Ich will laufen

Sie können mehrere Details über jedes beim Halbmarathon 2014 eingeschriebene Projekt durch Zugriff auf die Seite der eingeschriebenen Projekte erfahren. Für weitere Informationen, Bemerkungen oder Vorschläge erreichen Sie uns auf [email protected].

Fundatia Comunitara Sibiu este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP cu nr. 30480

Vă informăm că, potrivit Legii 677/2001, nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare înscrierii în Programul de donații și sponsorizări și operațiilor ce se vor efectua ulterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile FCS în ceea ce privește Programul de donații și sponsorizări.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată conducerii FUNDAȚIEI COMUNITARE SIBIU. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.