:10 50.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-28 10:36:15 10.00 lei achitat
Albu Sorin NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Selimbar 2016-04-28 12:10:36 100.00 lei Plătește
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Ploiesti 2016-04-28 12:35:31 10.00 lei Plătește
Ttilica Mihaela NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-28 16:39:27 20.00 lei achitat
Parcalaboiu George NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km sibiu 2016-04-28 19:25:59 30.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-28 19:37:31 30.00 lei achitat
Daniela Bianca Vlad NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-29 09:10:20 50.00 lei Plătește
Daniela Bianca Vlad NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-04-29 09:17:29 30.00 lei achitat
Ignat Alina Proca Camelia Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-05-02 12:02:35 30.00 lei achitat
Banciu Monica Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-05-05 22:26:20 20.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-05 23:03:51 30.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-05 23:05:28 30.00 lei achitat
anonim Proca Camelia Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-05-06 11:19:05 50.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-06 11:36:08 50.00 lei achitat
anonim Jugarean Andreea Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-07 11:12:53 50.00 lei achitat
Mosteanu Alexandru Cristian NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-07 16:07:16 30.00 lei achitat
Basarab Lucia NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Londra 2016-05-07 16:09:11 120.00 lei achitat
Jasmine Chue Drotleff Olimpia Bianca Crosul Visma - 5Km Bradford 2016-05-09 12:58:18 6.00 lei achitat
Ozon Corina KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km București 2016-05-09 22:20:08 100.00 lei achitat
Pasnicu Florin KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-10 08:42:40 50.00 lei achitat
anonim Beu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-10 13:07:33 45.00 lei achitat
anonim Proca Ilinca Cursa Copiilor - 6-7 ani Bucuresti 2016-05-10 14:13:12 30.00 lei achitat
Adriana Ulinici Drotleff Olimpia Bianca Crosul Visma - 5Km Bradford 2016-05-10 23:50:31 50.00 lei Plătește
Turoczi Eniko Drotleff Olimpia Bianca Crosul Visma - 5Km Bradford 2016-05-11 00:02:13 6.00 lei achitat
Haloiu Eugen Lutai Cristina Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2016-05-11 10:13:38 10.00 lei achitat
Haloiu Eugen Jugarean Andreea Crosul Visma - 5Km Cisnadie 2016-05-11 10:14:39 10.00 lei achitat
Tanase Andreea Proca Camelia Ștafetă - 4x5Km Bucuresti 2016-05-11 14:32:48 200.00 lei Plătește
Dumbrava Andreea KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-11 22:15:40 50.00 lei achitat
Judit Farcas-Kobori KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-12 21:08:19 45.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km SIBIU 2016-05-13 11:21:48 25.00 lei achitat
Cismaru Maria KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Selimbar 2016-05-13 12:39:49 15.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km SIBIU 2016-05-13 16:31:39 125.00 lei achitat
Carasca Mihaela KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-13 22:48:52 100.00 lei achitat
Overduin Andreea Angela Capuzzo Luca Cursa Copiilor - 6-7 ani Sibiu 2016-05-14 00:27:11 15.00 lei achitat
Overduin Andreea Angela Capuzzo Raffaella Cursa Copiilor - 4-5 ani Sibiu 2016-05-14 00:28:57 15.00 lei achitat
anonim KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-14 15:11:10 450.00 lei achitat
Stancu Marilena KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Popesti-Leordeni 2016-05-14 16:03:09 150.00 lei achitat
TARA GEORGIANA KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Rasinari 2016-05-15 13:13:14 130.00 lei achitat
The REFRESH KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km SIBIU 2016-05-15 17:15:17 200.00 lei achitat
Dana Armean KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-15 19:29:59 100.00 lei achitat
Rus Misu KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km SIBIU 2016-05-16 13:50:59 125.00 lei achitat
anonim Proca Camelia Ștafetă - 4x5Km Zalău 2016-05-16 23:08:32 10.00 lei achitat
anonim Vulcan Silviu Crosul Visma - 5Km Zalău 2016-05-16 23:09:29 10.00 lei achitat
anonim Proca Ilinca Cursa Copiilor - 6-7 ani Zalău 2016-05-16 23:11:48 1.60 lei achitat
BRATU Dorina Proca Ilinca Cursa Copiilor - 6-7 ani Sibiu 2016-05-17 12:33:19 20.00 lei achitat
Stanescu Ruxandra Proca Ilinca Cursa Copiilor - 6-7 ani Sibiu 2016-05-18 11:00:58 50.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km sibiu 2016-05-19 15:37:29 15.00 lei achitat
anonim Lutai Cristina Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-20 10:06:37 30.00 lei achitat
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km SIBIU- SELIMBAR 2016-05-20 15:02:36 20.00 lei achitat
anonim Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-05-21 20:30:12 15.00 lei achitat
Gaspar Ricarda Maris Maria Crosul Visma - 5Km D-82178 Puchheim 2016-05-23 12:31:25 50.00 lei achitat
Braun Stephanie Maris Maria Crosul Visma - 5Km Cluj 2016-05-23 20:28:28 30.00 lei achitat
Coman Marian KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-24 14:57:05 35.00 lei achitat
Chipaila Alin Vulcan Silviu Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-25 22:12:58 125.00 lei achitat
anonim Jugarean Andreea Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-25 23:07:44 10.00 lei achitat
Onet Maria Cristina NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km alba iulia 2016-05-25 23:27:09 10.00 lei achitat
Vulcan Silvana Diana Vulcan Silviu Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-26 09:01:57 50.00 lei achitat
Simon Maria NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-26 11:57:34 20.00 lei achitat
Grunca Adela ȘOMANDRĂ ODIN Cursa Copiilor - 6-7 ani Sibiu 2016-05-26 13:37:20 20.00 lei achitat
Craciun Ioana Alexia-Maria Cercel Cursa Copiilor - 10-12 ani Sibiu 2016-05-26 14:57:00 10.00 lei achitat
Tom Graham Maris Maria Crosul Visma - 5Km Cluj-Napoca 2016-05-26 18:25:52 30.00 lei achitat
Albu Mihai NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Rasinari 2016-05-26 20:20:00 50.00 lei Plătește
anonim KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-27 08:44:10 100.00 lei achitat
anonim Proca Camelia Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-05-27 09:45:46 100.00 lei achitat
STROIA IRINA Magureanu Angela Crosul Visma - 5Km SIBIU 2016-05-27 09:45:49 50.00 lei Plătește
anonim NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-27 09:57:23 100.00 lei achitat
Groza Cristiana Orzu Bogdana Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-27 10:11:32 7.00 lei achitat
Manta Serban NEGRU RADU Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-27 10:17:55 30.00 lei achitat
SECELEAN ANA IOANA Magureanu Angela Crosul Visma - 5Km SIBIU 2016-05-27 11:23:21 50.00 lei achitat
Radu Bogdan Beu Adrian Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-05-28 02:51:34 100.00 lei achitat
anonim Alexia-Maria Cercel Cursa Copiilor - 10-12 ani Sibiu 2016-05-28 07:29:06 40.00 lei achitat
anonim KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2016-05-29 16:41:00 200.00 lei achitat
Abrudean Alexandra Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-06-02 17:00:30 8.00 lei achitat
Braun Stephanie Maris Maria Crosul Visma - 5Km Cluj 2016-05-23 20:28:28 30.00 lei achitat
Muntean Violeta Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-06-03 19:16:12 10.00 lei achitat
Georgescu Mircea Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-06-03 19:22:44 10.00 lei achitat
Radu Tiberius Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-06-03 19:24:08 10.00 lei achitat
Sova Loredana Popa Gabriela Ștafetă - 4x5Km Sibiu 2016-06-03 19:25:03 15.00 lei achitat
Arta Masajului KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-06-15 19:01:56 150.00 lei Plătește
Pasnicu Florin KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-06-27 15:59:34 25.00 lei achitat
Rus Misu KASCHOVITS LOREDANA Crosul Visma - 5Km Sibiu 2016-06-27 16:05:58 25.00 lei achitat

Alergatori (51)

Nume, prenumeLocalitateData inscriereConfirmat
Roșu Ovidiu Mihai Sibiu 2016-03-02 13:37:01 Da
Proca Camelia SIBIU 2016-03-12 14:27:16 Da
KASCHOVITS LOREDANA Sibiu 2016-03-13 15:44:47 Da
Lupu Diana Sibiu 2016-03-16 11:23:30 Da
Beu Adrian Sibiu 2016-03-16 14:27:21 Da
Popa Gabriela Sibiu 2016-03-20 11:39:06 Da
Samu Andreea Sibiu 2016-03-20 11:59:29 Da
Stanciu Daniel-Petru Sibiu 2016-03-20 22:58:42 Da
Orzu Alexandra Sibiu 2016-03-22 16:48:02 Da
Orzu Iulia Sibiu 2016-03-22 16:48:02 Da
Magureanu Doru Sibiu 2016-03-23 14:18:14 Da
Magureanu Angela sibiu 2016-03-23 14:22:18 Da
Drotleff Olimpia Bianca Sibiu 2016-03-24 12:20:12 Da
Luciana Ane-Mari Faur Sibiu 2016-03-24 12:26:27 Da
Giupana Coleta Bradford 2016-03-24 12:35:07 Da
Orzu Cristian Sibiu 2016-03-28 19:38:52 Da
PISLARU ROXANA ploiesti 2016-04-02 12:30:34 Nu
Hrihorisan Ioan Satu Mare 2016-04-10 14:43:21 Da
Schüller Alin Sibiu 2016-04-14 19:31:43 Da
Baila Raluca Sibiu 2016-04-14 19:31:43 Da
Jugarean Andreea Sibiu 2016-04-14 19:31:43 Da
Lutai Cristina Sibiu 2016-04-14 19:31:43 Da
Oana Calin Sibiu 2016-04-14 19:31:43 Da
Vulcan Silviu Sibiu 2016-04-14 19:31:43 Da
Orzu Bogdana Sibiu 2016-04-18 11:14:51 Da
Matei Alexandru-Cristian Mediaș 2016-04-22 09:33:17 Da
NEGRU RADU Sibiu 2016-04-26 11:57:52 Da
Musat Lavinia Sibiu 2016-04-29 23:06:12 Da
Musat Eliza Sibiu 2016-04-29 23:24:52 Da
Proca Ilinca Sibiu 2016-05-05 15:36:39 Da
Simtion Simina Sibiu 2016-05-07 18:13:29 Da
Barglazan Teodora Sibiu 2016-05-09 16:17:02 Da
Capuzzo Raffaella Sibiu 2016-05-11 08:22:22 Da
Capuzzo Luca Sibiu 2016-05-11 08:26:28 Da
Barglazan Adrian Sibiu 2016-05-11 14:13:01 Da
CARJA ANDORA hunedoara 2016-05-11 22:23:49 Da
STOICA FLOAREA MARSA SIBIU 2016-05-14 10:13:02 Da
Maris Maria Cisnadie 2016-05-14 13:08:42 Da
Porumb Ana Diana Tălmaciu 2016-05-15 11:08:37 Da
STRATICA CORINA HUNEDOARA 2016-05-15 14:44:15 Da
Ilie Ion Constanta 2016-05-15 15:21:07 Da
Floricau Doru Satu Mare 2016-05-15 16:16:33 Da
Cufteac Ioana Sibiu 2016-05-15 21:23:59 Da
ȘOMANDRĂ ODIN SIBIU 2016-05-16 14:56:32 Da
Bengescu Carol Sibiu 2016-05-16 16:16:20 Da
Bengescu Tudor Sibiu 2016-05-16 16:20:18 Da
Bengescu Nicoleta Sibiu 2016-05-16 16:28:33 Da
Alexia-Maria Cercel Sibiu 2016-05-16 20:50:22 Da
Tatu Ana Raluca Sibiu 2016-05-16 23:07:29 Da
Galea Mihaela Sibiu 2016-05-17 16:11:38 Da
Beca Anca Sibiu 2016-05-17 16:11:38 Da