Carul cu lână – ateliere meşteşugăreşti şi de creaţie itinerante

Dăm Startul în Viaţă
martie 15, 2017
Constituția României – varianta funky pentru copii
martie 15, 2017

Ne propunem achiziţionarea unei remorci echipate cu toate uneltele necesare prelucrării manuale a lânii, din stadiul „proaspăt tunsă de pe oaie” până la obiectele finale: spălare, vopsire cu pigmenţi naturali, uscare, dărăcire iar apoi, la alegere, împâslire, obţinerea de semitort sau toarcere şi ţesere pe micro-războaie de ţesut. Toate aceste activităţi necesită unelte simple, practice, care se vor construi în mare parte manual, dar care conţin şi piese disponibile doar în comerţ.

Remorca va fi plimbată prin sate, la diverse evenimente, unde participanții la ateliere vor lucra personal, sub supraveghere și îndrumare, cu uneltele cu care este echipată. Aceștia vor primi, la final, obiectele realizate în cadrul atelierului.

 
5445.9200 RON
Suma incasata
5993 RON
Promisa91%
 
5993 RON
Suma promisa
5700 RON
Target105%

Nu doar în judeţul Sibiu, ci in toată ţara, lâna a ajuns să fie tratată ca deşeu. Preţul lânii a scăzut atât de mult încât deţinătorii de oi nici nu îşi mai pot acoperi din vânzarea ei costul serviciilor de tundere. Mormane de lână zac pe câmpuri sau pe malurile pâraielor. Practica aprinderii lânii pe câmp sau aruncării acesteia în ape curgătoare este periculoasă şi nocivă pentru mediu. Crescătorilor de oi trebuie trebuie să li se redea încrederea în valoarea muncii şi a produselor lor.

Aria de acoperire a proiectului va cuprinde comune în general sărace de pe Valea Hârtibaciului (ex. Nocrich, Bârghiș, Chirpăr), unde comunitățile rurale pot fi reînvățate să valorifice un material abundent și gratuit și unde există chiar potențialul unor inițiative proprii de continuare a unor activități similare.

Proiectul contribuie și la păstrarea tradiţiilor şi familiarizarea comunităţii urbane cu modul de obţinere a unor produse de utilitate casnică din materiale ecologice, naturale.

Proiectul îşi propune repunerea în valoare a lânii ca material tradiţional cu multiple utilităţi, refuncţionalizarea unui produs considerat deşeu şi integrarea acestuia în economia verde şi circulară (prin folosirea deşeurilor ca resursă), dezvoltarea conceptului de ecodesign, de dezvoltare durabilă, conştientizarea importanţei utilizării de produse biodegradabile, ecologice. Membrii comunității rurale participanți la ateliere vor începe să-și realizeze singuri produse de care au nevoie sau obiecte decorative, cu ajutorul cunoștințelor (re)dobândite, și le vor putea transmite și altora. Cei mai curajoși vor iniția, poate, propriile mici ateliere locale.

Grupul ţintă îl constituie membrii interesați ai comunității locale din satele în care va fi montat atelierul (Apoș, Pelișor, Nocrich, Săsăuși, Bârghiș, Richiș etc.), dar şi orice vizitatori şi participanţi la evenimentele-partenere: Transylvanian Brunch, tabere cercetășești, activități din Muzeul Satului, întâlniri informale.

Beneficiarii direcţi sunt participanţii la atelierele itinerante din satele în care acestea se vor organiza, precum şi locuitorii Sibiului sau ai altor localităţi care vor lua parte la activităţile grupului de iniţiativă, prin familiarizarea cu aceste meştesuguri tradiţionale. La cele minimum 5 ateliere susținute în anul 2017 estimăm un număr total de cel puțin 200 de participanți, dintre care minimum 50 din comunitățile rurale. Aceștia vor primi, la finalul atelierului demonstrativ, obiectele realizate personal.

Beneficiarii indirecţi sunt crescătorii de oi, prin inițierea unor activități care folosesc lâna produsă de aceștia, activități care pot să se înmulțească și să se diversifice în timp datorită unor posibile inițiative similare. De asemenea, comunitatea locală în ansamblu va avea beneficii pe termen lung, datorită atragerii de activităţi (culturale, posibil economice) în zonă.

Atingerea unui număr de 200 de participanţi la atelierul itinerant până la finalul anului 2017.

Participarea la cel puţin 5 evenimente rurale (de tip brunch, intâlniri informale, evenimente organizate de alte ONG-uri, târguri rurale, zile festive, activităţi din Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA etc.), în cadrul cărora să fie promovate activităţile grupului de iniţiativă.

1 martie: începutul activității de promovare online și offline a proiectului

1-15 mai: editarea și tipărirea materialelor de promovare

15-20 iunie: achiziționarea remorcii și a celorlalte unelte necesare

20-30 iunie: montarea remorcii și a celorlalte unelte și pregătirea pentru funcționare

20-30 iunie: efectuarea formalităților de înmatriculare/schimbare a proprietarului remorcii

1 iulie-30 octombrie: participarea la târguri, evenimente rurale, sărbători câmpenești cu atelierul itinerant

Cheltuieli pentru achiziția de echipamente și bunuri: 5100 de lei

Cheltuieli pentru promovarea proiectului: 300 de lei

Cheltuieli directe legate de activitățile proiectului: 300 de lei (carburantul folosit la deplasarea cu remorca)

Grupul de iniţiativă „Torcălăii”

Grupul de iniţiativă a luat naştere din pasiunea comună pentru reinterpretarea îndeletnicirilor de odinioară, pentru recrearea unor obiecte folosind materiale tradiţionale, dar şi din dorinţa de a împărtăși celorlalţi tehnicile şi modurile de obţinere a acestor obiecte, care surprind prin ingeniozitate şi simplitate. Dornici de a experimenta şi de a ne juca cu acest material versatil şi atât de permisiv faţă de greşeli (un caier de lână prelucrat necorespunzător se poate cu uşurinţă reface oricând în forma dorită, cu condiţia sa nu se fi împâslit), în anul 2016 am achiziţionat o garnitură completă de prelucrare a lânii la scară mai mare, semi-industrială, acţionată de motoare electrice, pe care am recondiţionat-o şi cu ajutorul căreia am învăţat în primă fază principiile simple de funcţionare şi puţinele reguli de prelucrare. Netransportabil, tot sistemul a fost „tradus” într-un prototip de atelier care cuprinde etapele-cheie ale obţinerii de pâslă, semitort sau fir, materiale care mai apoi au diverse întrebuinţări. Avem deja acordul de principiu al multor organizatori de evenimente rurale din judeţul Sibiu pentru participarea la acestea cu atelierul mobil, mânaţi de dorinţa de a familiariza comunitatea cu procesul de obţinere a unor obiecte simple din lână şi de a nu lăsa să se piardă tehnicile tradiţionale de valorificare a acestui produs.


Sustinatori (25)

Nume, PrenumeSustine AlergatorulCursaLocalitateData inscriereStare
anonim Dima Ionut-Claudiu Crosul Visma - 5Km Brasov 2017-03-20 14:27:25 achitat
anonim Balut Mihai Semimaratonul Takata - 21Km Cluj 2017-03-21 14:33:42 achitat
Anghel Colea Dima Ionut-Claudiu Crosul Visma - 5Km Alba Iulia 2017-03-21 22:04:15 achitat
anonim Balut Mihai Semimaratonul Takata - 21Km Baia Mare 2017-03-22 09:51:00 achitat
Nativ Art Cândea Aurel Semimaratonul Takata - 21Km Sibiu 2017-04-01 12:14:36 achitat
anonim Cândea Aurel Semimaratonul Takata - 21Km Baia Mare 2017-04-24 13:05:34 achitat
Schinteie Vasilica Dima Ionut-Claudiu Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2017-04-26 14:11:40 Plătește
Schinteie Vasilica Dima Ionut-Claudiu Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2017-04-26 14:30:47 achitat
KASCHOVITS LOREDANA Cândea Aurel Semimaratonul Takata - 21Km SIBIU 2017-04-28 13:51:16 achitat
Stan Catalin Mocanu Valentin Ștafetă - 4x5.3Km Sibiu 2017-05-03 13:40:39 achitat
Ovi Vicent Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-05-09 10:02:09 achitat
D Nathalie Cândea Matei Cursa Copiilor - 4-5 ani Sibiu 2017-05-17 06:56:15 achitat
Lazar Ramona Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-05-17 23:43:03 achitat
anonim Fiscu Calin Maratonul Continental - 42km sibiu 2017-05-18 21:03:46 achitat
Hampau Alexandra Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-05-19 10:28:27 achitat
luna pisica Cândea Aurel Semimaratonul Takata - 21Km sibiu 2017-05-22 22:40:59 achitat
Alexandru Magdalena Dima Ionut-Claudiu Crosul Visma - 5Km Bucuresti 2017-05-23 15:31:01 achitat
Zidaru Mariuta Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-05-24 10:00:56 achitat
Constantinescu Alina Balut Mihai Semimaratonul Takata - 21Km Bruxelles 2017-05-25 15:04:36 Plătește
Bucur Cristina Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Cluj Napoca 2017-05-26 06:16:42 achitat
Bucur Cristina Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Cluj Napoca 2017-05-26 06:18:40 achitat
Bratu Ovidiu Cândea Matei Cursa Copiilor - 4-5 ani Armeni 2017-05-26 18:43:27 achitat
Radu Cristina Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-05-27 00:35:03 achitat
anonim Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km sibiu 2017-05-27 08:32:53 achitat
Dinulescu Cristina Farcas Adina Ștafetă - 4x10.5Km Sibiu 2017-05-27 13:57:25 achitat

Alergatori (27)

Nume, prenumeLocalitateData inscriereCursăSustineTaxă
Cândea Aurel Sibiu 2017-03-17 19:31:20 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Balut Mihai Bucuresti 2017-03-17 23:20:21 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Dima Ionut-Claudiu Sibiu 2017-03-20 10:32:51 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Sevestrean Lucia Sibiu 2017-03-20 15:00:33 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
tarcea ciprian sibiu 2017-03-21 10:54:51 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Fiscu Calin Sibiu 2017-03-21 14:46:21 Maratonul Continental - 42km Susține! Da
Tarcea Sorin Claudiu Sibiu 2017-03-21 21:57:59 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Grigorov Vladimir SIBIU 2017-03-30 19:50:05 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Buliga Stefan leresti 2017-04-03 09:06:30 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da
Mocanu Valentin Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Ștafetă - 4x5.3Km Susține! Da
Miclaus Diana Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Nimigean Maria Sibiu 2017-04-11 20:45:18 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Mihai Emil Guzu Oprita Sibiu 2017-05-03 07:48:50 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Farcas Adina Sibiu 2017-05-03 11:12:02 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da
Tatu Dan Sibiu 2017-05-04 22:01:22 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Preda Laura Sibiu 2017-05-05 13:00:17 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Beju Daniel Sibiu 2017-05-07 20:44:12 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Tatu Robert Sibiu 2017-05-07 21:20:27 Cursa Copiilor - 8-9 ani Susține! Da
Tatu Paul Sibiu 2017-05-07 21:26:50 Cursa Copiilor - 6-7 ani Susține! Da
Calin Ioana Alina Sibiu 2017-05-08 09:20:15 Crosul Visma - 5Km Susține! Da
Beloiu Anita Sibiu 2017-05-08 13:08:52 Crosul Visma - 5Km Plătește
DEACONU Camelia Bucuresti 2017-05-08 19:06:54 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Esan Titus Sibiu 2017-05-08 22:29:35 Semimaratonul Takata - 21Km Susține! Da
Cândea Matei Sibiu 2017-05-08 23:10:27 Cursa Copiilor - 4-5 ani Susține! Da
Lupea Alice Sibiu 2017-05-10 15:20:49 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da
Grigoriu Dan Bucuresti 2017-05-10 15:23:44 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da
Ghețu Florin Bucuresti 2017-05-10 15:26:15 Ștafetă - 4x10.5Km Susține! Da